Download
digitalno upravljanje u modernoj u inskoj elektronici n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DIGITALNO UPRAVLJANJE U MODERNOJ UČINSKOJ ELEKTRONICI PowerPoint Presentation
Download Presentation
DIGITALNO UPRAVLJANJE U MODERNOJ UČINSKOJ ELEKTRONICI

DIGITALNO UPRAVLJANJE U MODERNOJ UČINSKOJ ELEKTRONICI

152 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

DIGITALNO UPRAVLJANJE U MODERNOJ UČINSKOJ ELEKTRONICI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. UPRAVLJANJE UČINSKIM PRETVARAČIMA DIGITALNO UPRAVLJANJE U MODERNOJ UČINSKOJ ELEKTRONICI Ak. god. 2011/2012 Zagreb,

 2. REKAPITULACIJA KNJIGEBUSSO, MATTAVELLI

 3. REKAPITULACIJA KNJIGEBUSSO, MATTAVELLI

 4. REKAPITULACIJA KNJIGEBUSSO, MATTAVELLI

 5. REKAPITULACIJA KNJIGEBUSSO, MATTAVELLI

 6. DIGITALNO UPRAVLJANJE I MODERNA UČINSKA ELEKTRONIKA

 7. DIGITALNO UPRAVLJANJE I MODERNA UČINSKA ELEKTRONIKA

 8. DIGITALNO UPRAVLJANJE I MODERNA UČINSKA ELEKTRONIKA

 9. DIGITALNO UPRAVLJANJE I MODERNA UČINSKA ELEKTRONIKA

 10. TRENDOVI I PERSPEKTIVE

 11. ŠTO JE U KNJIZI ?

 12. ŠTO JE U KNJIZI ?

 13. OBJEKT ISTRAŽIVANJA:JEDNOFAZNI IZMJENJIVAČ U POLUMOSNOM SPOJU S NAPONSKIM ULAZOM

 14. UPRAVLJANJE:

 15. OGRANIČENJA: MRTVA VREMENA (dead-times)

 16. NAJNIŽA RAZINA UPRAVLJANJA - PWMANALOGNO RJ.- PRIRODNA (SINUSNA) PWM

 17. DODATAK:MODEL PRETVARAČA U PROSTORU STANJA

 18. DODATAK:MODEL PRETVARAČA U PROSTORU STANJA

 19. NAJNIŽA RAZINA UPRAVLJANJA - PWMANALOGNO RJ.- PRIRODNA (SINUSNA) PWM

 20. NAJNIŽA RAZINA UPRAVLJANJA - PWMDIGITALNO RJ.- UNIFORMNO UZORKOVANJE

 21. NAJNIŽA RAZINA UPRAVLJANJA - PWMDIGITALNO RJ.- UNIFORMNO UZORKOVANJE

 22. NAJNIŽA RAZINA UPRAVLJANJA - PWMSINGLE UPDATE vs. DOUBLE UPDATE MODE

 23. NAJNIŽA RAZINA UPRAVLJANJA - PWMMINIMIZACIJA KAŠNJENJAMOTIVACIJA ZA VIŠESTRUKO UZORKOVANJE

 24. ANALOGNI PRISTUP UPRAVLJANJUKLASIČNO RJEŠENJE

 25. ANALOGNI PRISTUP UPRAVLJANJUKLASIČNO RJEŠENJE

 26. ANALOGNI PRISTUP UPRAVLJANJULINEARNO STRUJNO UPRAVLJANJE - PI

 27. ANALOGNI PRISTUP UPRAVLJANJULINEARNO STRUJNO UPRAVLJANJE - PI

 28. ANALOGNI PRISTUP UPRAVLJANJUPRIMJER SINTEZE ANALOGNOG PI REG.

 29. ANALOGNI PRISTUP UPRAVLJANJUPRIMJER SINTEZE ANALOGNOG PI REG.

 30. ANALOGNI PRISTUP UPRAVLJANJUNELINEARNO STRUJNO UPR. - HISTEREZNO

 31. ANALOGNI PRISTUP UPRAVLJANJUNELINEARNO STRUJNO UPR. - HISTEREZNO

 32. DIGITALNI PRISTUP UPRAVLJANJU

 33. DIGITALNI PRISTUP UPRAVLJANJU

 34. DIGITALNI PRISTUP UPRAVLJANJUPROBLEMI: KONDICIONIRANJE I UZORKOVANJE

 35. DIGITALNI PRISTUP UPRAVLJANJUPROBLEMI: KONDICIONIRANJE I UZORKOVANJE

 36. DIGITALNI PRISTUP UPRAVLJANJUPROBLEMI: SINKRONIZACIJA UZORKOV. I PWM

 37. DIGITALNI PRISTUP UPRAVLJANJUPROBLEMI: KVANTIZACIJSKI I ARITMETIČKI ŠUM

 38. DIGITALNI PRISTUP UPRAVLJANJUPROBLEMI: KVANTIZACIJSKI I ARITMETIČKI ŠUM

 39. OSNOVNE IMPL. DIGITALNOG UPRAV.DIGITALNI PI REGULATOR

 40. OSNOVNE IMPL. DIGITALNOG UPRAV.POJEDNOSTAVNJENI MODELI KAŠNJENJA

 41. OSNOVNE IMPL. DIGITALNOG UPRAV.DIGITALNI PI REGULATOR

 42. OSNOVNE IMPL. DIGITALNOG UPRAV.DIGITALNI PI REGULATOR - DISKRETIZACIJA

 43. OSNOVNE IMPL. DIGITALNOG UPRAV.PRIMJER DISKRETIZACIJE PI REGULATOR A

 44. OSNOVNE IMPL. DIGITALNOG UPRAV.PRIMJER DISKRETIZACIJE PI REGULATOR A

 45. OSNOVNE IMPL. DIGITALNOG UPRAV.PRIMJER DISKRETIZACIJE PI REGULATOR A

 46. OSNOVNE IMPL. DIGITALNOG UPRAV.IZVOD DINAMIČKOG MODELA U DISKRETNOJ DOMENI

 47. OSNOVNE IMPL. DIGITALNOG UPRAV.IZVOD DINAMIČKOG MODELA U DISKRETNOJ DOMENI

 48. OSNOVNE IMPL. DIGITALNOG UPRAV.IZVOD DINAMIČKOG MODELA U DISKRETNOJ DOMENI

 49. NAPREDNE METODE DIG. UPRAVLJANJAPREDIKTIVNI REGULATOR

 50. NAPREDNE METODE DIG. UPRAVLJANJAPREDIKTIVNI REGULATOR