Download
student exchange programme n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Student Exchange Programme PowerPoint Presentation
Download Presentation
Student Exchange Programme

Student Exchange Programme

133 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Student Exchange Programme

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Student Exchange Programme Utveksling - for deg som vil noe mer!

  2. Utveksling med BI • Ett semesters utveksling på Bachelor(og/eller Master) • Avtaler med nesten 170* universiteter i 46 land • Alle partnere er kvalitetssikret av BI • Vitnemål fra BI med en internasjonal profil * Ikke alle aktuelle p.g.a. kurstilbud/semesterstruktur og B/M fordeling

  3. Når kan du reise? • Bachelor i Økonomi og Ledelse (siv.øk) 4. semester - søknadsfrist 1. februar på første studieår • Øvrige bachelorprogram 5. semester - søknadsfrist 1. februar i andre studieår

  4. Venner Akademiskeutfordringer Hvorforutveksle? Vi gir deg muligheten. Kulturkompetanse Språkferdigheter DIN personligeprosess! Gjør deg unik DINresearch! Internasjonalerfaring Sosialt Internasjonaltnettverk

  5. Hvor? • Nord-Amerika • Fåplasser, mange søkere • Ikkeglem Canada! • Sør- ogSentralAmerika • Mexico, Chile, Peru • Læreogforbedrespansk • Europa • Erasmus-stipend • Viktigstehandelspartnere • Norden • Internasjonaltmiljø • Erasmus- ellerNorek-stipend • Asia • Økonomiskvekstområde • Etterspurtkompetanse • Australia and New Zealand • Fåplasser, mange søkere

  6. Opptakskrav • Karaktersnitt minimum C • Fullført og bestått alle fag • Språkferdigheter • Søknader med ett ”hengefag” kan bli vurdert for utveksling til Europa. • NB! Snitt må opprettholdes/fag må bestås også etter opptak

  7. Finansiering • Studie + SIU avgift til BI • Lån og stipend i Lånekassen • Språkstipend fra Lånekassen (ikke for engelsk) • Andre stipend: - Erasmus (Europa) - Norek(Norden)

  8. Søknad • Hva passer for deg? • Alene eller sammen med andre? • Språk • Karakterer • Interesser • Norden? • Motivasjonsbrev og cv med bilde • Online søknadsskjema: www.bi.edu/exchange • Sett opp en liste over prioriterte skoler • Legg inn språkferdigheter

  9. Søknadsprosessen • Søke til Internasjonalt Kontor 1.februar • Svar på søknad i begynnelsen av mars • BI nominerer til utvalgte skole • Søke til vertsskolen • Endelig tilbud om utvekslingsplass • Faggodkjenning • LearningAgreement må fylles ut • Kurs må godkjennes på forhånd • Krever innsats og tålmodighet

  10. Besøk Internasjonalt Kontor i B3 international.office@bi.no Hege.Jordheim@bi.no