Download
vlaamse pati nten peiling n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vlaamse Patiënten Peiling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vlaamse Patiënten Peiling

Vlaamse Patiënten Peiling

190 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Vlaamse Patiënten Peiling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vlaamse Patiënten Peiling Praktische aspecten Dirk.DeWachter@wvg.vlaanderen.be 26 april 2013

  2. Verwerkingsprocesziekenhuizen

  3. Aanpak Bevraging Papier Elektronisch Invullen van ziekenhuis-gegevens Unieke code (5 cijfers) Wijze van afnemen Dienst en ev. Afdeling Versturen van uitnodiging voor invullen Elektronisch formulier Herinnering Elektronische verwerking • Invullen van ziekenhuis-gegevens • Unieke code (5 cijfers) • Wijze van afnemen • Dienst en ev. Afdeling • Overhandigen van formulier na ontslag-gesprek • Ontvangst formulieren • Manuele verwerking

  4. VPP_ERK_Jaar_Semester_RandomcodeControlecijfer

  5. Hulpmiddelen Codering • Codeboek • XSD-schema • Dataverwerking • Bestanden: Excel, Access • Met export naar XML • Met beperking van mogelijke antwoorden • Overdracht • sFTP proces faciliteren Firewall

  6. Codeboek

  7. Overdracht via sFTP • Enkel XML-bestanden met de juiste naamgeving • Geen andere gegevens en zeker geen identificerende gegevens [PRIVACY!]

  8. VerwerkingsprocesTTP

  9. Documentenhttp://zorg-en-gezondheid.be/Kwaliteitsindicatorenaz/Documentenhttp://zorg-en-gezondheid.be/Kwaliteitsindicatorenaz/ • Beschikbaar • Codeboek en XSD-schema • Formulier • Meetprotocol • Procedure voor aanmelden bij sFTP-server • Binnenkort beschikbaar • Excel- en Accessbestanden • Procedure van indienen bij TTP