Download
fitness n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FITNESS! PowerPoint Presentation

FITNESS!

242 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

FITNESS!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FITNESS! Matematyka i fizyka sportu!

 2. Najpierw masa potem rzeźba!

 3. Co to jest Fitness? • Fitness to forma aktywności fizycznej, która ma za zadanie pozytywnie wpłynąć na nasz wygląd, zdrowie i samopoczucie.  • Fitness koncentruje się na kilku podstawowych założeniach. Ma na celu zwiększyć wydolność naszych płuc i serca, obniżyć poziom cholesterolu w organizmie, poprawić wydolność krążenia, poprawić nasze samopoczucie i co najważniejsze wyrzeźbić naszą sylwetkę.

 4. Matematyka w fitnessie! • Obliczanie BMI i BMR: BMI - Wskaźnik masy ciała. Współczynnik powstały przez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach. Wzór matematyczny: Masa musi być podany w kilogramach, a wzrost w metrach.

 5. BMR • Podstawowa przemiana materii (PPM) (ang. Basalmetabolicrate)

 6. Podczas wykonywania ćwiczeń… • … Pracuję wiele mięśni, które podczas napinania kurczą się i rozszerzają . • Siła w rozumieniu treningu sportowego, to zawsze siła mięśniowa, czyli zgodnie z definicją, zdolność do pokonywania oporów zewnętrznych lub przeciwstawiania się im kosztem wysiłku mięśniowego.

 7. Podczas wykonywania ćwiczeń… • Aby poprawić siłę mięśniową, należy albo zwiększać ciężar sprzętu albo nieustannie zmieniać szybkość wykonywanych ruchów. Wydaje się to logiczne. Przecież wykonanie jakiejś serii ćwiczenia, nie wiąże się tylko z ciężarem i tempem (przyspieszeniem), a jeszcze przecież z liczbą powtórzeń. • Podczas serii krótkich skoczków w miejscu występuje zjawisko przemiany energii (energia kinetyczna przemienia się w energię potencjalną ciężkości i energia potencjalna ciężkości w energię kinetyczną).

 8. Jogging-bieganie • Podczas uprawiania joggingu należy pochylić się do przodu, ponieważ siła grawitacji ciągnie nas w dół, a co za tym idzie, nie trzeba już tak obciążać nóg swoim ciężarem • Można obliczyć drogę, czas i prędkość podczas biegania, korzystając z wzoru na prędkość: V=S/t

 9. Po wysiłku fizycznym… • … Fitness jest dla organizmu dużym wysiłkiem fizycznym. Po skończonym treningu mięśnie są zmęczone, a rozciąganie jest dla nich formą relaksu. Pamiętaj, że zawsze po ćwiczeniach rozciągnij się! Zapobiegniesz wtedy wytwarzaniu się kwasu mlekowego, który w rezultacie powoduje zakwasy. 

 10. Słowniczek • Mięsień – Muscle • BMI – Body Mass Index • BMR – BasalMetabolicRate • Ćwiczenia – Activities • Ciężar – Weight • Masa – Mass • Wysiłek fizyczny – Physicalactivity • Rozgrzewka – Wramup • Rozciąganie – Stretching THE FIRST MASS NEXT THE PROFILE! 

 11. BMI – Body Mass Index The body mass index (BMI), is a measure of relative weight based on an individual's mass expressed in kilograms per the square of the height in meters. The value is expressed by the formula: Weight in kilograms Height in metres.

 12. THANK YOU FOR WATCHING! AND LET’S GO TO TRENING! Lamenta Marianna, OhnsorgeMargareta, Stachowska Julia 1c