Download
orientoivat opinnot tietojenk sittely tieteiden laitoksen uusille p aineopiskelijoille n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ORIENTOIVAT OPINNOT TIETOJENKÄSITTELY-TIETEIDEN LAITOKSEN UUSILLE PÄÄAINEOPISKELIJOILLE PowerPoint Presentation
Download Presentation
ORIENTOIVAT OPINNOT TIETOJENKÄSITTELY-TIETEIDEN LAITOKSEN UUSILLE PÄÄAINEOPISKELIJOILLE

ORIENTOIVAT OPINNOT TIETOJENKÄSITTELY-TIETEIDEN LAITOKSEN UUSILLE PÄÄAINEOPISKELIJOILLE

120 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ORIENTOIVAT OPINNOT TIETOJENKÄSITTELY-TIETEIDEN LAITOKSEN UUSILLE PÄÄAINEOPISKELIJOILLE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ORIENTOIVAT OPINNOT TIETOJENKÄSITTELY-TIETEIDEN LAITOKSENUUSILLE PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Jyrki Nummenmaa jyrki@cs.uta.fi http://www.cs.uta.fi/~jyrki/orientoivat02/

 2. Sisällys • Tietojenkäsittelytieteiden laitos - yleistä • Tutkinnon rakenne • Opintosuunnitelman laatiminen - yleistä • Lukujärjestys - 1. syksy ja 1. kevät

 3. Tietojenkäsittelytieteiden laitos • Tietojenkäsittelyopin 1. professuuri pohjoismaissa • Yksi Suomen suurimmista tietojenkäsittelyopin laitoksista • Menestynyt hyvin tieteenalan arvioissa ja vertailuissa • http://www.cs.uta.fi/

 4. Maisteriohjelmat • Algoritmiikan maisteriohjelma • Käyttöliitymien ohjelmistokehityksen mo. • Ohjelmistokehityksen maisteriohjelma • Tiedonhallinnan maisteriohjelma • Tietojärjestelmien maisteriohjelma • Tietoverkkojen maisteriohjelma (eri haku) • Vuorovaikutteisen teknologian mo.

 5. FM-tutkinnon rakenne • Opinto-oppaasta (http://www.cs.uta.fi/) tai paperiversio) • Myös opetusohjelma löytyy samojen www-sivujen kautta.

 6. Opintojen suunnittelu - yleistä • Pakollisuudet • Oma mielenkiinto • Omat voimavarat • Kurssien vaikeusaste - näissä on eroja, jotka eivät näy opintoviikkomäärissä • Muu ajankäyttö - puhumme tästä hieman ensin

 7. Muu ajankäyttö • Opinnoissa voi edetä hyvin, vaikka jättäisikin aikaa mm. liikunnalle tai muille opiskelija-aktiviteeteille • Päivittäin jaksaa tehdä vain tietyn määrän opiskelutyötä - se kannattaa tehdä kunnolla ja sitten lopun aikaa tehdä rehellisesti jotain muuta

 8. Työt opiskelun ohella • Nykyään näyttää olevan helppoa saada työpaikka jo parin vuoden opiskelun jälkeen ja aika monet myös ottavat sellaisen vastaan • Tyypillisesti töihin menevä opiskelija olettaa opiskelevansa valmiiksi työn ohessa • Opiskelijat yleensä yliarvioivat omat resurssinsa - opinnot sitäpaitsi vaikeutuvat loppua kohden -> ongelmia

 9. Valmistumismahdollisuudet työn ohessa • Kahden vuoden opintojen jälkeen opinnot ovat vasta n. puolivälissä -> valmistuminen töiden ohessa on hyvin epätodennäköistä. • Neljän vuoden jälkeen opinnot ovat jo loppusuoralla tai valmiit -> töihin meno ei ole yleensä ongelma. • Kolmen vuoden jälkeinen tilanne on yksi-löllinen -> vaikea antaa selvää ennustetta

 10. Miksi valmistua? • Saa parempia töitä, ehkä parempaa palkkaa. • Työpaikan vaihto on helpompaa. • Laman tullen parempi asema. • Tulevaisuudessa opintojen katkeaminen tulee mahdollisesti johtamaan ongelmiin opiskelupaikan suhteen. • Kesken jääneet opinnot ovat henkinen painolasti.

 11. Jos kuitenkin töihin, niin … • Kokopäivätyö ja opinnot on monille mahdoton yhtälö. • Osapäivätyöt tai työajan käyttö opintoihin ei aina onnistu niin kuin luullaan. • Työpaikka yliopiston seinien sisällä antaa yleensä paremmat mahdollisuudet opintoihin kuin ulkopuolella.

