1 / 7

Disaster Recovery

Disaster Recovery. Štancl Petr. Finance & instalace. Celková doba zrekonstruování (10 dní) Shromáždění materiálů (5 dní) Instalace učeben (3 dny), HardWare (1 den), SoftWare (1 den) Celková cena učebny, HW a SW činí 230 491kč. Vybavení učebny. Koberec Breno - Pilote 990 (6 000 kč)

Télécharger la présentation

Disaster Recovery

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. DisasterRecovery Štancl Petr

  2. Finance & instalace • Celková doba zrekonstruování (10 dní) • Shromáždění materiálů (5 dní) • Instalace učeben (3 dny), HardWare (1 den), SoftWare (1 den) • Celková cena učebny, HW a SW činí 230 491kč

  3. Vybavení učebny • Koberec Breno - Pilote 990 (6 000 kč) • Osvětlení, elektřina, malování, okna (18 000kč) • Nábytek – křeslo (1 000 kč), stůl (3 000 kč), Tabule- Softline Keramic matná 250x122 (8 000 kč), odpadkový koš (150 kč)

  4. Zabezpečení serveru Požární zabezpečení: • Detektor kouře DKI 916 (600kč) • Stabilní hasicí zařízení (4x hasící přístroj CA6LE) (2 500kč) • Klimatizace AWM (20 000kč)

  5. Zabezpečení serveru Povodňové zabezpečení: • Vyvýšená podlaha (2 000kč) • Odvodňovací kanálky (500kč) Zabezpečení proti zemětřesení: • Zpevněná konstrukce Zabezpečení proti třetí osobě: • Dveře Masonite plné bílé protipožární (2 400kč) • Mříže na okna • Otevírání dveří na číselný kód • Alarm v učebně • Heslované PC

  6. HardWare Sestava PC: • PC OptiPlex 98 (20 000kč) • Monitor ACER V193HQV černý (2 240kč) • klávesnice KME KB-2201-b slim černá PS/2 (600kč) • Myš GIGABYTE GM-M6580 Černá (200kč)

  7. HardWare Sestava Server: • přepínač - ATEN CS-1216A (9 000kč) • switch - TP-LINK TL-SF1048 (2 000kč) • Racková skříň -Digitus Server-Line 26U 19„ (17 000kč) • zálohovací systém - IOMEGA Home Media Network 2000GB (3 000kč) • Server - Intel SR1200 (1 500kč měsíčně)

More Related