Download
skriv f r att bli l st n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skriv för att bli läst PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skriv för att bli läst

Skriv för att bli läst

154 Views Download Presentation
Download Presentation

Skriv för att bli läst

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Skriv för att bli läst • Vem läser det du skriver – och varför? • Hur når du fram med ditt budskap? • Vad är viktigt för vem?

 2. Mottagaren i centrum. Alltid. • Vem skriver du för? • Kunskap om ämnet, språket, verksamheten, livet… • Vad ska personen kunna, göra, känna, tänka sedan? • Behöver läsaren din text eller vill du få läsaren motiverad att läsa? • Mamma Anja!

 3. ”Jag är illa sedd, men jag syns”sa Johansson! Jämför denna: • Projektet vänder sig till alla som vill veta mer om kor. med denna: • Projektet vänder sig till dig som är veta mer om kor. Jämför: • På ungdomsmottagningen kan ungdomar få hjälp med preventivmedelsrådgivning och utskrivning av recept. På ungdomsmottagningen finns också en kurator för den som behöver hjälp i form av stödsamtal. med denna: • På ungdomsmottagningen ger vi dig råd och tips om olika preventivmedel och du kan också få recept utskrivna. Vi har även en kurator här, om du behöver prata med någon.

 4. Se upp för farliga björnar i skogen! En björn går lös i våra skogar. Det fick sjuårige Olle erfara, när han häromdagen var ute i skogen. Olle var ute för att plocka blåbär. Plötsligt brakade det till bland träden, och där stod en stor brunbjörn framför den lille pojken. Olle behöll dock sitt lugn, vilket ledde till att björnen blev nyfiken, bara nosade lite och lät sig väl smaka av bären. Olles mamma, som befann sig i närheten, fick syn på de båda och skrek till, vilket skrämde iväg björnen. Olle själv förstår inte riktigt all uppståndelse. - Björnen var ju snäll. Den ville bara leka, säger han. Men brunbjörnar är inte att leka med. Därför uppmanas föräldrar att hålla barnen under uppsikt.

 5. Ekorr´n satt i granen Ekorr’n satt i granen skulle skala kottar Fick han höra barnen då fick han så bråttom Hoppa han från tallegren stötte han sitt lilla ben och den långa ludna svansen Sprang han hem till mamma på den gröna ängen fick han med det samma krypa ner i sängen. Beska piller fick han då plåster på sin lilla tå och ett stort bandage om svansen

 6. En text ska vara som en fisk!

 7. Rubrikerna ska locka och leda • Skriv hellre: Vi vill vaska fram vinnare på landsbygden! Än: (Projektidé) • Skriv hellre: Månstadsborna är framtidens miljonärer Än: (Resultat) • Skriv hellre: Nio av tio vill fortsätta med projektet Än: • (Enkätsammanställning)

 8. Så här kan man göra – statistiskt sett Pressmeddelande från SCB Befolkningen slår rekord på flera fronter Invandringen år 2006 blev den största sedan SCB börjat mäta. Utvandringen var den högsta på över 100 år. Aldrig tidigare har så många personer erhållit svenskt medborgarskap. Fler barn föddes, fler gifte sig och fler registrerade partnerskap. Under år 2006 ökade Sveriges befolkning med 65 505 personer vilket gav en folkmängd på 9 113 257 personer den 31 december. Invandringen nådde rekordhöjder • Invandringen ökade med 47 procent till 95 750 personer. Av dessa var 47 procent kvinnor och 53 procent män. År 1994, då många kom från krigets Jugoslavien, var tidigare det år som hade flest invandrare. År 2006 invandrade drygt 12 000 fler än 1994. Invandringsökningen berodde till största delen på den tillfälliga asyllag som i vissa fall gav asylsökande rätt till en ny prövning. Lagen gällde under perioden 15 november 2005 till 31 mars 2006 men alla ärenden kunde inte prövas under denna period utan arbetet fortsatte stora delar av året. Högsta utvandringen på över 100 årÄven utvandringen ökade kraftigt. Under år 2006 utvandrade 44 908 personer. En ökning med hela 18 procent jämfört med året innan. • För att hitta en antalsmässigt högre utvandring måste vi leta oss tillbaka till år 1892. Då utvandrade 45 504 personer vilket var en procent av folkmängden, jämfört med en halv procent för 2006. Majoriteten var liksom föregående år svenska medborgare följt av finska, danska och norska medborgare. Många nya små människorTotalt föddes 105 913 barn. Det är en ökning med fem procent jämfört med 2005. Av dem som föddes 2006 var 51 430 flickor och 54 483 pojkar. Alla månader förutom december hade en ökning av antalet födda jämfört med föregående år. Vanligaste födelsemånaden var mars. Trots att mars var den vanligaste månaden föddes det flest barn på dymmelonsdagen, det vill säga den 12 april. Några färre dogUnder år 2006 avled 91 177 personer, 47 000 kvinnor och 44 177 män. Det var något färre än under 2005 då 91 710 personer avled. Spädbarnsdödligheten, dvs. antalet barn som dör under sitt första levnadsår, som har minskat kraftigt de senaste 50 åren ökade något under 2006. Spädbarnsdödligheten var 2,8 barn per 1 000 levande födda jämfört med 2,4 år 2005. Den var dock lägre än år 2004 då den var 3,1.

