1 / 60

DIGITALNO UPRAVLJANJE U MODERNOJ UČINSKOJ ELEKTRONICI

UPRAVLJANJE UČINSKIM PRETVARAČIMA. DIGITALNO UPRAVLJANJE U MODERNOJ UČINSKOJ ELEKTRONICI. Ak. god. 2011/2012. Zagreb,. REKAPITULACIJA KNJIGE BUSSO, MATTAVELLI. REKAPITULACIJA KNJIGE BUSSO, MATTAVELLI. REKAPITULACIJA KNJIGE BUSSO, MATTAVELLI. REKAPITULACIJA KNJIGE BUSSO, MATTAVELLI.

micah
Télécharger la présentation

DIGITALNO UPRAVLJANJE U MODERNOJ UČINSKOJ ELEKTRONICI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. UPRAVLJANJE UČINSKIM PRETVARAČIMA DIGITALNO UPRAVLJANJE U MODERNOJ UČINSKOJ ELEKTRONICI Ak. god. 2011/2012 Zagreb,

 2. REKAPITULACIJA KNJIGEBUSSO, MATTAVELLI

 3. REKAPITULACIJA KNJIGEBUSSO, MATTAVELLI

 4. REKAPITULACIJA KNJIGEBUSSO, MATTAVELLI

 5. REKAPITULACIJA KNJIGEBUSSO, MATTAVELLI

 6. DIGITALNO UPRAVLJANJE I MODERNA UČINSKA ELEKTRONIKA

 7. DIGITALNO UPRAVLJANJE I MODERNA UČINSKA ELEKTRONIKA

 8. DIGITALNO UPRAVLJANJE I MODERNA UČINSKA ELEKTRONIKA

 9. DIGITALNO UPRAVLJANJE I MODERNA UČINSKA ELEKTRONIKA

 10. TRENDOVI I PERSPEKTIVE

 11. ŠTO JE U KNJIZI ?

 12. ŠTO JE U KNJIZI ?

 13. OBJEKT ISTRAŽIVANJA:JEDNOFAZNI IZMJENJIVAČ U POLUMOSNOM SPOJU S NAPONSKIM ULAZOM

 14. UPRAVLJANJE:

 15. OGRANIČENJA: MRTVA VREMENA (dead-times)

 16. NAJNIŽA RAZINA UPRAVLJANJA - PWMANALOGNO RJ.- PRIRODNA (SINUSNA) PWM

 17. DODATAK:MODEL PRETVARAČA U PROSTORU STANJA

 18. DODATAK:MODEL PRETVARAČA U PROSTORU STANJA

 19. NAJNIŽA RAZINA UPRAVLJANJA - PWMANALOGNO RJ.- PRIRODNA (SINUSNA) PWM

 20. NAJNIŽA RAZINA UPRAVLJANJA - PWMDIGITALNO RJ.- UNIFORMNO UZORKOVANJE

 21. NAJNIŽA RAZINA UPRAVLJANJA - PWMDIGITALNO RJ.- UNIFORMNO UZORKOVANJE

 22. NAJNIŽA RAZINA UPRAVLJANJA - PWMSINGLE UPDATE vs. DOUBLE UPDATE MODE

 23. NAJNIŽA RAZINA UPRAVLJANJA - PWMMINIMIZACIJA KAŠNJENJAMOTIVACIJA ZA VIŠESTRUKO UZORKOVANJE

 24. ANALOGNI PRISTUP UPRAVLJANJUKLASIČNO RJEŠENJE

 25. ANALOGNI PRISTUP UPRAVLJANJUKLASIČNO RJEŠENJE

 26. ANALOGNI PRISTUP UPRAVLJANJULINEARNO STRUJNO UPRAVLJANJE - PI

 27. ANALOGNI PRISTUP UPRAVLJANJULINEARNO STRUJNO UPRAVLJANJE - PI

 28. ANALOGNI PRISTUP UPRAVLJANJUPRIMJER SINTEZE ANALOGNOG PI REG.

 29. ANALOGNI PRISTUP UPRAVLJANJUPRIMJER SINTEZE ANALOGNOG PI REG.

 30. ANALOGNI PRISTUP UPRAVLJANJUNELINEARNO STRUJNO UPR. - HISTEREZNO

 31. ANALOGNI PRISTUP UPRAVLJANJUNELINEARNO STRUJNO UPR. - HISTEREZNO

 32. DIGITALNI PRISTUP UPRAVLJANJU

 33. DIGITALNI PRISTUP UPRAVLJANJU

 34. DIGITALNI PRISTUP UPRAVLJANJUPROBLEMI: KONDICIONIRANJE I UZORKOVANJE

 35. DIGITALNI PRISTUP UPRAVLJANJUPROBLEMI: KONDICIONIRANJE I UZORKOVANJE

 36. DIGITALNI PRISTUP UPRAVLJANJUPROBLEMI: SINKRONIZACIJA UZORKOV. I PWM

 37. DIGITALNI PRISTUP UPRAVLJANJUPROBLEMI: KVANTIZACIJSKI I ARITMETIČKI ŠUM

 38. DIGITALNI PRISTUP UPRAVLJANJUPROBLEMI: KVANTIZACIJSKI I ARITMETIČKI ŠUM

 39. OSNOVNE IMPL. DIGITALNOG UPRAV.DIGITALNI PI REGULATOR

 40. OSNOVNE IMPL. DIGITALNOG UPRAV.POJEDNOSTAVNJENI MODELI KAŠNJENJA

 41. OSNOVNE IMPL. DIGITALNOG UPRAV.DIGITALNI PI REGULATOR

 42. OSNOVNE IMPL. DIGITALNOG UPRAV.DIGITALNI PI REGULATOR - DISKRETIZACIJA

 43. OSNOVNE IMPL. DIGITALNOG UPRAV.PRIMJER DISKRETIZACIJE PI REGULATOR A

 44. OSNOVNE IMPL. DIGITALNOG UPRAV.PRIMJER DISKRETIZACIJE PI REGULATOR A

 45. OSNOVNE IMPL. DIGITALNOG UPRAV.PRIMJER DISKRETIZACIJE PI REGULATOR A

 46. OSNOVNE IMPL. DIGITALNOG UPRAV.IZVOD DINAMIČKOG MODELA U DISKRETNOJ DOMENI

 47. OSNOVNE IMPL. DIGITALNOG UPRAV.IZVOD DINAMIČKOG MODELA U DISKRETNOJ DOMENI

 48. OSNOVNE IMPL. DIGITALNOG UPRAV.IZVOD DINAMIČKOG MODELA U DISKRETNOJ DOMENI

 49. NAPREDNE METODE DIG. UPRAVLJANJAPREDIKTIVNI REGULATOR

 50. NAPREDNE METODE DIG. UPRAVLJANJAPREDIKTIVNI REGULATOR

More Related