Download
topo ty ss oppimisen portaat n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TOPO Työssäoppimisen portaat PowerPoint Presentation
Download Presentation
TOPO Työssäoppimisen portaat

TOPO Työssäoppimisen portaat

105 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

TOPO Työssäoppimisen portaat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. TOPO Työssäoppimisen portaat 2009 - 2012

  2. Projekti yleistä Omnia toteuttaa, yhteistyökumppaneina LUKK ja Keuda Projektin kesto 1.2.2009 – 31.1.2012 Verkostoyhteistyötä valtakunnallisesti

  3. Projektin tavoitteet Projektilla haetaan ratkaisuja laadunvarmennettujen työpaikkojen ja koulutettujen työpaikkaohjaajien riittävyyteen ja osaamisen ylläpitämiseen, opetushenkilöstön työelämäosaamisen vahvistamiseen, verkkoympäristön käyttöön toimintamallien uudistamisessa sekä hyvien käytäntöjen levittämiseen ja vakiinnuttamiseen valtakunnallisesti.

  4. Projektin tulokset (laadulliset) Mallit tpo-koulutuksen, työelämäjaksojen ja työpaikkaviikkojen toteutukseen Mentorointimalli tpo-koulutuksesta, työpaikkakouluttajien osaamisen varmistaminen, hiljainen tieto ja sen siirtäminen Integrointi organisaatioiden perustoimintaan Verkostoyhteistyö ja vertaisarviointi Hyvät käytänteet valtakunnallisesti

  5. Projektin tulokset (määrälliset) 150 koulutettua työpaikkaohjaajaa työpaikoille 75 täydennyskoulutettua työpaikkaohjaajaa työpaikoille 30 opettajan kotimaista työelämäjaksoa (pituus 1 kuukausi) 9 kansainvälistä opettajien työelämäjaksoa (pituus 1-2 viikkoa) 18 ammatillisen opettajan ja yhteisten aineiden opettajien ja/tai opinto-ohjaajien työpaikkaviikkoa 20 laadunvarmennettua työssäoppimispaikkaa 10 oppilaitoksen ja työpaikan välistä sopimusta, jossa on sovittu projektissa kehitetyn kumppanuusmallin ja käytänteiden mukaisesta pitkäkestoisesta yhteistyöstä.

  6. Työpaikkaohjaajakoulutus Työssäoppimisen ohjaajille kaikilla aloilla Omniassa toteutettu 1990-luvulta alkaen Työpaikkaohjaajaprojektissa (2003-2007) koulutettiin 719 työpaikkaohjaajaa, TOPO:ssa jo 111 koulutettu 2 opintoviikkoa, opetussuunnitelma uudistumassa Koulutuksen toteutusmalleja lukuisia, 2-7 lähipäivän kokonaisuuksia Alakohtaisia ja monialaisia koulutuksia Yrityksille räätälöityjä koulutuksia Verkkokoulutus Tulevaisuuden haasteita: koulutus työpaikoille, verkkokoulutus, ammattiosaamisen näytöt – tutkinnon suoritus, monikulttuurisuus, vuorovaikutus, uudet opetussuunnitelmat Työpaikkaohjaajien jatkokoulutus

  7. Yhteystiedot http://topo.omnia.fi Projektipäällikkö Ville Krannila Puh. 050- 3849 037 ville.krannila@omnia.fi Työpaikkaohjaajakoulutus Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Helena Kämäräinen Puh. 046- 851 5044 helena.kamarainen@omnia.fi