 12. Kurssivalinnoissa huomioitavaa • Opetusmäärät ja aikataulut • Mahdollisten viikkoharjoitusten tekemiseen viikottain menevä aika • Mahdollisen harjoitustyön tekemiseen menevä aika (yleensä kurssin lopussa) • Kurssin vaikeusaste (joskus vaikea ennakoida) • Omat kyvyt (toistaiseksi vaikea arvioida)

 13. Kurssivalinnoissa huomioitavaa • Opintoviikkojen metsästäminen keräämällä helppoja kursseja tuo vain näennäisesti hyvän tuloksen • Työläillä kursseilla yleensä opitaan • Mukava ja sopiva lukukauden ohjelma voi sisältää molempia • Suoraan ja epäsuoraan pakolliset kurssit

 14. Pakolliset tietojenkäs. kurssit • Johdatus ohjelmointiin (suositus: 1. vuosi) • Olio-ohjelmoinnin perusteet (s: 1. vuosi) • Tietojärjestelmien perusteet (s: 1.vuosi) • Projektityö (myöhemmin) • Tutkimuskurssi (myöhemmin) • Tutkielma (myöhemmin) • Maisteriohjelman pakolliset opinnot

 15. Maisteriohjelmien edellyttämät aineopintotason kurssit • Pitää ottaa huomioon opintosuunnittelussa niin pian, kuin tietää, mihin maisteriohjelmaan suuntautuu • Sopivat valinnat helpottavat suuntautumista • Katso opinto-oppaan kurssikaavio

 16. Ensimmäisen syksyn ohjelma / 1 • Perussuositus: • Johdatus ohjelmointiin (helppo, erityisesti jos osaa ohjelmoida ennestään, tärkeä) • Olio-ohjelmoinnin perusteet (vaikeampi kuin JoO, tärkeä) • Tilastotieteen johdantokurssi (työläs, ei niinkään vaikea; loppuu jo lokakuussa) • Matemaattiset opinnot (uusi helpotettu järjest.) • Tietojärjestelmien perusteet (voi olla työläs)

 17. Ensimmäisen syksyn ohjelma / 2 • Huomioitavaa: • Perussuositus = monille varmaan sopiva ohjelma. • Jos on epävarma kyvyistään eikä ole juurikaan käyttänyt tietokoneita tai ohjelmoinut, niin pitäisi varata aikaa myös tietotekniikan peruskurssille ja miettiä, pitääkö karsia. • Lisäyssuosituksia: filosofian luentokurssi, kieliopintoja, inf. tutkimusta, kevyt tkt:n kurssi

 18. Ensimmäisen syksyn ohjelma / 3 • Täydennyssuosituksia / 1: • Johdatus www-tekniikoihin ja www-ohjelmointi • Käytettävyyden perusteet • Joku filosofian perusopintojen luentokurssi (on mukavaa ottaa joku sellainen kurssi missä ei ole viikkoharkkoja) - sopiva täydennys kaikille. • Kieliopintoihin kannattaa mennä, kun pääsee – huom. alkukokeet! • Tilastotiedettä voi jatkaa 1. kurssin jälkeen.

 19. Ensimmäisen kevään ohjelma • Syksyn perusteella voi arvioida omia resurssejaan ja kiinnostuksen kohteitaan

 20. Lukujärjestyksen laadinta • Omat kurssit lukujärjestykseen • Tarkista alkamis- ja loppumisajat • Tarkista päällekkäisyydet • päällekkäisyyksiä ei voi aina täysin välttää • nyt pitää vain miettiä, kuinka päällekkäisyydet hoidetaan • mikä on tärkeämpää/vaikeampaa • yhteistyö muiden opiskelijoiden kanssa?

 21. TIETOTEKNIIKAN PK • Jos olet käynyt jo elokuussa - hyvä. • Jos et ole käynyt, voit tutustua kurssin sisältöön kurssin www-sivuilta (löytyvät laitoksen sivujen kautta) – et ehkä aio suorittaa kurssia. • Jos vaikuttaa tutulta ja helpolta, et ehkä halua istua luennoilla ja harjoituksissa - voit ilmoittautua ns. etäopiskelijaksi - katso kurssin www-sivut • Muuten sijoita lukujärjestykseen

 22. JOHDATUS OHJELMOINTIIN • Pitäisi suorittaa 1. syksyn aikana • Mikäli osaat jo ohjelmoida, voi olla, että et halua istua luennoilla • Viikkoharjoitukset on hyvä tehdä

 23. MUUT KURSSIT • Näin alkuun on hyvä varata aikaa sekä luentoihin että harjoituksiin • Viikkoharjoitukset on aina (joka kurssilla) hyvä tehdä

 24. KUINKA KURSSEILLE? /1 • YLEISSÄÄNTÖ: Mene ekalle luennolle! • Tietotekniikan PK - etukäteisilmoittautuminen harjoitusryhmiin - listat ovat laitoksen ilmoitustaululla • Johdatus ohjelmointiin: ekalle luennolle • Tietojärjestelmien perusteet: ekalle luennolle

 25. KUINKA KURSSEILLE? /2 • Matemaattiset opinnot • 1. luennolle 9.9. • Tilastotieteen johdantokurssi • Ilmoittautuminen verkossa