Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PLC PowerPoint Presentation

PLC

111 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

PLC

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PLC Power Line Communications

 2. Co to je? • Přenos dat po elektrorozvodné síti • LAN sítě, sítě v SOHO • přístup k internetu

 3. LAN sítě, sítě v SOHO • počítačové sítě • propojení nejrůznějších domácích spotřebičů…

 4. Stávající podniková počítačová síť RJ 45 Ethernet PC je vybaveno PCI PowerNet kartou Původní prostor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PC je vybaveno PCI síťovou kartou USB Ethernet Ethernet Další prostor Ethernet USB LAN sítě, sítě v SOHO

 5. LAN sítě, sítě v SOHO • HomePlug Powerline Alliance čítající asi osmdesát firem, v rámci které již vnikly první verze nezbytných standardů • mnohem blíže k širokému komerčnímu využití a některé produkty jsou již v běžném prodeji • přenosová rychlost 14Mbit/s

 6. LAN sítě, sítě v SOHO • ekvivalent k 10 Mbit/s Ethernetu • do budoucna je tato architektura rozšiřitelná až na 100 Mbit/s • Při přenosu dat se využívá kódování OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) s forward error correction v pásmu 4.3 MHz až 20.9 MHz, 84 nosných • Privátnost přenášených dat je chráněna pomocí 56-bitového DES.

 7. LAN sítě, sítě v SOHO • výhody • Pomocí počítače lze centrálně řídit prakticky všechna zařízení připojená do zásuvky: topení, klimatizaci, otevírání dveří či skleníku, spotřební elektroniku a další domácí spotřebiče. Samostatnou kapitolou jsou pak různé aplikace z oblasti zabezpečovací techniky, včetně kamerovýchsystémů pro dálkový dohled • odpadá nutnost instalovat nějaké jiné samostatné vedení, čímž se šetří čas i peníze • krajně jednoduchá instalace, protože zapojit spotřebič do zásuvky umí každý. Navíc je řešení přes PLC velice flexibilní, takže pokud je nutno zařízení někam přemístit, stačí ho prostě zapojit do jiné zásuvky a není potřeba žádná úprava kabelových rozvodů

 8. Širokopásmové připojení k internetu

 9. Širokopásmové připojení k internetu • řešení problému „poslední míle“ • širokopásmové připojení, konkurence xDSL a CATV, (third wire) • také nazýváno BPL

 10. Širokopásmové připojení k internetu • rychlosti • 2000 – 1,3Mbit/s • 2001 – 2Mbit/s • 2002 – 4,5Mbit/s • nyní 18 – 27Mbit/s • příští generace až 40Mbit/s • podobně jako u modemových technologií pro CATV je ale tato přenosová rychlost sdílena mezi uživateli v uzlu

 11. Širokopásmové připojení k internetu • Technologie PLC v podání Media Fusion na rozdíl od všech ostatních řešení nevyužívá k přenos dat modulovaný elektrický signál přenášený po elektrickém rozvodu. Namísto toho využívá magnetické pole, které se vytváří okolo vodiče, a data se modulují do něj. Firma tvrdí, že je možné touto cestou přenášet po elektrickém vedení data rychlostí až 2.5 Gbit/s

 12. Širokopásmové připojení k internetu • pilotní projekty, testování a první komerční projekty • Rakousko • Švýcarsko • Švédsko • Singapur • Španělsko – Barcelona, Valencie, Zaragoza (Endesa) • Německo – např. Essen

 13. Širokopásmové připojení k internetu • USA • podpora regulátora (FCC) • Reston (Powerline Technologies) • Annapolis (Telkonet Communications) • Washington (Potomac Electric Power Company) • Cincinnati (Cinergy Corp.) • Velká Británie • podpora Skotské vlády a DTI • severovýchod Skotska, konkrétně ve městech Crieff a Campbeltown (Scottish & Southern Energy - SSE) • jihoanglické město Winchester • 1 Mbps v obou směrech, měsíční paušál 30 liber, žádný instalační poplatek