Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, stredniskolaoselce.cz Projekt: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, stredniskolaoselce.cz Projekt:

Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, stredniskolaoselce.cz Projekt:

126 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, stredniskolaoselce.cz Projekt:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Škola:SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Základy technického kreslení Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_01 Název DUMu: Význam a úkol výkresové dokumentace, pomůcky pro kreslení Pro obor vzdělávání: 82-51-L/02 UZD – 33-56-H/01 Truhlář Předmět: Technické kreslení/Odborné kreslení Ročník: První - UZD-1/T-1 Autor: Milan Sluka Datum: 10.07.2012

 2. Význam a úkol výkresové dokumentace Technické kreslení je předmětem, kde se spojuje logické myšlení s prostorovou představivostí a přesností technického vyjadřování.

 3. Technické kreslení vede k: • rychlému a správnému čtení technických výkresů, schémat a dalších dokumentů, • vypěstování obrazotvornosti a představivosti, • porozumění údajům na výrobních technických výkresech,

 4. Technické kreslení vede k: • zvládnutí zásad provádění výkresů, zobrazování a kótování, • samostatnému vypracovávání přiměřeně složitých technických výkresů a schémat nábytku a kování, • práci s technickými normami a jejich využívání při tvorbě výkresů.

 5. Pomůcky pro kreslení

 6. Kreslící papír • Kreslicí kartóny jsou neprůsvitné, tužší a hrubší, mají bílou barvu lze na nich vymazávat pryží. Na lícní straně jsou drsné, na rubové hladké. Kreslí se na ně tužkou i barvami. Při kreslení tužkou je výhodnější hladká rubová strana.

 7. Kreslící papír • Rýsovací kartóny (kladívkové papíry)jsou bílé, tužší a hladké. Kreslí se na ně přesnější kresby tvrdšími tužkami a tuší. • Transparentní papíry (pauzovací) propouštějí světlo a umožňují planografické rozmnožování výkresů. Ke kreslení tužkou papíry s matným povrchem, ke kreslení tuší s hladkým povrchem.

 8. Tužky a tuhy • Ke kreslení tužkou se používají nejlépe tužky s vyměnitelnými tuhami (versatilky). • Tuhy mají různé stupně tvrdosti. Stupeň tvrdosti se označuje číslicemi a písmeny. Pro rýsování jsou vhodné tuhy HB, F, H,2H,3H. Pro kreslení

 9. Ostřítka na tuhy • K zaostřování kreslicích tuh se používají malá nožová ořezávátka • Obzvlášť vhodná jsou větší ostřítka s brusným kroužkem a zásobníkem na zachycení grafitového prachu. • Velmi jemné špičky lze vytvořit pomocí brousítek s brusným papírem • Tužky s vyměnitelnými tuhami Versatil mají ořezávátko na tuhy.

 10. Mikrotužky • Mikrotužky jsou stiskací tužky s tenkými tuhami. Tloušťkou tuhy, např. 0,3 - 0,5 - 0,7 - 0,9 mm • Tloušťky jsou dané šířky čárky při kreslení a odpadá zaostřování • nehodí se pro výkresy s převážně dlouhými čárami – poněvadž špička se rychle odírá a čáru musíme podle okolností začínat několikrát.

 11. Technická trubičková pera • Používá se speciální kreslící tuš • Vyměnitelné trubičkové hroty barevně odlišeny dle tloušťky čar 0,18 – 0,25 – 0,35 – 0,5 – 0,7 – 1,0 – 1,4 mm • Rychlé zasychání, dobrá krycí schopnosta světlostálost • Používá se především na pouzovací (transparentní) papír

 12. Popisovače • S plastovým hrotem v kovové trubičce plněné světlostálým a voděodolným inkoustem • Nahrazují trubičková pera pro kreslení tuší • Vyrábějí se pro tloušťky čar 0,25 mm (označení 0,1) 0'35 mm (označení 0,3) 0,5 a 0,7 mm • Vhodné jak ke kreslení na bílé rýsovací papíry, tak na pauzovací papíry.

