Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CKV2 WORDT KUNST (ALGEMEEN) Binnen het vak ‘Kunst’ (CKV2,3) dat bestaan uit - Kunst (Algemeen) PowerPoint Presentation
Download Presentation
CKV2 WORDT KUNST (ALGEMEEN) Binnen het vak ‘Kunst’ (CKV2,3) dat bestaan uit - Kunst (Algemeen)

CKV2 WORDT KUNST (ALGEMEEN) Binnen het vak ‘Kunst’ (CKV2,3) dat bestaan uit - Kunst (Algemeen)

250 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

CKV2 WORDT KUNST (ALGEMEEN) Binnen het vak ‘Kunst’ (CKV2,3) dat bestaan uit - Kunst (Algemeen)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. CKV2 WORDT KUNST (ALGEMEEN) Binnen het vak ‘Kunst’ (CKV2,3) dat bestaan uit - Kunst (Algemeen) - Kunst (4 varianten)

  2. KUNST Wijzigingen op het gebied van de Kunstvakken in de Tweede Fase (Per 1 augustus 2007) CKV1 wordt CKV Leerlingen van het VWO kunnen CKV of KCV kiezen CKV2,3 heet vanaf 2007 Kunst CKV2 wordt Kunst (Algemeen) CKV3 wordt Kunst (4 varianten): Kunst (Beeldende vormgeving), Kunst (Drama), Kunst (Dans) en Kunst (Muziek). Kunst (Algemeen) wordt afgesloten met een centraal examen vanaf 2009 (HAVO) en 2010 (VWO). Kunst (Beeldende vormgeving), Kunst (Drama), Kunst (Dans) en Kunst (Muziek) worden afgesloten met een schoolexamen. Traditionele vakken als Tekenen, Handvaardigheid, Textiele werkvormen en Muziek kunnen ook worden aangeboden.

  3. INHOUD KUNST ALGEMEEN Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen Domein A Vaardigheden Domein B Invalshoeken voor reflectie Domein C Onderwerpen Het Centraal Examen HAVO-examen: Domein B en 3 onderwerpen uit domein C met de vaardigheden uit domein A. VWO-examen: Domein B en 4 onderwerpen uit domein C met de vaardigheden uit domein A.

  4. INHOUD KUNST ALGEMEEN Domein A Vaardigheden De kandidaat kan: 1. De belangrijkste termen en begrippen hanteren uit de kunstdisciplines beeldende vormgeving, dans, drama en muziek die voorwaardelijk zijn voor adequate receptie en reflectie, en noodzakelijk voor begrip van verbanden tussen kunst en cultuur. 2. Informatie over kunst en cultuur herkennen, benoemen en toepassen om verbanden aan te geven. 3. Bij het reflecteren bronnenmateriaal op een adequate wijze hanteren 4. Overeenkomsten en verschillen noemen en beargumenteren met betrekking tot het beschouwingsapparaat bij de vier kunstdisciplines (alleen vwo).

  5. INHOUD KUNST ALGEMEEN Domein B Invalshoeken voor reflectie Subdomein B1: Kunst en religie, levensbeschouwingDe kandidaat kan aangeven met welke visies, doelen, middelen en inhouden de kunsten religieuze en/of levensbeschouwelijke uitgangspunten vertolken. Subdomein B2: Kunst en estheticaDe kandidaat kan aangeven welke ideeën over schoonheid in kunst en kunstwaardering een rol spelen. Subdomein B3: Kunstenaar en opdrachtgever; politieke en economische machtDe kandidaat kan aangeven welke invloed opdrachtgevers en politieke ideeën hebben op de rol en de inhoud van kunst en op de positie van de kunstenaar.

  6. INHOUD KUNST ALGEMEEN Subdomein B4: Kunst en vermaakDe kandidaat kan aangeven hoe vorm en inhoud bepaald worden door de vermaaksfuncties van kunst in relatie tot het daarbij betrokken publiek. Subdomein B5: Kunst, wetenschap en techniekDe kandidaat kan aangeven hoe kunst en wetenschap/techniek op elkaar inwerken. Subdomein B6: Kunst intercultureelDe kandidaat kan aangeven hoe Westerse en niet-Westerse kunst en cultuur elkaar wederzijds beïnvloeden.

  7. INHOUD KUNST ALGEMEEN Domein C Onderwerpen De kandidaat kan de eindtermen van domein A en B toepassen op voorbeelden uit de volgende onderwerpen:- de cultuur van de kerk in de elfde tot en met veertiende eeuw- de hofcultuur in de zestiende en zeventiende eeuw- de burgerlijke cultuur van Nederland in de zeventiende eeuw- de cultuur van Romantiek en realisme in de negentiende eeuw- de cultuur van het moderne in de eerste helft van de twintigste eeuw- de massacultuur vanaf 1950.

  8. KUNST Het examenprogramma van het vak Kunst bestaat uit het vak kunst (algemeen) en de volgende domeinen van 1 van de 4 varianten van Kunst (Beeldende vormgeving, Dans, Drama of Muziek). Domein A Vaktheorie Domein B Praktijk Domein C Oriëntatie op studie en beroep. Het centraal examen Het centraal examen is dat van het vak kunst (algemeen). Het schoolexamen Het schoolexamen heeft betrekking op de domeinen A, B en C. Kunst Algemeen is altijd gekoppeld aan 1 van de 4 varianten van Kunst (BV, D, D of M).