Download
test af bibliotek kk dk n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Test af bibliotek.kk.dk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Test af bibliotek.kk.dk

Test af bibliotek.kk.dk

76 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Test af bibliotek.kk.dk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Test af bibliotek.kk.dk Københavns Kommunes biblioteker Interfazes, 16. august 2011

 2. Agenda • Resumé • Fakta om undersøgelsen • Resultater og anbefalinger

 3. Resumé • Deltagerne havde let ved at finde søgning, login og profil • Deltagerne stødte dog på en del problemer i forbindelse med at søge, filtrere og overskue søgeresultaterne • Kvaliteten af søgeresultaterne levede ikke op til deltagernes forventning • Deltagerne var glade for type ahead-søgningen og brugte den til at raffinere deres søgning og undgå alt for mange hits • Deltagerne brugte derfor først facet-browseren sent i forløbet og forstod ikke helt sammenhængen mellem de filtre, de valgte • Deltagerne troede, de havde fundet frem til det materiale, de ledte efter, men kom til at reservere andre materialetyper og sprog • Deltagerne forstod ikke forskellen på ”Tilføj til kurv” og ”Reservér nu” • Deltagerne overså fejlbokse og beskeder • Indlæg og Inspiration virkede ikke fængende på deltagerne • Deltagerne var begejstrede for ’inspirationshylden’ og overskueligheden af bibliotekernes adresser, åbningstider og faciliteter

 4. Fakta om undersøgelsen – Metode • 6 tænke højt-test á 1 times varighed • Deltagerne ser og bruger enkeltvis hjemmesiden til bl.a. at løse prædefinerede opgaver, og kommenterer imens på deres oplevelser • Testlederen stiller uddybende spørgsmål og noterer sig deltagernes brug af og holdninger til sitet • Anbefalinger til problematikker illustreres med en pil: 

 5. Fakta om undersøgelsen – Formål og fokusområder • Undersøgelsen havde til formål at afdække • Brugervenlighed • Struktur og forløb • Navngivning • Brugernes generelle oplevelse • Indtryk af og holdning til indholdet • Testlederen sikrede, at deltagerne som minimum kom igennem følgende områder: • Søgning • Reservation af materiale • Login • Lånerstatus og profil • Find lokalt bibliotek • Find inspiration • Find e-resurse

 6. Fakta om undersøgelsen – Forbehold • Kunstig situation • Deltagerne placeres i en anderledes situation end den brugssituation, de normalt befinder sig i • De stillede opgaver svarer ikke nødvendigvis til deltagernes naturlige behov og brug • Periodiske fejl • Under flere tests oplevede deltagerne fejl i forbindelse med søgning, der ved efterprøvning har vist sig at være periodiske

 7. Fakta om testen – Deltageroversigt • Deltagerne er rekrutteret af Interfazes • Test blev afholdt fra 8.-9. august 2011

 8. Resultater og anbefalinger

 9. Forsiden – første indtryk • Flere fandt udseendet lidt gammelt og kedeligt • For gråt og en umoderne rød • De fleste deltagere hæftede sig først ved bøgerne i tema-bjælken • Deltagerne fandt indholdet rodet og teksttungt • Få deltagere var interesserede i Indlæg • ”Rød er lidt for gammeldags” – Kristina • ”Det er egentlig en okay hjemmeside. Jeg synes ikke, den er så spændende” – Christoffer

 10. Forsiden – header • Kun en deltager kommenterede på søgefunktionen ved første besøg, men alle bemærkede placeringen og fandt den derfor let senere • Deltagerne havde ligeledes let ved at finde ”Log ind” og profil- og udlånsinformation ”Jeg synes, det er meget meget fint, at det står så stort – Søg her” - Kristina

 11. Forsiden – menu-navngivning • Navngivningen af de fleste punkter gav deltagerne de rigtige forestillinger om indholdet • En forventede at ”Børn” ville have et helt anderledes grafisk udtryk, ligesom på dr.dk/ramasjang • Flere deltagere blev skuffede over ”Inspiration” og fandt ”E-resurser” forvirrende (uddybning følger senere)

 12. Forsiden - inspirationshylde • Deltagerene var generelt meget positive omkring dette element • Den visuelle fremstilling virkede fængende og interessant • Enkelte mente dog, at det kunne gøres endnu mere visuelt interessant • Enkelte deltagere opfattede hylden som en egentlig emne-browser og efterlyste flere emner og bøger • Lav en sektion med en visuelt baseret emne-browser • Denne kan eventuelt knyttes sammen med inspiration og målgruppe-rettede sider, fx Børn • ”Jeg kan godt lide bøgerne deroppe” – Mads