 13. Pomůcky pro vymazání • Měkké pryže pro vymazávání tužek nesmí špinit a neměly by poškozovat tuš. • Pryže tvrdé nebo z plastového materiálu, který obsahuje látky rozpouštějící tuš - pro vymazávání tuše. Ty při vymazávání tuš povolí a odstraní.

 14. Pomůcky pro vymazání • Nože a žiletky – možnost odstranění čáry tuší vyškrabáním. Opravené místo však musíme opět vyhladit pryží, aby se zde nové čáry nerozpíjely. • Vymazávací šablona z kovu slouží k vymazání malých ploch • Smetáček k odstranění zbytků pryže

 15. Kružítka • Kružítka slouží k odpichování a přenášení, ke kreslení a konstrukci oblouků a kružnic. • Ramena kružidla se musí snadno rozevíratelná a zároveň v jejich kloubu musí být určité tření, zabezpečující jeho nastavení, nebo jsou stavitelné pomocí šroubovice.

 16. Kružítka • Tuha v kružítku se brousí šikmo a je nastavena asi o 1 mm od vrcholu hrotu. • Pro kreslení malých průměrů pod 10 mm používáme šablony nebo nulátko. • Do kružítek lze také použít nástavce pro upevnění tužek, popisovačů nebo rýsovacích per.

 17. Měřítka • Jsou určena k nanášení rozměrů. • Používáme dobře uchopitelná měřítka se zřetelně čitelným přesným dělením. • Ke zhotovení výkresů zmenšených v určitém měřítku se hodí zejména trojhranná měřítka. Bez přepočítávání zde můžeme změřit nebo přenést různá měřítka pro zmenšování či zvětšování rozměrů.

 18. Šablony • Pro psaní technických písmen – různá velikost/tloušťka čáry např. 3,5/0,35 – 5,0/0,5 mm • Kreslení kružnic a oblouků nebo grafických značek.

 19. Křivítka • Jsou to zakřivená pravítka s oblouky nejrůznějších tvarů. • Používají se ke kreslení volných křivek. • Jsou pevná nebo tvarovatelná.

 20. Úhloměr • Úhloměr je buď samostatný nebo je součástí trojúhelníku • Slouží k vynášení a měření úhlů

 21. Pravítka • Používáme přímá pravítka nebo trojúhelníky • Přímá (rovná) pravítka o délce 300 – 500 mm – rýsování dlouhých čar • Rozlišujeme trojúhelníky s úhly 30˚ - 90˚ - 60˚ a 45˚ - 90˚ - 45˚. Ramena těchto trojúhelníků by měla být dlouhá nejméně 250 mm, abychom jejich pomocí mohli rýsovat i dlouhé čáry

 22. Rýsovací deska Školní rýsovací desky se vyrábějí ve velikostech: • A1 1 000 x 710 mm, • A2 710 x 500 mm, • A3 530 x 400 mm, • A4 400 x 300 mm. • Hotové výkresy se zásadně na rýsovací desce neořezávají, neboť vzniklé rýhy znesnadňují a ovlivňují kvalitu kreslení.

 23. Příložníky • Základní pomůcka pro kreslení na rýsovací desce • Dřevěné a plastové • Příložník slouží k rýsování vodorovných čar. • Ke kreslení čar, které probíhají kolmo na ně nebo v úhlu 45˚, 30˚, 60˚ a dokonce používáme trojúhelníky.

 24. Obaly na technické výkresy • Desky • Tubusy

 25. Tématický plán Na příslušný školní rok

 26. Zdroj materiálů: • HOLOUŠ, Zdeněk; MÁCHOVÁ, Eliška; KOTÁSKOVÁ, Pavla. Odborné kreslení: pro učební obor Truhlář. Praha: Informatorium, 2008, ISBN 978-80-7333-069-9. • NUTSCH, Wolfgang a kol. Odborné kreslení: a základy konstrukce pro truhláře. 2. přepracované vydání.Praha: Sobotáles, 2007, ISBN 978-80-86706-20-7. • Foto rýsovacích potřeb: AUTOR NEUVEDEN. Potreby-skolni [online]. [cit. 9.8.2012]. Dostupný na WWW: <www.potreby-skolni.cz>. Není –li uvedeno jinak, je autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, autor uvedený na titulním snímku.