Download
workshop teamvorming en leiderschap n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Workshop teamvorming en leiderschap PowerPoint Presentation
Download Presentation
Workshop teamvorming en leiderschap

Workshop teamvorming en leiderschap

246 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Workshop teamvorming en leiderschap

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Workshop teamvorming en leiderschap workshop teamvorming en leiderschap

  2. groepsontwikkeling workshop teamvorming en leiderschap

  3. Manager en teamvorming workshop teamvorming en leiderschap

  4. workshop teamvorming en leiderschap

  5. 3 rollen projectmanager consul leider manager Projectmanager workshop teamvorming en leiderschap

  6. Eigenschappen Projectmanager • het lef hebben zich als leider te gedragen • taakgericht kunnen werken (een project is om een taak uit te voeren) • goede communicatieve vaardigheden bezitten • enthousiast anderen kunnen motiveren • om kunnen gaan met conflicten • hoofd- en bijzaken van elkaar kunnen onderscheiden (helicopterview) • vooruit kunnen denken • pro-actief zijn • kunnen onderhandelen, bijvoorbeeld met de opdrachtgever • kunnen omgaan met onzekerheden • kunnen organiseren en delegeren. workshop teamvorming en leiderschap

  7. Leiderschapsmodel Hersey & Blanchard (1977) Leiderschapsstijl (S) S1: Hoog taakgericht Laag relatiegericht S2: Hoog taakgericht Hoog relatiegericht S3: Laag taakgericht Hoog relatiegericht S4: Laag taakgericht Laag relatiegericht Taakvolwassenheid van de medewerker T1: Persoon is onbekwaam, niet bereid of onzeker T2: Persoon is laag bekwaam, bereid of gemotiveerd T3: Persoon is bekwaam, niet bereid of onzeker T4: Persoon is hoog bekwaam, bereid of gemotiveerd workshop teamvorming en leiderschap

  8. prioriteit Inhoud Procedures Proces knelpunten in het proces hebben voorrang workshop teamvorming en leiderschap