1 / 11

EFEKTIVITA A KVALITA POSKYTOVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI & SIEŤ ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ

EFEKTIVITA A KVALITA POSKYTOVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI & SIEŤ ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ POHĽAD SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KOMORY „KROKY K ROZVOJU“ 7.2.2007 BRATISLAVA. EFEKTIVÍVNE A KVALITNÉ ? TO ČO JE LACNÉ NIE JE KVALITNÉ NEKVALITNÉ NIE JE EFEKTÍVNE.

mandel
Télécharger la présentation

EFEKTIVITA A KVALITA POSKYTOVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI & SIEŤ ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. EFEKTIVITA A KVALITA POSKYTOVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI & SIEŤ ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ POHĽAD SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KOMORY „KROKY K ROZVOJU“ 7.2.2007 BRATISLAVA

  2. EFEKTIVÍVNE A KVALITNÉ ? TO ČO JE LACNÉNIE JE KVALITNÉ NEKVALITNÉ NIE JE EFEKTÍVNE „KROKY K ROZVOJU“ 7.2.2007 BRATISLAVA

  3. ZDRAVOTNÍCTVO NEDOSTALO ZDROJE NA ZABEZPEČENIE KVALITY A EFEKTÍVNOSTI V ROKU 2007 SLK POVAŽUJE ZA NEVYHNUTNÉ FINANCOVAŤ ZDRAVOTNÍCTVO NA ÚROVNI PRIEMERU PODIELU Z HDP KTORÝ JE BEŽNÝ V EU „KROKY K ROZVOJU“ 7.2.2007 BRATISLAVA

  4. PLATBY „ŠTÁTU“ NA ÚROVNI REÁLNEJ SPOTREBY POISTENCOV „ŠTÁTU“ SOLIDARITA NIE JE SYNONYMUM PRE PARAZITIZMUS ŠTÁTU NA ZAMESTNANCOCH A ZAMESTNÁVATEĽOCH ŠTÁT NIČ NEMÁ ČO BY BOLO JEHO, VŠETKO ČO MÁ SÚ PENIAZE Z DANÍ JEHO OBYVATEĽOV „KROKY K ROZVOJU“ 7.2.2007 BRATISLAVA

  5. PLURALITA POSKYTOVATEĽOV PLURALITA POISŤOVNÍ SLOBODNÁ VOĽBA LEKÁRA SLOBODNÁ VOĽBA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA SLOBODNÁ VOĽBA POISŤOVNE RODINNÉ POISTENIE SOLIDARITA ÁNO ALE ... „KROKY K ROZVOJU“ 7.2.2007 BRATISLAVA

  6. ZISK Z VEREJNÉHO POISTENIA ? ZISK ZA NIEČO OHRANIČENIE VÝŠKY VÝDAVKOV NA „SPRÁVU“ „KROKY K ROZVOJU“ 7.2.2007 BRATISLAVA

  7. PLATBY POSKYTOVATEĽOM PODĽA KVALITY ŠTÁT MAL URČIŤ KRITÉRIÁ (!) KRITÉRIÁ ŠPECIFICKÉ PRE ODBORNOSTI MUSIA BYŤ MERATEĽNÉ – OBJEKTÍVNE, ZNÁME DOPREDU MINIMÁLNE ROK JEDNODUCHÝ ZBER ÚDAJOV FINANČNE NEZAŤAŽUJÚCI POSKYTOVATEĽA V SR PROSTE NIE SÚ „KROKY K ROZVOJU“ 7.2.2007 BRATISLAVA

  8. SIEŤ ŠTÁTOM GARANTOVANÝCH NEMOCNÍC BA, TN, NR, BB, ZA, PO UNIVERZITNÉ NEMOCNICE (LF) BA, MT, KE NEMOCNCIE MIMORIADNEHO VÝZNAMU SUSCH, NOU OSTATNÉ NIE ŠTÁT !!! „KROKY K ROZVOJU“ 7.2.2007 BRATISLAVA

  9. SIEŤ AMBULANCIÍ A OSTATNÝCH ZARIADENÍ GARANTOVANÁ LEKÁRSKOU KOMOROU NUMERUS KLAUSUS (?) ZMYSEL SIETE (?) „KROKY K ROZVOJU“ 7.2.2007 BRATISLAVA

  10. Ďakujem

More Related