1 / 29

Disaster Recovery plan

SOMEDI. Disaster Recovery plan. Continuïteit van de services voor somedi waarborgen Lange downtime vermijden Belangrijke gegevens veilig stellen. Doelstellingen. 2 de serverruimte in nieuw gebouw Het HQ en het Branch office zijn d.m.v. fiber met elkaar verbonden SAN replicatie

mercury
Télécharger la présentation

Disaster Recovery plan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SOMEDI Disaster Recovery plan

 2. Continuïteit van de services voor somedi waarborgen Lange downtime vermijden Belangrijke gegevens veilig stellen Doelstellingen

 3. 2de serverruimte in nieuw gebouw • Het HQ en het Branch office zijn d.m.v. fiber met elkaar verbonden • SAN replicatie • Snelle recovery van diensten door: • VMWare SRM of VEEAM Technische aspect van DRP

 4. Het is niet mogelijk om alle fysieke machines 2x aan te kopen Een virtuele kopie maken van de fysieke machines De virtuele kopieën draaien in VMWare Alle servers virtueel uitvoeren.

 5. VMWare Site Recovery Manager (SRM) i.c.m. VMWare data Recovery VEEAM (totaalpakket backup en replicatie) Mogelijke oplossingen?

 6. Korte voorstelling: • Onderstaande video licht alles kort toe: • http://www.vmware.com/products/site-recovery-manager/ Oplossing 1: VMWare site recovery manager

 7. Wat? • Zeer betrouwbaar product voor disaster protection • Volledig geïntegreerd met onze VMWare oplossing (Vcenter en Vsphere cliënt) • Geen nood aan replicatiesoftware van een 3th party. VMWare Site recovery manager

 8. Voordelen: • Zeer eenvoudige replicatie met als centraal punt de Vcenter server • Goede ondersteuning van SAN vendors • Kan een traditioneel DR plan volledig vervangen door de automatisatie. (geen draaiboek meer) • Men kan DR testen ZONDER de productie te onderbreken VMWare site recovery manager

 9. Voordelen (deel 2) • Het recovery proces gaat geheel automatisch. • Dit zorgt voor een snelle recovery met zeer weinig onderbrekingstijd. • Migreren naar nieuwe servers of upgraden van servers zonder onderbreking van de bestaande diensten. VMWare Site Recovery Manager

 10. Nadelen: • Om deze software te gebruiken dient je san hardware replicatie te ondersteunen. • Indien geen hardware replicatie mogelijk is kunnen we ook onze Vcenter server gebruiken om alles te repliceren (software based replicatie). • software replicatie = voor kleinere omgevingen. VMWare Site recovery manager

 11. Via de Vsphere cliënt kan men een volautomatisch DR plan uitwerken (geen manueel draaiboek meer nodig) Werking van VMWare SRM

 12. Men kan de Recovery Point Objectives per virtuele machine zelf instellen Werking van VMWare SRM

 13. Men kan het DR plan testen Werking van VMWare SRM

 14. Indien er diensten moeten gemigreerd worden naar een nieuwe VM kan dit ook met SRM Werking van VMWare SRM

 15. Ruwe schatting van de kostprijs (zonder licenties) • Servers: • 3 x fujitsu PRIMERGY RX300 S6 15000,00 • 2 x fujitsu PRIMERGY RX200 S6 (vcenter + backup appliance) 4000,00 • SAN: • Fujitsu ETERNUS DX90 S2 (incl. 24 disks/600 GB) 20000,00 • Taperobot • ETERNUS LT40 S2 (no tapes) 5000 • ============ • 44000 Kostprijs hardware

 16. In deze ruwe schatting is inbegrepen: • 3 VMWare ESX hosts met genoeg geheugen en processorpower om, Helios, Somsvr11, somsvr12, SUN (olympus), ares virtueel te draaien • 1 x vcenter server • 1 x backup appliance voor VMWare Data recovery (nu Dionysus) • 1x taperobot (voor 24 tapes tot 72 TB) • San met 24x 600 GB disks (nu hebben we 24x 450 GB) Kostprijs hardware (vervolg)

 17. 2x Windows 2008 standard R2: 2400,00 3x VMWare ESXi (licenties hebben we al) 1x VMWare SRM Standard + 1j support 4600,00 =========== 7000,00 Totaal (hardware + software) 51000,00 Kostprijs Software (licenties):