 13. Forsiden - arrangementer • Flere deltagere lagde mærke til arrangementerne og fandt dem interessante • Flere fandt det dog svært at overskue og finde arrangementer, der var interessante for dem • Angiv arrangementers overordnede emne eller type • Fx ”Litteratur”, ”Udstilling” • Lad brugeren filtrere steder, emner og typer, der er interessante for dem

 14. Forsiden - indlæg • Deltagerne sprang indlæggene over, da de umiddelbart ikke kunne afkode dem som interessante • Kun få ville bruge tid på at læse indlæg overhovedet • Brug billeder til at skabe opmærksomhed på indlæg • Vis færre indlæg af gangen og brug mindre plads til indlæg på forsiden • Ældre nyheder kan vises i listeform (eksempel fra politiken.dk) • Gør indlæggenes forerunners endnu mere konkrete • Fx ”Nye funktioner på hjemmesiden” i stedet for ”Musik • ”Det siger mig ikke en snus” – Anna Marie • ”Jeg er her kun for at søge. De her indlæg ville jeg aldrig klikke på” - Mads

 15. Højrebokse • Ingen lagde mærke til eller brugte boksene i højre-siden uopfordret • Brug en mindre annoncepræget stil • Brug mere plads på indhold og fjern højrespalten ”Det her irriterer mit øje og er for meget fyld” – Kristina

 16. Footer • Kun en enkelt deltager lagde mærke til og brugte footeren • Der blev givet udtryk for en vis forvirring, men deltageren fandt alligevel et link, der vakte interesse

 17. Søgning

 18. Søgning • Alle deltagerne tyede naturligt til søgning som det første, de ville benytte • Flere fik en fornemmelse af, at de gjorde noget forkert, fordi søgeresultaterne ikke var så gode, som de forventede • Enkelte deltagere blev forvirrede over, at teksten i søgefeltet fadede, men ikke forsvandt

 19. Feltsøgning • Flere deltagere blev bedt om at bruge feltsøgning, men foretrak den ikke • Deltagerne oplevede, at feltsøgning gav de samme søgeresultater, men at søgningen var mere forvirrende • Enkelte havde svært ved at finde ”Søg”-knappen • Nogle deltagere kunne dog godt lide muligheden for at vælge sprog og materialetype

 20. Søgning – periodiske fejl • Mange oplevede fejl. Visse var periodiske. • Type-ahead-søgningen viste resultater, men resultatsiden viste ingen resultater • Facetbrowser viste kombinationer, der ikke fandtes resultater til • Søgeresultater ledte til sider, der ikke fandtes • ”Der stod jo, at der var hundrede og nu står der 0” - Mads

 21. Type ahead-søgning • Deltagerne orienterede sig meget i type ahead-søgningen • Flere brugte type ahead til at raffinere deres indtastning og lave en mere præcis søgning • De nåede derfor i første omgang ikke til facetbrowseren • Flere deltagere var forvirrede over de foreslåede type ahead-resultater, der ikke levede op til deres forventninger • Enkelte deltagere kom til at søge med en kombination af muse-cursor og enter og opdagede ikke, at de ikke havde søgt på det, der stod i søgefeltet • Om søgning på ’Harry Potter’: ”Der står ikke noget om lydbog her, så det får jeg nok ikke noget ud af” – Anna Marie

 22. Type ahead-søgning 2 • Flere deltagere oplevede, at type ahead viste resultater, men at søgningen resulterede i ”Materialer(0)” • Enkelte blev forvirrede over, at antallet af hits i type ahead og på resultatsiden ikke stemte overens

 23. Type ahead – anbefalinger • Vis materialetype som kategorier i type ahead • Eller foreslå anbefalede, typeafgrænsede søgninger. Fx: • ”Harry Potter serien” • ”Harry Potter lydbøger” • Opdater søgefeltet med det bedste type ahead-match Eksempler fra store.apple.com og three.co.uk

 24. Hjemmesiden • Deltagerne lagde ikke mærke til, at de blev sendt til ”Hjemmesiden”, hvis søgningen ikke resulterede i materiale-hits • Enkelte deltagere forstod ikke forskellen på ”Materialer” og ”Hjemmesiden”, da de blev gjort opmærksom på fanerne • Enkelte opfattede ”Hjemmesiden” som E-ressurser

 25. Hjemmesiden – anbefalinger • Fremhæv faner tydeligere og fremhæv, når brugere sendes til en anden fane tydeligere • Vis materialetyper som faner. Fx: • Bøger • Lydbøger • E-bøger • E-ressurser • Bibliotek.kk.dk

