Download
microsoft windows server 2003 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Microsoft Windows Server 2003 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Microsoft Windows Server 2003

Microsoft Windows Server 2003

74 Views Download Presentation
Download Presentation

Microsoft Windows Server 2003

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Microsoft Windows Server 2003

 2. Önemli Özellikleri • Gelişmiş Active Directory özellikleri • Group Policy yönetim konsolu, yeni politikalar • Volume Shadow Copy / Restore • Internet Information Services (IIS) 6.0 • Entegre .NET altyapısı (.NET Framework) • Komut satırından yönetim • Clustering çözümleri (8-node destekli) • Güvenli kablosuz LAN desteği (802.1X) • Tehlike anında yönetim (Headless Server Support) • 64-bit donanım desteği • Terminal servisinde; Group Policy desteği

 3. Windows Server 2003 Ailesi • Windows Server 2003, Standard Edition • Windows Server 2003, Enterprise Edition • Windows Server 2003, DataCenter Ed. • Windows Server 2003, Web Edition

 4. Windows server 2003 Ailesi Datacenter Edition Enterprise Edition Standard Edition Client: Windows XP Professional, Windows 2000 Professional

 5. Clustering Primary Node Database Client’lar Secondary Node

 6. En az sekiz CPU ile çalışır. 32-way multiprocessing, 64-way ve 128-way versiyonları vardır. Sekiz nodlu kümeleme 64 GB RAM, Itanium tabanlı bilgisayarlarda 512 GB RAM desteği vardır. Intel Hyper-threading desteği. Datacenter Edition

 7. Windows Server 2003 Ailesi Standard Enterprise Datacenter Web Active Directory Group Policy Application Server Remote Desktop Enterprise + Daha fazla ana bellek ve CPU desteği Daha büyük çözümler Active Directory yok SMB bağlantılarında sınırlama Standard + Enterprise Memory Architecture EMA) Simetrik Çok İşlemcili (Symmetric Multiprocessing) Windows Clustering

 8. Windows 2000 İşletim Sistemi Ailesi Datacenter Server Advanced Server Server Client: Windows 2000 Professional

 9. IIS 6 – Application Pool Uygulama Havuzu Uygulama Havuzu Uygulama Havuzu W3WP.EXE W3WP.EXE W3WP.EXE Worker Prosesler Worker Prosesler Worker Prosesler Kullanıcı Alanı Kernel Alan HTTP.SYS

 10. Sunucu Rolleri Domain Controller (ikincil) DHCP/WINS Domain Controller File Server Member Server Print Server DNS Server Application Server

 11. Teknik Özellikler • Active Directory • Active Directory Yönetimi • Dosya ve Yazdırma (File and Print) Servisleri • Yeni Güvenlik Özellikleri • Yeni Yönetim Özellikleri • Terminal Servisleri • Kurtarma (Recovery) Özellikleri • Network Servisleri

 12. Active Directory Active Directory Ağ kaynaklarının kayıtları

 13. Güvenlik (Security) NTFS Login

 14. Yönetim Araçları Uzaktan Yönetim Yerel Yönetim

 15. SUS Server Windows Update Web sitesi Test client’ları SUS server Internet LAN Test Server Automatic Updates

 16. Volume Shadow