Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ro- ee Ro- ee Raanaa , Ro- ee Ro- ee Raanaa Ro- ee Ro- ee Raanaa , Ratyoon Guzaaryum . PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ro- ee Ro- ee Raanaa , Ro- ee Ro- ee Raanaa Ro- ee Ro- ee Raanaa , Ratyoon Guzaaryum .

Ro- ee Ro- ee Raanaa , Ro- ee Ro- ee Raanaa Ro- ee Ro- ee Raanaa , Ratyoon Guzaaryum .

69 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ro- ee Ro- ee Raanaa , Ro- ee Ro- ee Raanaa Ro- ee Ro- ee Raanaa , Ratyoon Guzaaryum .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ro-ee Ro-eeRaanaa, Ro-ee Ro-eeRaanaa Ro-ee Ro-eeRaanaa, RatyoonGuzaaryum. VarrVarrPreetam, TokhayPukaaryam KarleyKaboolKadman Mein, KarleyKaboolKadman Mein Ro-ee Ro-eeRaanaa, Ro-ee Ro-eeRaanaa

  2. Aahyaan Keen-a LaayakMaan, GunhaigaarAahyaan To-BinnMithaa Na ByoKuchMaan, Na ByoKuchMaanChaahyaan Ik-u TuheenToon, TuheenToon, TuheenToon Ik-U TuheenToon, TuheenToon, VajayPyoEe-yoNaad

  3. Tuheen Too, TuheenToon, TuheenToon, TuheenToon AahyaanTuhinjeHathan Mein, Karr JeevanAabaad KarleyKaboolKadman Mein, KarleyKaboolKadman Mein Ro-ee Ro-eeRaanaa, Ro-ee Ro-eeRaanaa

  4. BhitkeeBhitkee, Aayus To Dwaar Rahim Karr, RahimVaaraa, RahimMein Nihaar Khapay Keen-a ByoKuch, KadmanJeeDhoor KareenJaykeeChaaheen, Na RakhMukhay Doo-r, Na RakhMukhay Doo-r, Na RakhMukhay Doo-r KarleyKaboolKadman Mein, KarleyKaboolKadman Mein Ro-ee Ro-eeRaanaa, Ro-ee Ro-eeRaanaa

  5. Pall PallPavanThaa, Dill Mein Ta Koo-ra PasaanShaalTuhinjo, NuraaneeNoor AshaantAahayManiro, Atham Keen-a Aaraam AthamDard Dill Mein, UchaaryaanVaytheeNaam, Uchaaryaan VaytheeNaam, UchaaryaanVaytheeNaam

  6. Dill DardNuriVaythee Roz Pee-yaan AthamPyaasAnjali, Ik-iTuhinjeeThyaan, Ik-iTuhinjeeThyaan KarleyKaboolKadman Mein, KarleyKaboolKadmanMein

  7. Ro-ee Ro-eeRaanaa, Ro-ee Ro-eeRaanaa Ro-ee Ro-eeRaanaa, RatyoonGuzaaryum. VarrVarrPreetam, TokhayPukaaryam KarleyKaboolKadman Mein, KarleyKaboolKadman Mein Ro-ee Ro-eeRaanaa, Ro-ee Ro-eeRaanaa * * *