1 / 15

Tee parannus! -viestintäohjelma

Tee parannus! -viestintäohjelma. Suunnitelmallinen, käyttäjälähtöinen ja energiatehokas korjausrakentaminen taloyhtiöissä. Aluekiertueen Start-Up-tilaisuus 3.9.2009. Start-up-tilaisuuden ohjelma. 1. Järjestäytyminen ja läsnäolijat 2. Tee parannus! -viestintäohjelman tavoitteet ja toteutus

mara-poole
Télécharger la présentation

Tee parannus! -viestintäohjelma

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Tee parannus! -viestintäohjelma Suunnitelmallinen, käyttäjälähtöinen ja energiatehokas korjausrakentaminentaloyhtiöissä Aluekiertueen Start-Up-tilaisuus3.9.2009

 2. Start-up-tilaisuuden ohjelma 1. Järjestäytyminen ja läsnäolijat 2. Tee parannus! -viestintäohjelman tavoitteet ja toteutus Juha Salmi, toimitusjohtaja, Suomen AsuntotietokeskusJukka Pekkanen, johtaja, Rakennusteollisuus RT 3. Aluekiertueen konsepti ja aikataulu: Mitä, missä, milloin?Marjukka Vainio, viestintäpäällikkö, Suomen Kiinteistöliitto • Keskustelu aluekiertueen käytännön järjestelyistä • Jatkotoimenpiteet

 3. Tee parannus! -ohjelman tavoitteet • Viestiä käyttäjälähtöisen, suunnitelmallisen ja energiatehokkaan korjausrakentamisen parhaista käytännöistä ja innovaatioista sekä rahoitusmahdollisuuksista taloyhtiöissä. • Edistää viestinnän keinoin korjauspalveluiden kysynnän ja tarjonnan tasapainoista kohtaamista taloyhtiöissä.

 4. Tee parannus! -ohjelman kohderyhmät • Ensisijaisesti taloyhtiöiden osakkaat ja asukkaat • Taloyhtiöille korjaus-, energiatehokkuus-, rakennuttamis-, projektinjohto-, suunnittelu-, rahoitus-, isännöinti- ja muita palveluja tuottavat yritykset • Korjausrakentamisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa harjoittavat organisaatiot ja henkilöt

 5. Laaja ja avoin ohjelma Viestintäohjelman suunnitteluun ovat osallistuneet: • Tekes • Sitra • Ympäristöministeriö • Motiva • Rakennusteollisuus RT ry • Rakennuslehti • LVI-Talotekniikkateollisuus • Suomen Kiinteistöliitto ry • Suomen Asuntotietokeskus Viestintäohjelman toteutukseen ovat tervetulleita kaikki aihepiiristä kiinnostuneet yhteisöt ja yritykset.

 6. Kehittämisympäristö ja lähtötiedot Tee parannus! -ohjelman monikanavaiselle viestinnälletuottavat lähtötietoja esimerkiksi seuraavat tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelmat: Tekesin ohjelmat: Rakennettu ympäristö, Kestävä yhdyskunta ja Tila Sitran energiaohjelma Ympäristöministeriö: korjausrakentamisen strategian toimeenpano, lähiöohjelma ja ryhmäkorjaustoiminnan edistäminen Kiinteistöliitto: Kerrostalon ilmastonmuutos (KIMU-hanke) Rakennusteollisuus RT: korjauspalveluiden, korjausrakentamisen prosessien ja sopimustekniikoiden kehittäminen, Ketterä-projekti

 7. KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos Lähiöohjelmanprojekti Energiatalous Sisäilman laatu Asuinyhteisön toimintakulttuuri Ilmastonmuutoksen kolme ulottuvuutta Pakolliset korjaustarpeet Energia- ja sisäilmaparannukset Miten nämä yhdistetään? Päätöksenteon tuki • Kustannukset ja hyödyt, laskentaperusteet • Ratkaisumallit • toteutustapa • tekniset vaihtoehdot • Työn osapuolet: TKK, VTT, Kiinteistöliitto • Kohdealueet: Matinkylä, Maunula, Keijupuisto • Aikataulu: 5/09–4/11

