Download
matematick vtipy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Matematické vtipy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Matematické vtipy

Matematické vtipy

335 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Matematické vtipy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Matematické vtipy Rastislav BARNA ZŠ MRŠ Trebišov, VII. B

  2. Je krásny vlhký podvečer a matematik s matematičkousedia spolu na lavičke v parku, keď vtom sa ona opýta:„Miláčik, myslíš na to iste, na čo myslím ja?""Áno, drahá!" A koľko Ti to vyšlo?

  3. Matematik:Prebudí sa, zistí že horí, pôjde ku kohútiku, pustívodu, zistí, že riešenie existuje, zavrie vodu a ide spať.

  4. Matematická úloha :Matka je dnes o 21 rokov staršia než jej dieťa. Za 6 rokov bude dieťa 5xmladšie ako mama. Otázka: Kde je otec ?