1 / 8

Epické druhy a žánry Český jazyk VY_32_INOVACE_064 - 4. sada, ČJ

Epické druhy a žánry Český jazyk VY_32_INOVACE_064 - 4. sada, ČJ. LITERÁRNÍ DRUHY a Žánry. Epika Lyrika Drama. EPIKA z ákladem je děj, příběh. Epické žánry Pohádka Božena Němcová Karel Jaromír Erben

neo
Télécharger la présentation

Epické druhy a žánry Český jazyk VY_32_INOVACE_064 - 4. sada, ČJ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Epické druhy a žánry Český jazyk VY_32_INOVACE_064 - 4. sada, ČJ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Leona Jarošová

  2. LITERÁRNÍ DRUHYa Žánry Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Leona Jarošová

  3. Epika Lyrika Drama Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Leona Jarošová

  4. EPIKA • základem je děj, příběh Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Leona Jarošová

  5. Epické žánry • Pohádka • Božena Němcová Karel Jaromír Erben • Královna přikázala, aby sloužící přinesli překrásný a vzácný kolovrat, celý ze slonové kosti a se zlatými pery. K němu patřil i velikánský koš cíveček ze žluté voňavé třtiny. • K. J. Erben – O třech přadlenách Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Leona Jarošová

  6. Pověst • Báje • Bajka Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Leona Jarošová

  7. Román • Povídka • Novela Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Leona Jarošová

  8. Citace, obrázky • ERBEN, Karel Jaromír. Zlatovláska a jiné pohádky. 1. vydání. Bratislava : Agentura CESTY, 2003. 64 s. ISBN 80-968793-4-0 • jiri-wolker.wbs.cz/index.php • dobre-knihy.cz/život/955/nemcova-bozena.htm • ceskatelevize.cz/specialy/kytice/erben.php Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Leona Jarošová

More Related