Download
ozna en dum 19 06 fa dum n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Označení DUM 19 - 06 - Fa - DUM PowerPoint Presentation
Download Presentation
Označení DUM 19 - 06 - Fa - DUM

Označení DUM 19 - 06 - Fa - DUM

208 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Označení DUM 19 - 06 - Fa - DUM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Označení DUM 19 - 06 - Fa - DUM Autor Příjmení a jméno: Fichna Josef, Mgr. Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Adresa: Zahradní 10, Štěpánkovice, 747 28 Předmět a očekávaný výstup Ročník: 8. Datum: 10. 1. 2012 Předmět: Přírodopis Tematický celek: Savci - zajíci Očekávaný výstup:Charakterizuje zajíce. Urči vybrané zástupce zajíců a zařadí je do hlavních taxonomických skupin. Porovnává základní vnější a vnitřní stavbu vybraných zástupců zajíců. Odvodí základní projevy chování zajíců v přírodě, objasní jejich způsob života a přizpůsobení se danému prostředí. Zhodnotí význam zajíců v přírodě i pro člověka. Anotace: Prezentace pro žáky, ve které se dozví základní informace o zajících. Vybraní žáci budou mít vlastní prezentace na vybrané zástupce zajíců. Klíčová slova: Zajíc, králík, hlodavé zuby

 2. ZAJÍCI Obr. 1 Obr. 2

 3. Zařazení do taxonomických skupin 1. říše – Živočichové 2. podříše – Mnohobuněční 3. kmen – Strunatci 4. podkmen – Obratlovci 5. nadtřída – Čelistnatci 6. třída – Savci 7. podtřída – Živorodí 8. nadřád – Placentálové 9. řád - Zajíci

 4. CHARAKTERISTIKA • Mají HLODAVÉ ZUBY – v horní čelisti dva páry řezáků (jsou umístěny za sebou), v dolní čelisti jeden pár řezáků • Dříve byli přiřazování k hlodavcům – dnes samostatný řád • Mají dlouhé zadní končetiny – dobře běhají a skáčou • Patří mezi býložravce • Mezi zajíce patří – zajíci a králíci

 5. HLODAVÉ ZUBY • Obr. 3

 6. ZÁSTUPCI(referáty na vybrané savce) • Zajíc polní • Zajíc bělák • Králík divoký • Králík domácí

 7. ZAJÍC POLNÍ Obr. 4 Obr. 5

 8. ZAJÍC BĚLÁK Obr. 6

 9. KRÁLÍK DIVOKÝ Obr. 7 Obr. 8

 10. KRÁLÍK DOMÁCÍ Obr. 9 Obr. 10

 11. ZÁPIS Řád – Zajíci: • Společným znakem jsou hlodavé zuby (přeměněné řezáky) – neustále dorůstají, musí si je obrušovat • Jsou to býložravci • Mají dlouhé zadní končetiny • Zástupci – zajíc polní – rodí osrstěná a vidící mláďata - zajíc bělák – polární oblasti - králík divoký – rodí holá a slepá mláďata - králík domácí – velké množství plemen

 12. OPAKOVÁNÍ Doplňte text: Zajíci mají řezáky přeměněné v ………. ……… , které stálé ………., proto si je musí ………. . Co se týká potravy, tak jsou ………. . Dobré běhání a skákání jim umožňují dlouhé zadní ………. . Vidící a osrstěná mláďata rodí ………. ………. . V polárních oblastech se vyskytuje ……….………., který má ……….srst a ………. ušní boltce. Slepá a holá mláďata rodí v norách ………. ………., který je přemnožený v ………. . Hospodářský význam má chov ………. ………., který se vyskytuje v mnoha ………. .

 13. SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ Zajíci mají řezáky přeměněné v hlodavé zuby, které stálé dorůstají, proto si je musí obrušovat. Co se týká potravy, tak jsou býložravci. Dobré běhání a skákání jim umožňují dlouhé zadní končetiny. Vidící a osrstěná mláďata rodí zajíc polní. V polárních oblastech se vyskytuje zajíc bělák, který má bílou srst a krátké ušní boltce. Slepá a holá mláďata rodí v norách králík divoký, který je přemnožený v Austrálii. Hospodářský význam má chov králíka domácího, který se vyskytuje v mnoha plemenech.

 14. Autorizace Autorizace z použité literatury VANĚČKOVÁ,I., SKÝBOVÁ,J., MARKVARTOVÁ,D., HEJDA,T. Přírodopis 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Plzeň, Fraus 2006 KANTOREK,J., JURČÁK,J., FRONĚK,J. Přírodopis 8, Olomouc, Prodos 1999  SIGMUND,L., HANÁK,V., PRAVDA,O. Zoologie strunatců, Praha, Karolinum 1994 Autorizace z CMIS Obr. 1 Použitý zdroj: <http://www.kamerun-kamerun.de/wp-content/uploads/mimmo-sprung-feldhase-e-pfad-frei-h.jpg >[cit. 2011-12-13] Obr. 2 Použitý zdroj: <http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQxRweKgsC-zxcID6vH346he1ESCkJ3UOaQ4Z4fP-FadFhKAIHVHkRbPE6sEA> [cit. 2011-12-13] Obr. 3 Použitý zdroj: <http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRmjRzFowjrYQkJqsGgggvlfqadM0avPmgsEicpTJ-71FakEzYPxz7lKo0T7A> [cit. 2011-12-13] Obr. 4 Použitý zdroj: <http://www.rosenheim24.de/bilder/2010/03/24/687754/208780361-feldhase.9.jpg> [cit. 2011-12-13] Obr. 5 Použitý zdroj:<http://www.jagd-bayern.de/uploads/pics/feldhase01.jpg> [cit. 2011-12-13] Obr. 6 Použitý zdroj: <http://www.thata.net/schneehase.JPG> [cit. 2011-12-13] Obr. 7 Použitý zdroj: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Wild_Rabbits_at_Edinburgh_Zoo.jpg> [cit. 2011-12-13] Obr. 8 Použitý zdroj: <http://static.panoramio.com/photos/original/23083104.jpg> [cit. 2011-12-13] Obr. 9 Použitý zdroj: <http://www.landestierschutzverband-bw.com/bilder/Rabbit2.jpg> [cit. 2011-12-13] Obr. 10 Použitý zdroj: <http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ9wuRqHm_8DEW_IBqnP_hUC1LQbAlG3dt8lIvw8j2cmZ1nxlok1LPZVXpr > [cit. 2011-12-13]