Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Director Executiv Dr. Ec. Neculai OLARIU PowerPoint Presentation
Download Presentation
Director Executiv Dr. Ec. Neculai OLARIU

Director Executiv Dr. Ec. Neculai OLARIU

198 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Director Executiv Dr. Ec. Neculai OLARIU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 1 DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢEANĂ IAŞI Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 47-49, cod 6600, Iaşi, RomâniaTelefon: 0040/232 25 59 58; 0040/232 25 59 57 Fax:0040/232 21 10 12 E-mail: dadr@dadris.ro Director Executiv Dr. Ec. Neculai OLARIU

 2. PATRIMONIUL FUNCIAR al judeţului IAŞI - 547,6 mii ha Mii ha. 380.0 97.4 13.9 10.2 18.4 27.7

 3. STRUCTURA FONDULUI FUNCIAR pe categorii de folosinţă (pondere din agricol –380,0 mii ha) Mii ha. 255.7 10.9 6.0 107.4

 4. STRUCTURA DE PROPRIETATE a terenului agricol 380,0 mii ha) 324,0 mii ha 56,0 mii ha

 5. PONDERE SISTEM ASOCIATIV (suprafaţă exploatată) SISTEM ASOCIATIVnr.mii ha Societăţi comerciale 214 86,7 Societăţi agricole 23 14,3 Arendaşi – persoane fizice 281 21,1 Alte forme 98 54,0 Sector maj. de stat * 1,5 TOTAL X 177,5

 6. STRUCTURĂ CULTURI pondere din arabil în anul 2012 - 255,7 mii ha - Mii ha. -

 7. PRODUCŢIA RAMURII AGRICOLEîn judeţul Iaşi

 8. 87,4 mii cap 5,3 mii cap 82,1 mii cap TOTAL Sist. asoc Prod. Indiv. 95,4 mii cap 12,9 mii cap 82,5 mii cap 358,5 mii cap 6,1 mii cap 352,4 mii cap 1990,7 mii cap 865,8 mii cap 1124,9 mii cap EFECTIVE DE ANIMALE la 1 ianuarie 2012

 9. MORĂRIT ŞI PANIFICAŢIE UNITĂŢI SI CAPACITATI DE PRODUCTIE 678 to/24h 82 to/24h 460 to/24h 617 to/24h

 10. CARNE SI PRODUSE DIN CARNE UNITĂŢI SI CAPACITATI DE PRODUCTIE 17230 to/an 41520 to/an

 11. VIN ŞI ALTE BĂUTURI NATURALE UNITĂŢI SI CAPACITATI DE PRODUCTIE 18800 MGD/an 577 mii hl/an 2471 vag/an 79930 MGD/an

 12. LAPTE SI PRODUSE LACTATE UNITĂŢI SI CAPACITATI DE PRODUCTIE 220 hl/24h 1090 to/an 2 to/24h 0,8 to/24h

 13. ALTE PRODUSE ALIMENTARE UNITĂŢI SI CAPACITATI DE PRODUCTIE 20,8 mii to/an 91,1 to/an 20,8 mii to/an 18000 to/an 5496 kg/24h

 14. IMBUNATATIREA CALITATII SI PRODUCTIVITATII IN AGRICULTURA ■ Implementarea unei Anchete a Afacerilor Agricole conform Reţelei de Informaţii Contabile în Agricultură a UE (RICA) ■Diseminarea informaţiilor tehnice şi economice prin SIAR ■ Organizarea de evenimente de educaţie şi instruire de către Serviciul de Îndrumare Agricolă şi Rurală pentru oferirea de soluţii practice pentru stoparea răspândirii bolilor la animale ■Modificarea legislaţiei privind TVA ■ Implementarea Sistemului de Informaţii referitoare la Piaţă ■Ajutoare sub formă de alocaţii financiare nerambursabile pentru anchete şi studiiale pieţelor interne şi externe

 15. Performanţă economică îmbunătăţită, competitivitate şi durabilitate Puncte slabe Productivitate scăzută Calitate scăzută Auto-consum ridicat în ferme Lipsa materiei prime pentru procesatori Importuri mari Venituri reduse Creştere economică limitată Siguranţă alimentară precară Îmbunătăţirea calităţii alimentelor şi băuturilor Integrare pe lanţul alimentar ` Dezvoltare şi diversificare rurală Protecţia mediului înconjurător Consolidarea fermelor Îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii în agricultură PNDR 17

 16. 18 OPORTUNITĂŢI DE AFACERI ŞI INVESTIŢII ■ Procesarea cerealelor pentru consum uman în vederea obţinerii de produse, altele decât făinurile şi grişurile cum ar fi produse speciale pentru copiii cu vârste sub un an sau persoane cu afecţiuni ■Cultivarea de legume si flori prin înfiinţarea de sere şi solarii ■ Cultivarea intensivă a tomatelor în câmp ■ Înfiinţarea de căpşunerii ■ Înfiinţarea de plantaţii de arbuşti fructiferi ■ Prelucrarea legumelor şi a fructelor inclusiv producerea de sucuri naturale pasteurizate în paralel cu dezvoltarea producţiei de legume ■ Procesarea cartofului de tip france fraise

 17. OPORTUNITĂŢI DE AFACERI ŞI INVESTIŢII ■ Procesarea laptelui în scopul obţinerii unor produse, altele decât cele tradiţionale ■ Creşterea găinilor ouătoare ■ Creşterea puilor pentru carne ■ Creşterea tineretului ovin ■ Procesarea cărnii de oaie ■ Procesarea peştelui

 18. 19 REALIZAREA ÎN PARTENERIAT DE PROIECTE CU FINANŢARE UE, PENTRU SUSŢINEREA DE TRAININGURI ŞI SEMINARII PE SUBIECTELE: ■ Agricultura organică şi certificarea produselor ecologice ■ Dezvoltarea de structuri şi forme asociative în societatea civilă din mediul rural;consolidarea rolului acestor structuri în influenţarea deciziilor legislativului

 19. 20 ALTE OPORTUNITĂŢI DE COLABORARE ■ Marketingul şi distribuţia produselor agricole şi alimentare; înfiinţarea de centre zonale de colectare şi distribuţie a cerealelor, legumelor, fructelor prevăzute cu instalaţii de condiţionare, sortare, procesare şi mijloace de transport ■ Asamblarea în România a tractoarelor şi maşinilor agricole second-hand cu asigurarea garanţiei şi post-garanţie