 18. Pure backup en replicatie (data + VM’s) naar externe locatie Oplossing 2: VEeaM backup

 19. Voegt voorgaande full en incremental backups samen om een nieuwe full backup te maken. Ontdubbelt files in backup en compressed het backuparchief Geen backupagents nodig VEEAM: voordelen

 20. Complete VMWare machine restoren uit backup Zet individuele bestanden terug met 1 klik (enkel enterprise versie) Mogelijk om backups te maken naar tape (zoals backupexec) en met een andere wizard 1 op 1 replica naar san (wel extra ESX hosts nodig Met de virtual lab optie (i.cm. Shurebackup) kan je een gebackupte VM in isolation mode booten VEEAM: voordelen (vervolg)

 21. Virtual lab i.c.m. Shurebackup: • Met de virtual lab optie (i.cm. Shurebackup) kan je een gebackupte VM in isolation mode booten d.w.z: • DE VM waar problemen mee zijn kan terug gestart worden vanuit een backup (zo kan de productie verder) • Wij kunnen ondertussen naar de problematische VM kijken • Gegevens worden terug gesynct als het probleem is opgelost. VEEAM: voordelen (vervolg)

 22. Speciale vorm van replicatie • i.c.m. met VEEAM’s Vpower technologie is het mogelijk om: • Een VM te draaien rechtstreeks vanuit het backuparchiefdus zonder uitpakken, kopiëren naar productie, enz • Je kan de VM in een isolated omgeving draaien (om bvb tests te doen voor DR) • Je kan de VM state terug laten gaan in de tijd en rechtstreeks productie draaien in deze “sandbox”.(Handig als er problemen zijn met de originele VM) VEEAM: replicatie

 23. Enkel SAN replicatie (en eventueel 2de backup naar tape). Geen servers op recovery locatie == geen recovery van services indien servers op de primary locatie beschadigd zijn.* Enkel je data en .vmdk files zijn dus veilig. VEEAM nadelen

 24. Volledige DR kan niet getest worden! • Geen volledig automatisch draaiboek == interactie van de IT dienst nodig bij ramp • Om de replicatiewizard te gebruiken zijn extra servers nodig (esxhosts) • Extra ESX servers kunnen wel aangekocht worden om zo met VEEAM een volledige DR omgeving te maken. Dit hoeft niet van bij de beginfase. VEEAM nadelen (vervolg)

 25. http://www.youtube.com/watch?v=zbZMsk2Prgw http://www.youtube.com/watch?v=JkmUnZ0SPe8 VEAAM: Demo

 26. Hardware: • Fujitsu ETERNUS DX90 S2 (incl 24 disks/600 GB) € 20000,00 • ETERNUS LT40 S2 (no tapes) € 5000,00 • fujitsu PRIMERGY RX200 S6 (VEEAM target proxy server) € 2000,00 • ========== • € 27000,00 • Software • Offerte gevraagd bij VEEAM en ECX Mechelen • Chrystal Link optie € 900,00(om met VEEAM te backuppen naar tape) • Windows 2008 R2 Kosten: Hardware + software

 27. In deze ruwe schatting is inbegrepen: • Het SAN om de data live op te repliceren met VEEAM. • Zo kunnen we: • Testen van individuele machines, geen volledig plan. • Productiemachines terug live brengen in geval van server problemen op de hoofdlocatie • Taperobot (tapes moeten nog aangekocht worden) • Om met VEEAM ook een backup naar tape weg te schrijven (zonder instant recovery). • Backups kunnen we opbergen in een kluis (of mee naar huis nemen, dagelijks). Kosten hardware + software (vervolg)

 28. VEEAM kijkt ook naar het aantal CPU sockets per server. • Jaarlijkse renewal kost die 3 keer lager ligt dan backupexec* • Chrystal link renewal kost € 300 jaarlijks* • Kostprijs van VEEAM ligt ook veel lager dan SRM* • Informatie bekomen via ECX (telefonisch) Kosten hardware + software (vervolg)

 29. Pure SAN replicatie (zonder vorm van controle). • Voordelen: • Lage kostprijs (alleen SAN aankopen) • Nadelen: • Zelfde nadelen als VEEAM backup • Geen instant recovery (ook niet alles er op de eerste site gewoon serverdefecten zijn). • Manueel alles terug kopiëren en alles terug opbouwen. • Geen controlemechanisme of replicatie goed gelukt is. Oplossing 3: offsite data backup

More Related