Download
surplus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Surplus PowerPoint Presentation

Surplus

150 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Surplus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Surplus Drs. B.I. Awad MBA-H Voorzitter Raad van Bestuur

 2. Surplus Zorg / CirconflexVerpleeghuis Sancta Maria Wat gebeurde er op zondag 11 mei 2008?

 3. Opbouw • Brand en brandmelding • Evacuatie • Eerste opvang • Overplaatsing • Terugplaatsing • Organisatie • Vervolg

 4. Brand en brandmelding 17:45 brandalarm op afdeling de Fontein Op deze afdeling verblijven 32 dementerende bewoners.

 5. Evacuatie Binnen 7 minuten waren de bewoners, aanwezige bezoekers en personeel geëvacueerd

 6. Commando ter Plaatse Incident COPI • Brandweer • Politie • Ambulance • GHOR • Surplus Leiding: brandweercommandant

 7. Gemeentelijk CrisisteamCode Grip 2 • GHOR • Brandweer • Politie • Ambulance • Directie Surplus • Burgemeester Moerdijk Leiding: Burgemeester Moerdijk

 8. Eerste opvang: sporthal Uiteindelijk hebben 48 bewoners de nacht in de sporthal doorgebracht.

 9. Overplaatsing Bewoners zijn overgeplaatst naar diverse verpleeg- en ziekenhuizen.

 10. Terugplaatsing • Bewoners van 4 afdelingen binnen een week weer thuis • Twee afdelingen blijvend onbruikbaar: overbrugging tot nieuwbouw op tijdelijke locaties

 11. Wat ging er goed: Samenstelling Samenwerking Communicatie Rolverdeling Frequentie Inhoud Wat kon er beter: Proces crisisbeheersing Organisatie: crisisteam intern Andere leiderschapsstijlen vereist!

 12. Organisatie: BHV • Opleiding BHV-ers en ploegleiders • 24 uur/dag en 7 dagen/week aanwezigheid BHV • Jaarlijks een ontruimingsoefening • Actueel BHV- / ontruimingsplan op elke locatie

 13. Wat ging er goed: Communicatie onderling Samenwerking Conform BHV plan snel en vakkundig geëvacueerd Wat kon er beter: Portofoons Dragen hesje Organisatie: BHV

 14. Organisatie: Communicatie • Met de families (telefonisch) • Met de medewerkers (telefonisch, brief) • Met relaties (brief, telefonisch) • Met de media (conferenties, persberichten, één contactpersoon)

 15. Vervolg • Eerste opvang (Surplus Welzijn) • Nazorg: • Aan medewerkers • Aan bewoners en familie • Bedrijfsvoering weer op orde brengen

 16. Sancta Maria, 11 mei 2008 Een evaluatierapport van de brand Augustus 2008 Opgemaakt door kwaliteitsadviseurs Surplus

 17. Surplus Zorg/Circonflex is heel erg trots op alle medewerkers en hulpverleners, die deze ramp met focus en zorg voor bewoners bestreden en door tijdige evacuatie gewonden of erger wisten te voorkomen.