1 / 19

B1 Voortplanting

B1 Voortplanting. Thema 2 Planten Basisstof 1 K4. Voortplanting. -Bij planten komt ongeslachtelijke en geslachtelijke voortplanting voor. Ongeslachtelijke voortplanting: Een deel van een individu groeit uit tot een nieuw individu. Dat kan op veel manieren. Ongeslachtelijke Voortplanting.

mala
Télécharger la présentation

B1 Voortplanting

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. B1 Voortplanting Thema 2 Planten Basisstof 1 K4

 2. Voortplanting -Bij planten komt ongeslachtelijke en geslachtelijke voortplanting voor. Ongeslachtelijke voortplanting: Een deel van een individu groeit uit tot een nieuw individu. Dat kan op veel manieren

 3. Ongeslachtelijke Voortplanting -Deling -Stekken -Knollen -Bollen -Uitlopers en wortelstokken

 4. Deling -Eéncellige wieren (zoals boomalgen) planten zich voort door deling.

 5. Stekken -Ook bij zaadplanten kan ongeslachtelijke voortplanting voorkomen. -Bij stekken maak je een snee in de nerf van een blad. -Het blad leg je op potgrond. -Uit de snee groeit een nieuw plantje.

 6. Stekken

 7. Knollen -Bijv. bij aardappelen vindt ongeslachtelijke Voortplanting plaats door middel van knollen. -Knol=verdikte stengel met reservevoedsel. -Uit een aardappel ontstaat een aardappelplant die nieuwe knollen vormt. -Deze kunnen weer uitlopen tot een aardappelplant. http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20021104_aardappelen01

 8. Bollen -Ongeslachtelijke voortplanting kan ook met bollen. -Een bol bestaat uit een bolschijf met rokken. -Rokken zijn verdikte bladeren met veel reservevoedsel. -Tussen de rokken zitten knoppen.

 9. http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20090423_vroegebloeiers01http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20090423_vroegebloeiers01 Bollen

 10. -Tulpenbollen worden in najaar in grond gestopt. -In het voorjaar gaat hij uitlopen. -Uit één van de knoppen (de eindknop) ontstaat een plant. -Reservevoedsel uit de rokken wordt gebruikt. -Andere knoppen ontwikkelen zich tot nieuwe bollen.

 11. Uitlopers -Aardbeiplanten vormen uitlopers. -Dit zijn stengels waaraan op sommige plaatsen jonge planten ontstaan. -Als ze los worden gemaakt, ontwikkelen ze zich verder zelfstandig. http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030108_aardbeien01

 12. Wortelstokken -Soms groeien jonge planten uit wortelstokken. -Wortelstokken zijn stengels waaraan jonge planten ontstaan. -Als ze worden gescheiden van de ouderplant, ontwikkelen ze zich zelfstandig.

 13. Ongeslachtelijk -Ongeslachtelijke voortplanting vindt plaats door gewone celdeling (mitose). -Beide dochtercellen bevatten dezelfde informatie voor erfelijke eigenschappen als de moedercel.

 14. Ongeslachtelijk -Alle nakomelingen hebben hetzelfde genotype. -Toch kunnen ze een ander fenotype hebben. -Invloeden uit het milieu zorgen dat ze toch anders zijn.

 15. Geslachtelijk -Bij geslachtelijke voortplanting versmelten de kernen van 2 geslachtscellen. -Hierdoor ontstaat een bevruchte eicel. -Die groeit uit tot een nieuw individu.

 16. Geslachtelijk -Bij de vorming van geslachtscellen vindt reductiedeling (meiose) plaats.

 17. Geslachtelijk -Bij meiose worden de chromosomen van elk chromosomenpaar over de dochtercellen verdeeld. -Elke dochtercel bevat de helft van het aantal chromosomen. -Bij bevruchting versmelten 2 geslachtscellen. -Alle nakomelingen hebben andere genotypen.

 18. Huiswerk -Maak opdr. 1 en 3 in werkboek. Mitose: http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20090423_vroegebloeiers01 Meiose: http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20041021_meiose01

More Related