 26. Søgning - facetbrowser • Flere deltagerne lagde ikke mærke til facetbrowseren i første omgang, men sprang direkte til søgeresultater • Deltagerne prøvede at tilpasse deres søgning før, de brugte facetbrowseren • Flere deltagere overså muligheden for at åbne facetbrowseren med ned-pilen • Ingen deltagere bladrede til højre med højre-pilen ”Det er en besværlig måde at søge på ... jeg synes det er meget ulogisk” - Christoffer

 27. Facetbrowser – anbefalinger • Lad brugeren komme til søgeresultater som det første og reserver content-området til dem • Fjern til gengæld højrespalten for at give plads til facetbrowser i venstrespalten • Gør filtreringsmulighederne tydeligere vha tjekbokse • Giv mulighed for at vælge flere facetterpå en gang • Fx kunne en bruger være interesseret i både ”Lydbog (cd)” og ”Lydbog (cd-mp3) Eksempel fra asos.com og dba.dk

 28. Søgning – materialevisning • Deltagerne forventede, at hvis de havde valgt ”Lydbog” i facet-browseren, så var det også kun lydbøger, der blev vist i søgeresultatet • Mange deltagere opdagede ikke, at de reserverede bøger (og ikke lydbøger) på fremmedsprog • I flere tilfælde blev Vietnamesisk vist over Dansk • ”Nu forstår jeg ikke noget, for der står, den findes også som lydbog, og det var jo det, jeg valgte” – Anna Marie • ”Jeg synes egentlig, det er lidt sjovt, at den danske ikke ligger først” – Levi • ”Jeg er jo inde under lydbog. Det er jo åndssvagt” - Levi

 29. Materialevisning - anbefalinger • Vis de forskellige materialetyper og sprogversioner som forskellige resurser i søgeresultater • Hvis samlinger ønskes bevaret • Ændr på rækkefølgen af materialerne, så sprog og type, der passer med brugerens søgning, vises øverst • Vis materialer som en instans, men lad brugeren specificere type og sprog vha radio buttons eller drop down-menuer • Giv brugeren mulighed for selv at vælge sortering efter materiale eller sprog • Vis mindre information om materialerne, men gør det lettere at overskue og sammenligne det væsentligste

 30. Læg i kurv / Reserver nu • Deltagerne forstod ikke forskellen på ”Tilføj til kurv” og ”Reservér nu” • Enkelte opfattede ”Tilføj til kurv” som mere direkte end ”Reservér nu” • De mente, man kunne hente materialet direkte på biblioteket • Reservation blev forstået som, at man kan reservere til en bestemt dato i fremtiden • Én forventede, at han kunne hente materiale, han havde lagt i kurv, med det samme på sit bibliotek ”Jeg ville se, om den var på lager og så gå ned på biblioteket” – Mads ”Så vil jeg tro, at jeg kan gå ned på biblioteket og låne den med det samme. Det ville jeg forvente i og med, jeg ikke er blevet gjort opmærksom på andet” - Christoffer

 31. Læg i kurv / Reserver nu 2 • Flere deltagere forbandt kurv med online shopping • Deltagere, der brugte kurven, ville efterfølgende navngive den ”Huskeliste” eller ”Min liste” • Hvad var begrundelsen for at ændre navnet til kurv? ”Jeg vil nok hellere kalde det ”min liste”, i stedet for min kurv” – Kristina

 32. Læg i kurv / Reserver nu – anbefalinger • Giv brugerne adgang til en forklaring på forskellen mellem ”Tilføj til kurv” og ”Reservér nu” • Vis kun en knap, fx ”Bestil”, og giv brugere mulighed for at tilpasse standardværdierne for ”Gyldig til” og ”Afhentningssted” i overlay-boksen • Genindfør ”Huskelisten” • Giv brugere adgang til at hoppe til ”Reserveringer” og til ”Huskelisten” fra overlay-bokse

 33. Login • Kun en deltager ville logge ind, før han ville søge • Når deltagerne ville reservere materiale, der blev vist langt nede på en side, var der store fokusskift for at logge ind i toppen af siden og finde materialet igen • Giv mulighed for at logge ind vha overlay-boksen

 34. Login / fejlbokse • Man får en fejl, hvis man indtaster bindestreg i cpr-nr • Alle deltagere overså fejlboksene • Flere overså dem også efter, at de havde været opmærksom på dem tidligere • Fejlbokse var ofte på engelsk • Login bør kunne validere både med og uden bindestreg • Fejlbokse skal flyttes ind på siden og gentages der, hvor brugeren har sin opmærksomhed og har lavet fejlen • Fejlboksene bør konsekvent være på samme sprog som resten af interfacet • ”Nej, det føles ikke som en del af siden” – Levi

