Download
lagar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lagar PowerPoint Presentation

Lagar

162 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Lagar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lagar • Narkotikastrafflagen, 1968:64 • Narkotikaförordning, 1992:1554 • LV narkotikaförteckning. • Smugglingslagen 2000:1225 • Dopningslagen 1991:1969 • Lag om hälsofarliga varor, 1999:58 • Lag….missbrukssubstanser, 2011:111

 2. Nätdroger, vad är det ? • Naturliga eller syntetiska substanser som redan är narkotika eller verkar och nyttjas som narkotika. Det senare sk ”lagliga droger”. • De har till en början lanserats och sålts via olika kanaler på internet, utländska eller svenska. • Bruket har främst fått fäste bland unga personer men även äldre förekommer.

 3. Lätta att hitta på ”nätet”

 4. Sökvägar !

 5. Försändelsen med drogerna • Snyggt och enkelt kommer en försändelse till valt utlämningsställe. • Beställaren får aviseringen på sin mobil • Betalt i förväg eller betalt vid uthämtandet

 6. ”Spice” • Ett samlingsnamn för ”rökmixar” där torkat växt/örtmaterial ”besprutats” med syntetiska cannabinoider ( syntetiskt cannabis ). • Dök upp i olika beslag för 3-4 år sedan och började klassas som narkotika för ca 2 år sedan. • Nya former av ”spice” dyker upp och en del narkotikaklassas efter en tid.

 7. ”Pulver och piller” • En mängd substanser i piller/pulver form har introducerats och introduceras. • Starka preparat som skördat en del liv och gett bestående fysiska och psykiska skador.

 8. Nya substanser/ämnen • Det finns idag närmare 300 substanser/ämnen som är narkotikaklassade i Sverige. • Under 2010 har 41 nya droger upptäckts i Europa.2009 upptäcktes 24 droger Europa. Motsvarande siffra 2008 var 13. • Det finns dock flera tusen ämnen/substanser som verkar som narkotika.

 9. Ny lag 201-04-01 • Förstörandelagen, lag 2011:111 • En möjlighet att omhänderta missbrukssubstanser och förstöra dessa. • Slippa lämna tillbaka drogerna till de inblandade, även om de ej lastas för brott. • De flesta ”öppna” nätbutiker har slagit igen med eller utan polisens hjälp.

 10. Problembild idag ! • Mindre synliga försäljare finns fortfarande kvar på nätet. • Substanserna är inte olagliga i alla länder • Mycket pengar att tjäna • Egen import och tillverkning/försäljning lokalt. • En större skara unga som idag har ett stort sug efter cannabis och annat. • Liberalare syn gällande narkotikabruk.

 11. Utmaningar ! • Ökad kunskap kring fenomenet • Ett tydligare avståndstagande från oss alla • Bättre och snabbare vägar ut ur ett missbruk • Bättre samverkan mellan myndigheter • En ordentlig satsning i pengar och utbildning kring frågor som rör narkotika. • Tidiga och bestående insatser gällande barn i riskzon ( föräldrar och barn ).

 12. Intresanta länkar på internet • Flaschback (Chattforum) • CAN ( Alkohol och narkotikaupplysning) • ESN ( utb material för föräldrar, skola elever ) • SNPF ( Sv narkotikapolisföreningen ) • Polisen.se • Tullen.se • BRÅ ( rapporter rörande droger och ungdomar ) • Drugwiki ( uppslagsverk rörande droger ) • Google mfl sökmotorer som leder vidare…...

 13. I världen råder ännu en stor enighet kring den restriktiva narkotikapolitiken. Exempelvis står så gott som alla länder inom FN bakom de narkotikakonventioner som undertecknades på 60-talet som säger att narkotika endast får användas i medicinskt och vetenskapligt syfte. Men trots att det gått femtio år sedan FN:s narkotikakonvention undertecknades har narkotikaproblemen inte blivit mindre. Enligt FN:s World drug report använde 210 miljoner människor narkotika 2010, i slutet på nittiotalet var det 180 miljoner. Mellan 16 och 38 miljoner är tunga missbrukare och 200 000 människor dör en narkotikarelaterad död varje år. För hundra år sedan när man började reglera narkotikan odlades cirka 30 000 ton opium och i dag odlas cirka 10 000 ton opium. Det är en kraftig minskning och en indikation på att utan narkotikakontrollen skulle vi ha haft en fruktansvärd situation, säger Per Johansson som är generalsekreterare på RNS, Riksorganisationen narkotikafritt samhälle.

 14. I Sverige, som ofta framhålls som ett föregångsland av de som förespråkar en restriktiv narkotikapolitik, är det förhållandevis få personer som testar och använder narkotika jämfört med andra länder. Men antalet tunga missbrukare har ökat med 15 procent på tio år och i dag lider cirka 30 000 personer av ett tungt narkotikamissbruk. I Norrbotten har vi kunnat se en kraftig ökning av narkotikarelaterade sjukdomen, Hepatit C. Främst bland unga, 15-25 år gamla, som injicerar sina preparat. Vid gymnasieundersökningar har det visat sig att ca 20% av eleverna i åk 2 prövat någon from av narkotika.