Primer SWOT analize na karakteristikama moje ličnosti - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Primer SWOT analize na karakteristikama moje ličnosti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Primer SWOT analize na karakteristikama moje ličnosti

play fullscreen
1 / 3
Primer SWOT analize na karakteristikama moje ličnosti
1751 Views
Download Presentation
neil
Download Presentation

Primer SWOT analize na karakteristikama moje ličnosti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Primer SWOT analize na karakteristikama moje ličnosti

  2. Snage: Odgovornost,tačnost,sposobnost rada u timu i samostalno,komunikativnost,želja za sticanjem novih znanja i vestina u cilju samorazvoja. Slabosti: Tvrdoglavost,kritičnost,ambicioznost,inaćenje. Prilike: Zahtevni poslovi sa mogućnošću obuke i napredovanja,rad sa stručnim osobama. Pretnje: Lenje osobe,ljudi koji se prave pametni a zapravo ne znaju skoro nista o toj temi,ne mogucnost usavrsavanja,poslovi koji ne zahtevaju mnogo truda.

  3. Unutrašnji faktor Unutrašnji faktor Spoljašnji faktor