Download
nsk2 konference pro autorizovan osoby 7 10 2014 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NSK2 KONFERENCE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY 7. 10. 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
NSK2 KONFERENCE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY 7. 10. 2014

NSK2 KONFERENCE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY 7. 10. 2014

133 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

NSK2 KONFERENCE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY 7. 10. 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. NSK2 KONFERENCE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY7. 10. 2014 NSK v aktivitách ÚP Realizace rekvalifikací se zaměřením na PK v hl. m. Praze PhDr. Věra Prokopová

  2. Nejvíce obsazené kurzy (PK) • Obchodní zástupce • Asistent/ka, sekretář/ka • Strážný • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky • Manažer projektu • Průvodce cestovního ruchu • Personalista • Florista • Úklidový pracovník administrativních ploch • Designér interiérů

  3. Počet osob celkem v rekvalifikacích v roce 2014 (zahájené a ukončené)

  4. Poměr RK zahájené x úspěšně absolvované „čisté“

  5. Poměr mezi úspěšným ukončením RKa ukončením evidence Úspěšně absolvováno Ukončená evidence 1667 1667 1383 100 % 450 32,5 % 284 100 % 51 %

  6. Postup při realizaci Zvolené rekvalifikace • Podání žádosti na kontaktní pracoviště, předání stanoviska kontaktního pracoviště krajské pobočce, zařazení uchazeče do aktivní politiky zaměstnanosti • Administrace žádosti na krajské pobočce – referát Zprostředkování a Poradenství • Projednání žádosti expertní komisí krajské pobočky hl. města Prahy pro aktivní politiku zaměstnanosti • Administrativní úkony spojené se schválením/neschválením žádosti, předání výsledku klientovi • http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha/rekvalifikace/formulare

  7. Děkuji za pozornost. • PhDr. Věra Prokopová • referát zprostředkování a poradenství • Úřad práce ČR - Krajská pobočka pro hl. m. Prahu • vera.prokopova@aa.mpsv.cz