Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
S NTESI ANTROPOL GIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
S NTESI ANTROPOL GIA

S NTESI ANTROPOL GIA

106 Views Download Presentation
Download Presentation

S NTESI ANTROPOL GIA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

    1. SNTESI ANTROPOLGIA Avui ens trobem amb una persona: ? Immersa en la perplexitat i so- vint en mans de noves depen- dncies ( publicitat, estandarit- zaci estadstica,... ). ? De voluntat feble i inconstant en el comproms (noves depen- dncies ). ? De conducta errtica. ? Amb una visi immanent del mn, sense horitz transcen- dent i amb set dautranscen- cendncia. ? Titubejant en la recerca dall que pot donar sentit i orientaci a la seva vida. La vida que viu el fan sentir-.se: ? Trasbalsat en lmbit afectiu. ? Desencisat en lmbit social i desmotivat per a participar en el b com ? Desconcertat davant la intrans- cendncia amb que es presenta el drama hum i davant el plura- lisme tic. ? Banalitzat en la seva dignitat i en els seus convenciments. ? Vctima de corrupci i de lespe- cialitzaci que lexclou de la participaci.

    2. L acci evangelitzadora no ser complerta si no t en compte el dileg recproc al llarg del temps entre lEvangeli i la vida concreta, personal i social de la persona (Ev. Nunt. N 29). Mirada ontolgica a la persona ( Estructura vital ) ? Emigrant de si mateix i pelegr vers el futur ( en procs ) ? Buscador de sentit. s persona en tant que canvia respecte a les circumstncies anteriors. I en tant que mant una revo- luci personal permanent (? EMIGANT DE SI MATEIX ) Si no us convertiu... , deixa el que tens, comparteix-lo i segueix-me ... ? La actitud bsica de garantia: Preguntar-se i deixar-se pre- guntar. Comproms de fer-se (? CONVERSI ). Qui no es nega a si i pren la seva creu , Qui perdi la seva vida per Mi, la guanyar