 8. KETTERÄ Asunto-osakeyhtiöiden ketterä korjausmalli • Tavoitteet • parantaa asunto-osakeyhtiöiden hallitusten jäsenten ja puheenjohtajien tietoisuutta niin korjausvaihtoehdoista kuin niiden kustannuksista ja saavutettavista hyödyistä • saada asunto-osakeyhtiöt teettämään peruskorjauksia siten, että pakollisten korjausten yhteydessä parannetaan myös kiinteistöjen energiatehokkuutta • Toimenpiteet • korjaus- ja rahoitusvaihtoehtojen taloudellisten kombinaatioiden selvittäminen • rahoitusvaihtoehtojen kehittäminen • lisärakennusoikeuden hyödyntäminen • kustannusoptimoidun tarkastelumallin luominen • Kohdealue ja aikataulu Siltamäki, 9/2009–12/2011 • Osapuolet: Talonrakennusteollisuus ry, Rakennustuoteteollisuus ry, Helsingin Energia, Helsingin kaupunki, Teknillinen Korkeakoulu

 9. Tee parannus! -viestintäohjelman toimintamuodot 2009–2010 Korjausrakentamisen parhaiden käytäntöjen inventointi ja niistä viestiminen taloyhtiöille Tee parannus! -kilpailuprojektit Innovaatiokilpailu korjausrakentamisen kehittämisryhmille Kannustekilpailu taloyhtiöille Taloyhtiöiden energianeuvonta(Kiinteistöliitto) Verkkopalvelujen kehittäminen (Taloyhtio.net, Rakennuslehti, ympäristöministeriö) Kiinteistö 09 -messut sekä aluekiertue 2009–2010 Yhteistyötahojen viestintäkanavat: verkkosivut, uutiskirjeet, julkaisut, koulutus, televisio, tapahtumat ja muu viestintä

 10. Tekesin innovaatiokilpailukorjausrakentamisen kehittämisryhmille • Tavoitteena luoda uusia liiketoiminta- ja asiakaspalvelumalleja erityisesti taloyhtiöiden korjausrakentamiseen ja perusparantamiseen. • 39 kilpailuehdotusta, mukana yhteensä 105 yritystä ja organisaatiota. • Kilpailun tulos julkistetaan 8.10.2009 Kiinteistö 09 -messuilla. • Tekes rahoittaa voittajakonseptien kehittämistä periaatteidensa mukaisesti.

 11. Tietoa koko maahan Tee parannus! -ohjelma järjestää aluekiertueen 20–25 paikkakunnalle loppusyksyn 2009 ja kevään 2010 aikana. Kiertue alkaa 24.11.2009 Järvenpää-talolta, Järvenpäässä. Kohderyhminä ovat sekä korjausrakentamisen ja taloyhtiöiden kiinteistönpidon ammattilaiset että taloyhtiön hallitusten jäsenet ja osakkaat.

 12. Aluekiertueen mediapaketti • Näyttelyosasto • Kiertue-esite, -kansio ja -tiedotteet • Internet: www.taloyhtio.net ja www.teeparannus.fi • Uutiskirjeet • Videot: esitysmahdollisuus aluekiertueen tilaisuuksissa. Lisäksi aihepiiriä käsitellään ja parhaita käytäntöjä esitellään Joka kodin asuntomarkkinoilla (MTV3).

 13. Osastomallit

 14. Jatkotoimenpiteet • Näytteilleasettajat toimittavat Hannu Pyykölle logot • Näytteilleasettajien logot teeparannus.fi ja taloyhtio.net –sivuilla syyskuun loppuun mennessä • Lopullinen kiertueaikataulu 7.10.2009 • Viikko 46: kiertue-esitteet ja -kansiot painoon • Tarkemmat ohjeet toimitettavasta materiaalista viikolla 41/42 • Laskutus: • Kiinteistöliitto ry:n Palvelu Oy laskuttaa 2 erää (alustavasti 1/2010 ja 4/2010)

 15. Lisätietoja • Aluekiertue:Marjukka Vainio (aluekiertueen yleiset asiat) puh. 050 347 6233, marjukka.vainio@kiinteistoliitto.fiPetri Pylsy (seminaariohjelma)puh. 044 567 0579,petri.pylsy@kiinteistoliitto.fiHannu Pyykkö (näyttelypaikkojen myynti)puh. 050 2250, hannu.pyykko@mediabookers.fi • Tee parannus! -viestintäohjelma: Juha Salmi (projektin johtaja) puh. 0400 424 314, juha.salmi@asuntotietokeskus.fiPirjo Hästbacka (viestintäpäällikkö)puh. 050 356 8 359, pirjo.hastbacka@asuntotietokeskus.fi www.teeparannus.fi

More Related