Download
hrudn dren n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HRUDNÍ DRENÁŽ PowerPoint Presentation
Download Presentation
HRUDNÍ DRENÁŽ

HRUDNÍ DRENÁŽ

611 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

HRUDNÍ DRENÁŽ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HRUDNÍ DRENÁŽ ORTOPEDICKÁ KLINIKA JIP, Fn BRNO MEITNEROVÁ HELENA

 2. DEFINICE VÝKONU • Výkon provádí výhradně lékař • Punkce a drenáž hrudníku je prováděna za účelem odsátí vzduchu, tekutiny, krve, hnisu z dutiny hrudní, po operačních výkonech v dutině hrudní, při kolapsu a stlačení plíce .

 3. POMŮCKY • Sterilně prostřený stolek • sterilní rukavice, plášť, ústenka, event. operační čepice • dezinfekce • lokální anestetikum • set k pleurální punkci ( Pleuracan, Pleurofix) nebo hrudní drén s troakarem, velikost určí lékař • inj. stříkačky, jehly, ster. tampony, krytí • peany, chirurgická pinzeta, nůžky, skalpel, čepelka, jehelec, jehla, šicí materiál • operační roušky • sběrný systém ( pro aktivní nebo pasivní drenáž)

 4. hadice k připojení na sání, spojka na vývěvu • náplast , nůžky • emitní misky • dle potřeby Janettova stříkačka • zkumavky pro případný odběr materiálu • dostatek peánu na zacvaknutí drénu

 5. POVINNOSTI A PŘÍPRAVA PACIENTA PŘED VÝKONEM • sestra připraví všechny pomůcky • dle věku a stavu vědomí poučíme pacienta o výkonu a jeho spolupráci • zajistíme polohu pacienta dle požadavku lékaře a dle místa zavedení drénu - pneumotorax -vleže na zádech, horní končetiny podél těla - fluidotorax - vleže s lehce rotovaným trupem, horní končetina za hlavou vleže na zdravém boku, horní končetina za hlavou vsedě jako při pleurální punkci • připravíme dokumentaci a RTG snímky • provedeme dezinfekci rukou a navlékneme rukavice

 6. MÍSTO ZAVEDENÍ DRÉNU • Pneumotorax: 2.-3. mezižebří v medioklavikulární čáře • Fluidotorax: 5.-6. mezižebří v střední axilární čáře (spojnice dolního úhlu lopatky a prsní bradavky) • BTS guidelines: „bezpečný trojúhelník“ (zadní hranice m. pectoralis major, přední hranice m. latissimus dorsi a horizontální linie ve výši prsní bradavky)

 7. POVINNOSTI SESTRY PŘI VÝKONU • dodržujeme aseptický přístup • asistujeme lékaři při výkonu • sledujeme pacienta během výkonu • sledujeme FF,SPO2 • udržujeme pacienta ve správné poloze • psychicky podporujeme pacienta dle stavu vědomí a věku

 8. po zavedení HD napojíme na správný drenážní systém • provedeme fixaci drénu • pustíme drén a kontrolujeme funkci • pacienta seznámíme s pohybovým režimem • sledujeme celkový stav nemocného, dýchání, SPO2 , barvu a množství sekretu, stav krytí v místě vpichu, průchodnost drénu

 9. a funkci odsávacího systému • bolest • okolí drénu • provádíme převaz d. p. , jinak 1 x za 24 hod. • zajistíme fyzioterapii • provedeme úklid pomůcek – jednorázové roztřídíme dle typu do odpadu, nástroje vydezinfikujeme a připravíme ke sterilizaci

 10. vyměníme ložní prádlo pacienta • vydezinfikujeme pracovní plochy • provedeme osobní očistu a dezinfekci rukou

 11. KOMPLIKACE • 1/ časné - do 24 hodin od zavedení HD • 2/ pozdní po 24 hod. od zavedení HD - krvácení, pneumotorax, hemotorax poranění plíce, bránice, jater, sleziny, jícnu, srdce, velkých cév zavedení drénu do hrudní stěny, dislokace drénu, okluze drénu koagulem nebo fibrinem, infekční komplikace, reexpanzní edém plic • pacient nespolupracuje, ztížené dýchání, poruchy srdečního rytmu, rozpojení HD

 12. DĚKUJI ZA POZORNOST