1 / 4

2011. évi pályázatok

2011. évi pályázatok. Mikrovállalkozások fejlesztés és létrehozása június 15-július 15. (MVH) 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet Turisztikai tevékenységek ösztönzése július 1 - augusztus 1. (MVH) Falumegújítás és – fejlesztés november 1-30.  (HACS) Vidéki örökség megőrzése

mignon
Télécharger la présentation

2011. évi pályázatok

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 2011. évi pályázatok Mikrovállalkozásokfejlesztés és létrehozása június 15-július 15. (MVH) 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet Turisztikaitevékenységekösztönzése július 1 - augusztus 1. (MVH) Falumegújítás és –fejlesztés november 1-30. (HACS) Vidékiörökségmegőrzése november 1-30. (HACS)

  2. Vértes-Gerecse akciócsoport forrásai – III. tengely

  3. III. tengelyes fejlesztési forrás 2011. évben: 513 382 889,- FT III. tengelyes fejlesztési forrást kiegészítő forrás: 55 439 788,- Ft Tehát III. tengelyre összesen: 568 822 677,- Ft Falumegújítás és Vidéki örökség megőrzése!!! (LEADER 2011. 479 676 469,- Ft) (Vértes-Gerecse fejlesztési összesen: 1 048 499 146,- Ft)

More Related