Download
expresar gustos n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EXPRESAR GUSTOS PowerPoint Presentation
Download Presentation
EXPRESAR GUSTOS

EXPRESAR GUSTOS

184 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

EXPRESAR GUSTOS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EXPRESARGUSTOS Los PRONOMBRES del OBJETO INDIRECTO Zájmena předmětu nepřímého ve 3. pádě (přízvučná a nepřízvučná) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Šimonková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

 2. Popis: • Po vysvětlení problematiky a uvedení příkladů následuje procvičení. • Po kliknutí se objeví správné řešení. Nabídnutý text se přesune na správné místo.

 3. EXPRESAR GUSTOS Sloveso GUSTAR • líbit se, mít rád, rád dělat, chutnat • pravidelné sloveso (gusto, gustas, …) • Nejčastěji se vyskytuje ve 3. osobě jednotného nebo množného čísla. • Následuje vyjádření „míry obliby“.

 4. ME ENCANTA ME GUSTA MUCHO ME GUSTA BASTANTE ME GUSTA NO ME GUSTA MUCHO NO ME GUSTA NO ME GUSTA NADA

 5. Tvar GUSTA použijeme před podstatným jménem v jednotném čísle a před infinitivem. • „Me gusta la música.“ • „Me gusta cantar.“ • Tvar GUSTAN použijeme před podstatným jménem v množném čísle. • „Me gustan los libros.“

 6. Sloveso GUSTAR stojí VŽDY se zájmenem předmětu nepřímého (osobní zájmeno ve 3. pádě). A naopak tato zájmena stojí VŽDY pouze se slovesem. ME mněNOS nám TEtoběOS vám LE jemu LES jim jí Vám Vám

 7. Zájmeno vyjadřující, komu se daná věc líbí, stojí před slovesem. Me gusta comer chocolate. Te gusta la literatura. Le gustan los conciertos. Nos gusta bailar. Podmětem věty je věc, člověk, činnost, která se líbí. Proto je sl. gustar ve 3. os. Me gustala música. Le gustanlos ordenadores.

 8. Dále ve španělštině existují tzv. přízvučná zájmena sloužící k vyjádření 3. pádu. Tato zájmena stojí ve 3. pádě s předložkou A. a MÍ a NOSOTROS,AS a TI a VOSOTROS,-AS a ÉL a ELLOS a ELLA a ELLAS a USTED a USTEDES

 9. Tato zájmena mají dvojí použití a stojí: 1. samostatně BEZ slovesa: • Me gusta bailar. • Y ¿a ti? • A mí también. • Pero a él no. • No me gustan las películas. • Y ¿a ti? • A mí tampoco. • Pero a ella sí.

 10. 2. spolu se slovesem gustar a zájmenem me, te, le, … pro upřesnění či zdůraznění: A mí me gusta la música latina. A nosotros nos gustan las películas. A ella le gusta salir por la noche. zdůraznění zdůraznění upřesnění

 11. EJERCICIOS: Completa con el verbo GUSTA o GUSTAN Me …...............los libros. ¿Te ………… bailar? A ellos les …………… las películas. No nos …………. beber cerveza. Seňora García, ¿le ………… la poesía? ¿Os …………… la lengua espaňola? A mis amigos no les ………….. Praga. GUSTAN GUSTA GUSTA GUSTA GUSTA GUSTA

 12. ME Completa con los pronombres de OD. A mí ……….. gustan los libros. A él ………… gusta comer en casa. A nosotros no ………… gusta ir de tiendas. A Juan ……….. gustan las chicas. A vosotros no ………… gusta beber vino. A ti …………. gusta bailar salsa. A ellos no ………… gusta la literatura. A Juan y a María no ………… gusta leer. A ella …….. gusta hablar mucho. A ustedes no …………… gusta estudiar. LE NOS LE OS TE LES LES LE LES

 13. A MÍ A MARÍA A MIS AMIGOS A VOSOTRAS A TI A NOSOTROS Completafrases con los siguientespronombres: ……………….me gustan las películas. …………………..le gusta dormirhasta las once. ¿……………………….. os gusta bailar? …………………………..no nos gusta nada tu perro. ………………no te gusta mi novio. ¿Porqué? ………………………….…les gusta salirpor la noche.

 14. ¿Qué les gusta hacer ? ¿Y a ti?

 15. ¿Qué les gusta hacer ?

 16. Zdroje: Obrázek 1: Mirandah. [cit. 2013-12-11] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ADrachenflug_live_hamburg.jpg> Obrázek 2: Michelangelo-36. [cit. 2013-12-11] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ATapeo_en_Etnosur.jpg> Obrázek 3: [cit. 2013-12-11] Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shopper.gif?uselang=cs> Obrázek 4: Jamsong. [cit. 2013-12-11] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ASkiplough-wedge.jpg> Obrázek 5:Flickr.com user "brokenchopstick". [cit. 2013-12-11] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AChild_in_swimming_pool.jpg> Obrázek 6: [cit. 2013-12-11] Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ADancing_at_a_club.JPG> Obrázek 7: Diane Krauss (DianeAnna). [cit. 2013-12-11] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ATommy_Haas_serves.jpg>