Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TAHITI PowerPoint Presentation

TAHITI

291 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

TAHITI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. TAHITI

  2. TAHITI Tahiti, land of love, oh sweetest paradise

  3. Where palms whisper softly to me

  4. My hart verlang terug geluk wag op my

  5. daar aan haar wil ek my liefde openbaar

  6. I remember, oh so well when first we met

  7. The song of the palms I can't forget

  8. Tahiti verre land o soetste paradys

  9. daar waar die palmbome saggies suis...