Download
hush llens ekonomiska risker n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hushållens ekonomiska risker PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hushållens ekonomiska risker

Hushållens ekonomiska risker

131 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Hushållens ekonomiska risker

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hushållens ekonomiska risker Kan valmöjlighet ge ångest när utfallen är osäkra MZ- Välbefinnande

  2. Beslutsångest kostar elkunder • Under förra vintern betalade hushållen en miljard kronor i onödan på grund av tillsvidarepriserna. DI 2011-01-13, nätupplaga, Hans Bolander MZ- Välbefinnande

  3. Relevanta frågor • Hur påverkas en individs känsla av välbefinnande av ”allt större valmöjligheter” med osäker utfall? • Hur påverkas en individs känsla av välbefinnande av ett beslut som medför önskade respektive oönskade ekonomiska effekter? • Påverkas individens känsla av välbefinnande proportionerligt i förhållande till storleken i konsekvensen av ett ekonomiskt beslut?   MZ- Välbefinnande

  4. Hur påverkas en individs känsla av välbefinnande av ”allt större valmöjligheter”? • Att välja telefonoperatör, elleverantör, bundet eller rörligt elkontrakt, bundet eller rörligt bolån, köpa en aktie, eller sälja den och köpa en annan, val av pensionsfonden etc. • Här är frågan om individen väljer aktivt eller helst låter bli att välja. • Hypotesen är att individen låter bli att välja. • Konsekvensen är det uppstår en marknad för att sälja beslutsunderlag eller tom beslut. MZ- Välbefinnande

  5. Hur påverkas en individs känsla av välbefinnande av ett beslut som medför önskade respektive oönskade ekonomiska effekter? • Om jag binder bolånet och boräntorna faller eller stiger dagen efter, om jag säljer mina aktier och dagen efter faller respektive stiger aktien kraftigt i pris och på samma vis om jag ändra min pensionsfond och det visar sig att det var en bra respektive en dålig affär, hur påverkas min känsla av välbefinnande i varje enskilt fall? • Rimligt att anta att lika många beslut får önskade som oönskade utfall på besluten. Symetrisk utfallsfördelning. • Vi kan också anta en skev fördelning för känsla av välbefinnande som följer utfallen av besluten. ”regretavoidance” . • Hypotesen är även i det fallet en passiv hållning, alternativ köp av beslut alternativ beslutsunderlag. MZ- Välbefinnande

  6. Påverkas individens känsla av välbefinnande proportionerligt i förhållande till storleken i konsekvensen av ett ekonomiskt beslut? • Här är frågan om huruvida beslutets utgång är önskad respektive oönskad påverkar känslan av välbefinnande lika mycket oavsett den ekonomiska storleken på beslutets utgång eller är styrkan i känslan är proportionerligt till den ekonomiska konsekvensen av ett beslut. • Hypotesen är att känslan av välbefinnande har mer att göra med tecknet på ett utfall och mindre med storleken på utfallet. • Konsekvensen är att det finns även marknad för beslut i valsituationer med mindre ekonomisk betydelse för hushållens ekonomi. MZ- Välbefinnande

  7. Beslutsångest eller inte?Nya hypoteser! • Beslutsångesten kan variera från person till person. Personlig kraktär påverkar med andra ord förmågan att hantera valsituationer. • Beslutångesten påverkas också av att du själv drabbas av dina egna beslut eller någon annan drabbas av dina beslut. I det senare fallet är beslutångesten betydligt lägre än det första fallet. • Konsekvens av det senare hypotesen är att även om du är portföljförvaltare vill du helst att någon annna förvaltar dina pengar. MZ- Välbefinnande

  8. Forskning inom skilda ämnesområden Dessa frågeställningar, kan behandlas inom: • Nationalekonomi? Ja! • Företagsekonomi? • Kognitiv vetenskap? • Psykologi? • Folkhälsa? • ….? Max Zamanian Välbefinnande – 2011-01-20