Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Frases d’en Nelson Mandela PowerPoint Presentation
Download Presentation
Frases d’en Nelson Mandela

Frases d’en Nelson Mandela

111 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Frases d’en Nelson Mandela

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Frases d’en Nelson Mandela 2013 

  2. Tot sembla impossible fins que es fa.

  3. La glòria més gran no és no caure mai, sinó aixecar-se sempre.

  4. L’educació és l’arma més poderosa per canviar el món.

  5. Un home educat no pot ser oprimit perquè és capaç de pensar per ell mateix.

  6. Si vols fer les paus amb el teu enemic, has de treballar amb ell.

  7. La democràcia exigeix respectar els drets polític de les minories.

  8. Una nació no ha de jutjar-se per la manera com tracta els seus ciutadans de bona posició, sinó com tracta els que tenen poc o res.

  9. Jo no tenia cap creença concreta, excepte que la nostra causa era justa, que era molt forta i que estava guanyant cada vegada més i més suport.

  10. Mandela: Quines possibilitats tenim de guanyar la copa mundial de rugby? Assessor: Segons els experts no podrem passar de quarts de final. Mandela: Segons els experts, tu i jo hauríem de seguir a la presó. I estem presidint el país!