 35. Lånerstatus/reserveringer • Deltagerne havde let ved at finde frem til lånerstatus, og siden passede til det, de forventede • Flere deltagere havde svært ved at slette reservationer • Flere skulle bruge tid på at finde ”Slet valgte reserveringer” • Flere måtte bruge ”Sådan gør du”-artiklen, men den fremhævede ikke knappen klart • En undrede sig over ordet ”reserveringer”, som hun mente skulle hedde ”reservationer” • Flere deltagere forstod ikke ”Gyldig til” • Nogle gættede på, at det var den dato, de ville få bogen ”Det skal hedde reservationer” - Inge Lise

 36. Lånerstatus/reserveringer – anbefalinger • Gør ”Slet valgte reserveringer” til en knap, der farvemæssigt adskiller sig fra gem-knappen • Brug en konsekvent navngivning af ”Gyldig til”/”Interesseperiode”. Deltagerne forstod godt ”Interesseperiode” på profil-siden • Fremhæv køinformation og forklar, hvornår bogen typisk eller senest er tilgængelig

 37. Inspiration • Navngivningen ”Inspiration” gav deltagerne forventning om noget andet indhold end det, de fandt • Flere deltagere forstod ikke klart, at indholdet er en samling af anbefalinger • Deltagerne fandt ikke anbefalingerne indbydende ift deres behov • Giv brugere mulighed for at filtrere på emner, der interesserer dem • Brug overskrifter, der henvender sig tydeligt til læseren. Fx: • ”Bøger, du skal læse, hvis du var vild med Harry Potter” ”Det er bare tilfældige anbefalinger. Jeg kan ikke se, hvordan man lige kan bruge det. Overskrifterne er lidt sjove, det er jo ikke bognavne.” – Mads ”Forvirrende. Der er alt for meget information. Det minder om headlines i en avis, og jeg ville gå ud igen ret hurtigt” – Kristina

 38. Inspiration 2 • Én deltager fandt en anbefaling, hun fandt interessant, og den gav hende lyst til at læse bogen • Hun overså imidlertid referencen til bogen • Lav en tydeligere grafisk præsentation af det omtalte materiale • Brug mindre tekst i beskrivelsen under ”Materialer” • Brug en mere konkret deloverskrift, fx: • ”Læs mere om bogen” • ”Reservér og lån bogen”

 39. Find bibliotek • Opgaven voldte ikke problemer • Deltagerne foretrak at bruge listevisningen fremfor kortet • Også de, der kom i tvivl om et biblioteks navn • Deltagerne var glade for det nemme oversigt over åbningstider ”Det er meget dejlig pædagogisk sat op – præcis lige sådan som jeg vil have det” - Kristina

 40. Find bibliotek - Faciliteter • De deltagere, der fandt frem til ”Faciliteter” var meget positive over informationerne og den kortfattede opstilling

 41. E-resurser – find engelsk online ordbog • Nogle deltagere kunne ikke løse opgaven • Flere undrede sig over navnet ”E-resurser”, men havde alligevel en rigtig forestilling til indholdet • Enkelte prøvede at bruge søgefunktionen, men det lykkedes dem ikke at løse opgaven derigennem, selvom de fandt netartikler • Deltagerne havde svært ved at overskue listerne i indholdsfeltet og venstremenuen • Flere overså ”Sprog og ordbøger”

 42. E-resurser – find engelsk online ordbog 2 • De deltagere, der fandt frem til ordbøger, var begejstrede for muligheden • Flere overså ”Log ind” • De havde lige logget ind, så det undrede dem, at skulle gøre det igen • Enkelte kom derfor i tvivl om, hvilket login de skulle bruge • Flere forsøgte at søge vha ordbogsbanneret eller logge ind vha fjernadgang-grafikken ”Det lyder som om man skal have speciel adgang” – Mads

 43. E-resurser - anbefalinger • Brug content-området til at skabe tydelige kategorier • Vis eksempler på kategoriernes mest populære undersider/underkategorier • Brug meget konkrete kategorier og undgå dobbelt-navne som ”Sprog og ordbøger” • Undgå brug af skærmdumps som artikelillustration • Gør grafik klikbart • Forklar hvorfor det er nødvendigt at logge ind igen og at det foregår med det almindelige login • Brug et gennemgående log ind-symbol, fx en knap Eksempel fra politiken.dk

 44. Kontakt Jeppe Jensen jj@interfazes.dk 2273 4141 Anja Thrane at@interfazes.dk 2683 4626 Interfazes A/S Vester Voldgade 8, 1. 1552 København V