1 / 13

7 Dagen 7 Maanden 7 Jaren

7 Dagen 7 Maanden 7 Jaren. Ik hou van je. Maar ja, ik hou van je. 7 dagen gehuwd !. 7 maanden gehuwd !. Hoezo, zeg ik nooit meer dat ik van je hou!. 7 jaren gehuwd !. Goeienavond lieve schat. Hoy, goeie dag gehad ?. 7 dagen gehuwd !!. 7 maanden gehuwd!. Salut, is er bier ?.

marva
Télécharger la présentation

7 Dagen 7 Maanden 7 Jaren

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 7 Dagen7 Maanden7 Jaren

 2. Ik hou van je Maar ja, ik hou van je . 7 dagen gehuwd ! 7 maanden gehuwd ! Hoezo, zeg ik nooit meer dat ik van je hou! 7 jaren gehuwd !

 3. Goeienavond lieve schat Hoy, goeie dag gehad ? 7 dagen gehuwd !! 7 maanden gehuwd! Salut, is er bier ? 7 jaren gehuwd!

 4. Ik ga dat wel halen schatje. Wil je dat ik het ga halen ? 7 dagen gehuwd !! 7 maanden gehuwd! Ga je ‘t nog halen? of… 7 jaren gehuwd!

 5. Schatje, je moeder aan de telefoon! ‘t Is voor jou 7 dagen gehuwd !! 7 maanden gehuwd! Telefoooooooon verdomme 7 jaren gehuwd!

 6. ‘t Is niet erg, dat maakt geen vlekken . Let toch op ! 7 dagen gehuwd !! 7 maanden gehuwd! Verdomme, Wat ben je toch een ongelukkige baby ! 7 jaren gehuwd!

 7. Ik ga volledig met je akkoord ! Nu vergis je je toch ! 7 dagen gehuwd !! 7 maanden gehuwd! Hersens zijn niet te koop hè ! 7 jaren gehuwd!

 8. Hum dat ruikt lekker ! Wat heb je klaargemaakt ? 7 dagen gehuwd !! 7 maanden gehuwd! Schat! Wat laat je nu Weer aanbranden? 7 jaren gehuwd!

 9. Dat jurkje staat je beeldig Ja, staat je best goed 7 dagen gehuwd !! 7 maanden gehuwd! Vlag op een modderschuit, 7 jaren gehuwd!

 10. Oupss je hebt de computer doen crashen ! Verdorie, je zou toch wel een beetje kunnen oppassen ! pfff 7 dagen gehuwd !! 7 maanden gehuwd! !##$!!! koe ! 7 jaren gehuwd!

 11. Hmm die parfum maakt me gek ! Dat ruikt sterk da spul ! 7 dagen gehuwd !! 7 maanden gehuwd! Ik ruik kattepis 7 jaren gehuwd!

 12. Schatje, ik heb je lievelingsfilm gehuurd. Ben je zeker dat je daar naar wilt kijken ? 7 dagen gehuwd !! 7 maanden gehuwd! Vanavond is’t voetbal, de rest kan me niet schelen ! 7 jaren gehuwd!

 13. MEER HUMOR OP http://www.xs4all.nl/~gfimbv/hmvgerritsen/index.htm

More Related