1 / 18

JE TOTO možné????

JE TOTO možné????. Vypadá to opravdu neuvěřitelně skoro jako SCI-FI, kéž by toho přibývalo!!

neith
Télécharger la présentation

JE TOTO možné????

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. JE TOTO možné???? Vypadá to opravdu neuvěřitelně skoro jako SCI-FI, kéž by toho přibývalo!! Neuvěřitelné..... kdo tam nebyl, neuvěří... asi 1,3 km nad Lipovou-lázně....na kopci v lese, je tento lesní bar. Je zde vše, na co si vzpomenete... nealko pití, oplatky, kafe s vařičem, klobásky a špekáčky v chladícím boxu, pivo, slivovice, rum, je zde zapálený krb, ve kterém si můžete špekáčky opéct.... za barem je dřevo, sekera, chrastí, pití je krásně chlazeno protékající vodou a to vše...........bez jakékoli obsluhy barmana... prostě tu nikdo není... platí se do kasičky a je možné si zpětně vrátit mince /rozměnit/. Vše je jen na poctivosti nás návštěvníků..!!!! Asi 900 m výše do prudkého kopce... je další ... horní bar.....je to jen na občerstvení pitím... pozor!!! Zde se neplatí vůbec nic....prostě pozornost turistům... asi o 100m dál je vyhlídka do krajiny.... na stolečku v krabici leží dalekohled.... každý se s ním může kochat pohledem třeba na Šerák...už to tady funguje asi 2 roky....... Odvážný a důvěřivý majitel....že jo....

More Related