Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Piccolo Xpress ™ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Piccolo Xpress ™

Piccolo Xpress ™

176 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Piccolo Xpress ™

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Piccolo Xpress™ Analizator Odczynniki Korzyści dla praktyków Eurolab - dystrybutor w Polsce www.eurolab.com.pl

 2. Oferujemy aktualnie 13 gotowych zestawów badań, 11 z nich ma status CLIA Waived. Paleta profili pokrywa ponad 97% wszystkichzlecanych badań biochemicznych. Oto rodzina rotorów odczynnikowych Piccolo. Kliknij na opakowanie, żeby powiększyć obraz.

 3. Są transportowane i przechowywane w warunkach chłodniczych i mogą być użyte bezpośrednio po wyjęciu z lodówki. Wszystkie rotory są pakowane w szczelnie zamknięte torebki foliowe. Kliknij na strzałkę, żeby otworzyć opakowanie.

 4. Mikrokuwety na obwodzie dysku zawierają odczynniki. Niektóre z nich są elementami systemu kontroli jakości. Wirowanie powoduje wymieszanie próbki z odczynnikami. Technologia Piccolo została opracowana do użycia na promach kosmicznych. Każdy rotor jest jednorazowy. Jedna próbka = jeden dysk. Na pierścieniu zewnętrznym znajduje się kod kreskowy, zawierający dane o kalibracji, serii, dacie ważności i rodzaju dysku. W środku dysku znajduje się pojemnik z diluentem.

 5. Zobacz menu analiz Wprowadzanie próbki Zobacz analizator Jeszcze raz o dyskach Powrót na początek Dyski są małe (Φ12 cm) i łatwe w użyciu.

 6. Wprowadzanie próbki Powtórka z technologii Powrót na początek Zobacz analizator Wpływ na praktykę Rotory odczynnikowe Piccolo – menu analiz

 7. Wystarczy tylko 0,1 ml krwi

 8. Zbadaj próbkę Szczegóły dysku Zobacz analizator Napełnianie dysku - powtórzenie Możesz zbadać pełną krew, osocze lub surowicę.

 9. W pierwszej fazie badania następuje pomiar objętości próbki i diluentu.

 10. W pierwszej fazie badania następuje pomiar objętości próbki i diluentu.

 11. W pierwszej fazie badania następuje pomiar objętości próbki i diluentu.

 12. W pierwszej fazie badania następuje pomiar objętości próbki i diluentu.

 13. W pierwszej fazie badania następuje pomiar objętości próbki i diluentu.

 14. W pierwszej fazie badania następuje pomiar objętości próbki i diluentu.

 15. Próbka wypełnia kuwetę przelewową, wskazując wystarczającą objętość.

 16. Próbka wypełnia kuwetę przelewową, wskazując wystarczającą objętość.

 17. Próbka wypełnia kuwetę przelewową, wskazując wystarczającą objętość.

 18. Próbka wypełnia kuwetę przelewową, wskazując wystarczającą objętość.

 19. Powtórz fazę pierwszą Kontynuuj Próbka wypełnia kuwetę przelewową, wskazując wystarczającą objętość.

 20. Diluent zostaje zmierzony i następnie przepływa do kuwet systemu kontroli jakości (iQC).

 21. Diluent zostaje zmierzony i następnie przepływa do kuwet systemu kontroli jakości (iQC).

 22. Diluent zostaje zmierzony i następnie przepływa do kuwet systemu kontroli jakości (iQC).

 23. Diluent zostaje zmierzony i następnie przepływa do kuwet systemu kontroli jakości (iQC).

 24. Diluent zostaje zmierzony i następnie przepływa do kuwet systemu kontroli jakości (iQC).

 25. Próbka zostaje odwirowana.

 26. Próbka zostaje odwirowana.

 27. Próbka zostaje odwirowana.

 28. Próbka zostaje odwirowana.

 29. Powtórz fazę drugą Kontynuuj Próbka zostaje odwirowana.

 30. Siły kapilarne przepychają próbkę i diluent do komory mieszania.

 31. Siły kapilarne przepychają próbkę i diluent do komory mieszania.

 32. Siły kapilarne przepychają próbkę i diluent do komory mieszania.

 33. Siły kapilarne przepychają próbkę i diluent do komory mieszania.

 34. Siły kapilarne przepychają próbkę i diluent do komory mieszania.

 35. Siły kapilarne przepychają próbkę i diluent do komory mieszania.

 36. Siły kapilarne przepychają próbkę i diluent do komory mieszania.

 37. Siły kapilarne przepychają próbkę i diluent do komory mieszania.

 38. Siły kapilarne przepychają próbkę i diluent do komory mieszania.

 39. Siły kapilarne przepychają próbkę i diluent do komory mieszania.

 40. Siły kapilarne przepychają próbkę i diluent do komory mieszania.

 41. Następnie dysk jest poruszany oscylacyjnie w celu wymieszania próbki i diluentu.

 42. Następnie dysk jest poruszany oscylacyjnie w celu wymieszania próbki i diluentu.

 43. Następnie dysk jest poruszany oscylacyjnie w celu wymieszania próbki i diluentu.

 44. Następnie dysk jest poruszany oscylacyjnie w celu wymieszania próbki i diluentu.

 45. Następnie dysk jest poruszany oscylacyjnie w celu wymieszania próbki i diluentu.

 46. Następnie dysk jest poruszany oscylacyjnie w celu wymieszania próbki i diluentu.

 47. Następnie dysk jest poruszany oscylacyjnie w celu wymieszania próbki i diluentu.