Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ITALIA PowerPoint Presentation

ITALIA

196 Views Download Presentation
Download Presentation

ITALIA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ITALIA

 2. POZIŢIE GEOGRAFICĂ - înEuropasudică / mediteraneană - are două enclave: San Marino, Vatican • VECINIAustria, Elveţia, Franţa; • Mări: - Marea Ligurică, • Marea Tireaniană, • Marea Ionică, • Marea Adriatică; • Insule: - Sardinia, • - Sicilia

 3. Poziţiageografică a ItalieiînEuropa

 4. RELIEF • Caracteristici • relief montan (şiglaciar), • câmpie fluvio-lacustră (C. Padului), • vulcani activi (Vezuviu, Etna), Etna

 5. b) unităţi de relief: - Munţii Alpi, - Munţii Apenini, - Câmpia Padului AlpiiItaliei

 6. CLIMA • a) Caracteristici: • tm=10-14oC, • Pp=800-1200mm; • b) Tipuri de climat: • mediteranean, • alpin.

 7. HIDROGRAFIE • râuri, fluvii: Pad (Po), Tibru • lacuri:glaciare (Como, Garda, Maggiore).

 8. VEGETAŢIA • mediteraneană, • păduri de foioase, • păduri de conifere Peisaj mediteranean

 9. RESURSE ALE SUBSOLULUI • minereu de fier, • minereuri neferoase, • marmura. Marmură

 10. ORAŞE MARI • - Roma • Milano, • Torino, • Napoli, • Genova, • Florenţa, • Palermo, • Bologna.

 11. RAMURI ŞI PRODUSE INDUSTRIALE • oţel (loc 10), • automobile(loc 12), • cauciuc sintetic (loc 11), • energie electric (loc 12), • vin (loc 3), • nave maritime. Navă de agrement

 12. CULTURI AGRICOLE • măsline, • citrice, • viţa-de-vie, • cereale. Cultură de portocali

 13. PORTURI • Genova, • Napoli, • Bari, • Trieste. Portul Napoli

 14. TURISM - turism litoral, sporturi de iarnă - în Alpi, turism cultural: Roma, Florenţa, Veneţia Veneţia

 15. Veneţia

 16. Vatican - Piaţa San Pedro

 17. Colosseum

 18. Fontana diTrevi

 19. Surse: • www.wikipedia.ro • www.google.ro • Manualul de geografie (XII), Octavian Mândruţ. VulcanulVezuviu, Pompei

 20. Realizator: Prof. Horaţiu Tudor Liceul Teoretic “Axente Sever” - Mediaş 2010 www.geograx.ilive.ro