 9. Unga illustratörer sökes! Lördagen den 16 oktober 2010 öppnar utställningen Unga illustratörer på Tranemo bibliotek. Utställningen pågår till söndagen den 30 januari 2011. Inför utställningen söker vi nu bidrag från unga konstnärer. Känner du dig lockad? Här nedan får du mer information om hur du för att delta i utställningen. Krav för att du ska få delta För att få vara med på utställningen krävs att du bor i Tranemo kommun och har fyllt 15 men inte 30 år när utställningen börjar. Våra krav när det gäller dina bidrag Illustrationerna ska inte vara akvareller eller kritteckningar. Däremot får du använda både fri och tillämpad illustrationskonst i form av bok- och tidningsillustrationer för reproduktion. Illustrationerna ska vara gjorda tidigast 2007 och monterade på oramade vita kartonger i något av formaten 45x55 cm eller 50x65 cm. Såhär lämnar du in dina bidrag Sista inlämningsdag är den 10 oktober. Du får lämna in högst fem illustrationer. Tillsammans med varje illustration lämnar du in en anmälningsblankett. På blanketterna och på baksidan av illustrationerna anger du illustrationens titel, ditt namn och numret på anmälnings-blanketten. Skicka illustrationerna per post tillsammans med anmälningsblanketterna till biblioteket eller lämna in dem personligen. Såhär får du besked En jury väljer ut vilka illustrationer som ställs ut. Juryn består av bibliotikarie Kalle Karlsson, en representant från Svenljunga Tranemo Tidning och konstnären Nisse Nilsson. Undrar du något? Om du har några frågor är du välkommen att kontakta biblioteket på telefon 0325-032503.

 10. Dags att sätta punkt! Vi vill uppnå tre mål med vårt projekt: • Ungdomarna ska själva utse en styrelse för verksamheten. • Fritidsgården ska hålla öppet veckans alla dagar. • Andra boende på orten ska få tillgång till lokalerna. Av enkäten framgår att: • projektledningen har fungerat bra • deltagarna är nöjda med projektet • majoriteten vill att projektet fortsätter.

 11. Hur tänker du då? • Vi vill bidra till att landsbygdens möjligheter tas tillvara och att en ständig utveckling sker samt att människor från stad och land förenas. • Vi vill genom integration skapa en barnmogen verksamhet där olika kompetenser samverkar för att möta barnens behov. • Grundtanken är att ge medborgarna större inflytande, att förbättra kvalitet och tillgänglighet och att ge invånarna större frihet och ansvar.

 12. Mor diskar i köket • Mor diskar i köket • Ekonomifunktionen diskar i köket = personen försvinner • Diskning bedrivs i köket = aktiviteten passiveras • Utensiliesanering bedrivs i köket = abstraktionsnivån höjs • Utensiliesaneringsåtgärder bedrivs i köket = en svans läggs till • Utensiliesaneringsåtgärder bedrivs i sektorn för matberedning. = abstraktionsnivån höjs ytterligare

 13. Gärna abstrakt konst – men inte abstrakta ord… • Förkortningar • KU, SKL, AD… • Modeord • ”Vi måste leverera, kommunicera, fokusera, dialoga…” • Jämtegrering, implementering, incitament. • Ålderdomliga (formella) ord • Därest, ity, emedan, erhålla, torde, dock, huruvida, skall…

 14. Finns det några enkla ord? • Matchen utgår, hälsar Månstads IF och beklagar. • Ersättning utgår, hälsar Månstads IF och gratulerar! • Eventuella besvär ska skickas in inom tre veckor. ”Men – hur får jag ner ryggskottet i kuvertet!?” • Dina kostnader bestrids. ”Attans – jag måste betala…” ”Hurra – de betalar!”

 15. Tänk konkret, tänk kök! • Skriv inte: Avsikten är att en översyn ska ske av tillgången till livsmedelsslag. om du menar: Jag ska kolla om det finns något att äta. • Skriv inte: Inom kort kommer det att råda en avsevärd brist på mejeriprodukter. om du menar: Mjölken är snart slut. • Skriv inte: Mina intentioner är att ett inköp av livsmedelsprodukter ska äga rum inom en snar framtid. om du menar: Jag måste nog handla i morgon.