Download
workshop n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Workshop PowerPoint Presentation

Workshop

1 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Workshop

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Workshop “Opname is een incident in een ambulante behandeling” Congres “FACT en verder” 21 juni 2011 Marina VerwijsDieneke HubbelingRuurd Heise

 2. PROJECT INTENSIEVE ZORG “Als je vol vertrouwen de richting van je dromen volgt, beleef je successen die je nooit zou hebben verwacht” Michael Meurer

 3. Aanleiding Ambitie/visie Cliënten zelf De negatieve bij-effecten opname Beleid zorgverzekeraar Kosten opnamebedden Niet afwachten maar anticiperen

 4. Uitgangspunten • “Opname is een incident in een ambulante behandeling • “Beter worden doe je thuis”

 5. CRISIS RESOLUTION & HOME TREATMENT Aansprekende en succesvolle werkwijze Opname voorkomend en verkortend Sluit aan bij ambitie en visie van GGZ NHN Kwaliteit van zorg staat centraal, maar kostenreductie wordt eveneens gerealiseerd

 6. Opname is een incident in een ambulante behandelingThe UK approach

 7. Wandsworth Crisis& Home Treatment TeamSouth West London and St. George’s TrustDieneke Hubbeling MRCPsych21 juni 2011

 8. Principle of Home Treatment Home-based care is the norm for service delivery

 9. Definitie A crisis resolution team (sometimes called home treatment) provides intensive support for people in mental health crisis in their own home, or other suitable alternative such as a crisis house. The crisis resolution team will stay involved until the problem is resolved. It is designed to provide prompt and effective home treatment, including medication, in order to prevent hospital admissions and give support to informal carers. It will also act as a gatekeeper to other mental health services such as acute inpatient care, referring clients to other services if longer term follow up is indicated. (Department of Health, 2001)

 10. Definitie A crisis resolution team (sometimes called home treatment) provides intensive support for people in mental health crisis in their own home, or other suitable alternative such as a crisis house. The crisis resolution team will stay involved until the problem is resolved. It is designed to provide prompt and effective home treatment, including medication, in order to prevent hospital admissions and give support to informal carers. It will also act as a gatekeeper to other mental health services such as acute inpatient care, referring clients to other services if longer term follow up is indicated. (Department of Health, 2001)

 11. Voor wie? • patients with an acute psychiatric crisis of such severity that, without the involvement of a crisis resolution/home treatment team, hospitalisation would be necessary. • (Mental Health Policy Implementation Guide, 2001) • Meer dan 300 CRT’s in UK • Veel variatie in de praktijk • vaak geen crisishouse • rechtstreekse verwijzing tijdens kantooruren ? • (Onyett et al 2008)

 12. Crisis Resolution Team 24 uur, 7 dagen per week indien nodig 2-3x daags contact kortdurend (aantal weken) in plaats van opname/ ‘gate-keeping’

 13. Crisis Resolution Team 24 uur, 7 dagen per week ‘s nachts vaak telefonisch indien nodig 2-3x daags contact in praktijk meestal 1x per dag kortdurend (aantal weken) in de meeste RCT’s (bijv. Hoult e.a. 1983, Marks e.a. 1994) bleven mensen onder het ‘home treatment team’

 14. Crisis Resolution Team gate-keeping - verplicht in UK - niet altijd face-to-face contact in plaats van opname niet altijd meer zorg nodig dan reguliere team kan bieden

 15. Wandsworth Crisis & Home Treatment Team

 16. ‘Team geschiedenis’ 2001 Crisis Line (telefoonlijn buiten kantooruren) 2003 Crisis Line en Home Treatment Team 7 verpleegkundigen (SPV – verpleegkundig specialist) 2004 3 Support Workers 2008 12 verpleegkundigen, 1.6 artsen

 17. Role of WCHTT Intensive support at home (Crisis Intervention, Home Treatment, Early Ward Discharges) Gate keeper to hospital beds Bed Management 280.000 inwoners / 66 bedden op opname afdeling geen ‘crisis house’

 18. Verwijzing naar WCHTT/Opname Naam Geboortedatum Adres Verblijfplaats wij zien alleen mensen in Wandsworth Inschatting van risico huisbezoek) Telefoon Huisarts Diagnose Huidige problemen Mogelijke oorzaak Risk history Waarom nu psychiatrische opname? Huidige medicatie Sociaal netwerk Recent gezien door verwijzer?

 19. WCHTT Typical Day 9am Handover meeting 10.30 am Administration, medicine collection 11am A.M. home visits 3pm Handover meeting 5pm P.M. home visits Provide joint assessments in A&E Crisis Line starts After 11pm 1 Nurse continues with Crisis Line until 9am

 20. Room Layout

 21. Wandsworth Inpatient admissions Wandsworth PCT Patients Inpatient Admissions 120 100 80 Number of Admissions 60 40 20 0 Sep-07 Mar-08 Sep-08 Mar-07 Jan-08 Jan-07 May-08 May-07 Jul-07 Nov-07 Jul-08 Nov-06 Period

 22. Toename gedwongen behandeling? Tyrer et al (2010) constateerden een overigens niet statistisch significante toename in gedwongen behandelingen. Hun theorie: door eerst thuis te behandelen gaat een kans voorbij

 23. Gedwongen opnames

 24. DIAGNOSES RCT JOHNSON (2005) Schizophrenia 29 RCT 38 Cont      BAD 16 RCT 11 Cont Andere Psych 5 RCT 14 Cont Depressie 41 RCT 38 Cont Persoonlijkheidsstn 23 RCT 12 Cont Verslaving (inclusief dubb diag) 65 RCT 47 Cont

 25. Project intensieve zorg GGZ NHN • 3 regiogebonden IHT teams • 3 crisishouses/logeerhuizen, totaal 20 plekken. • Afbouw 30 bedden in 3 jaar tijd

 26. Kick off - 6 OKTOBER 2010 Teamleiders IBV’en MR Familieplatform Cliëntenbelangen Management

 27. Crisishuis IHT regio de KOP Crisisdienst overdag Kliniek ADB PCT SEPH IHT regio NK IHT regio WF Kliniek Crisishuis Crisishuis Kliniek

 28. Het IHT-team • Multidisciplinair team • Bedienen een regio van ongeveer 200.000 inwoners • Zijn verantwoordelijk voor iedere vorm van crisisbehandeling. • Ze zijn ambulant en netwerk georiënteerd en maken gebruik van bestaande netwerken. • Indien deze niet of onvoldoende aanwezig zijn investeert het IHT-team op actieve wijze in het opbouwen van een nieuw netwerk. • Tevens zijn zij verantwoordelijk voor wie er opgenomen wordt en wie weer naar huis kan, kortom: een poortwachterfunctie. • Het IHT-team streeft altijd naar snel ontslag bij opname. De behandeling wordt thuis voortgezet zodra de gevaarcriteria verbleekt zijn. .

 29. Het IHT-team biedt: • Intensieve ambulante begeleiding door het IHT-team met een bereikbaarheid van 24 uur per dag, zeven dagen per week PCT • Een deeltijdprogramma van laag intensief tot hoog intensief ADB • Een logeerplek • Ondersteuning met inzet van ICT mogelijkheden (zorg op afstand met beeldverbinding) • Een bed op de kliniek • Een combinatie van deze verschillende vormen.

 30. Planning • 1-7-2011 IHT De Kop • 1-9-2011 IHT West Friesland • 1-11-2011 IHT Noord-Kennemerland