Download
modul 1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Modul 1 PowerPoint Presentation

Modul 1

196 Views Download Presentation
Download Presentation

Modul 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Modul 1 POJMOVI INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE

 2. Pokretanje nekoliko grafičkih programa istovremeno može usporiti računalne performanse.

 3. Softver je računalni program.

 4. Optički čitači ili crtala koji se mogu priključiti na računalo su periferni uređaji.

 5. ROM memorija zadržava podatke kad je računalo isključeno.

 6. Najveća mjerna jedinica za količinu memorije je Terabajt.

 7. Središnje računalo (mainframe computer) je veliko i skupo računalo projektirano da izvršava zahtjevne računalne zadatke.

 8. Svjetlosna olovka (Light pen) šalje informacije od korisnika ka računalu.

 9. Crtalo (Plotter) daje prikaz rezultata koje je obradilo računalo.

 10. Radni takt CPU (središnje procesorske jedinice)se mjeri u gigahercima (GHz).

 11. Najisplativiji medij za izradu sigurnosne kopije (backup) desetak dokumenata koji su ukupno veliki 1 megabajt je disketa.

 12. Inačica je broj koji identificira javno izdanje softvera.

 13. Operacijski sustav je Softver koji kontrolira raspodjelu i uporabu hardverskih resursa.

 14. Za otvaranje dokumenta u grafičkom korisničkom sučelju (GUI) možemo između ostalog koristiti Pločicu osjetljivu na dodir (touch pad).

 15. Analiza zauzima mjesto prije dizajna u ciklusu razvoja sustava.

 16. Poslužitelj (server) ustupa dijeljene mrežne resurse drugim računalima u lokalnoj mreži.

 17. Intranet je privatna mreža tvrtke koja se koristi internetskim tehnologijama.

 18. Ekstranet je dodatak intranetu koji koristi Internet tehnologije da bi olakšao komunikaciju sa specifičnim korisnicima izvan intraneta.

 19. WWW je zbirka povezanih hipertekstualnih dokumenata koji su pohranjeni na HTTP poslužiteljima diljem svijeta.

 20. S u akronimu PSTN (javna birana telefonska mreža) znači Switched.

 21. Analogni signal je signal koji neprestano varira po jačini.

 22. Mainframe (Središnje računalo) je najskuplje računalo.

 23. Internet kupovinu i prodaju robe još nazivamo i e-commerce.

 24. CPU (Central Processing Unit) u prevodu znači (Središnja procesorska jedinica).

 25. Podaci koje koristi aritmetička logička jedinica procesora su privremeno smješteni u Immediate access memory (Memoriji s trenutnim pristupom).

 26. RAM je vrsta memorije koja se može čitati i u koju se može upisivati.

 27. Skener je ulazni uređaj.

 28. Brzinu rada računala poboljšava ugradnja više radne memorije (RAM).

 29. Plotter je izlazni uređaj.

 30. Tvrdi disk može primiti najmanje 1 gigabajt memorije.

 31. Linux je operacijski sustav.

 32. Touchscreen je izlazno – ulazni uređaj.

 33. Formatiranjem disketu pripremamo za pohranu podataka.

 34. Paketi za obradu teksta i tabličnih proračuna su aplikacijski softver.

 35. Slovo G u pojmu „GUI“ znači grafički (Graphical).

 36. U ciklusu razvoja sustava programiranje slijedi nakon dizajna.

 37. Klijent (client) je računalo koje komunicira s poslužiteljem u lokalnoj mreži.

 38. Intranet je mreža privatne tvrtke koja koristi internetsku tehnologiju.

 39. Internet je svjetska mreža povezanih računalnih mreža.

 40. World Wide Web (WWW) je zbirka povezanih hipertekstualnih dokumenata pospremljenih na HTTP poslužiteljima diljem svijeta.

 41. ADSL je digitalna komunikacijska tehnologija velike brzine.

 42. Digitalna informacija je informacija koju opisujemo nulama i jedinicama.

 43. Administracija ispita propisana zakonom zahtijeva velike računalne resurse.

 44. Mjerne jedinice za računalnu memoriju od najveće ka najmanjoj su: terabyte, gigabyte, megabyte, kilobyte, bajt, bit.

 45. Rad na daljinu (teleworking) je rad kod kuće uz komunikaciju sa središnjim uredom korištenjem informacijske tehnologije.

 46. Prednost kod kupnje robe preko Interneta je u tome što se roba može naručiti 24 sata dnevno.

 47. RSI kod upotrebe računala može nastati uslijed tipkanje po tipkovnici u duljem vremenskom periodu.

 48. Elektronički dokumenti smanjuju potrebu za tiskanim dokumentima.

 49. Prikladna politika za obradu informacija koje su osjetljive za poslovanje tvrtke je da informacija bude dostupna samo ovlaštenim korisnicima.

 50. Za svaku organizaciju je važna dobra politika lozinki (password) kako bi se računala na mreži zaštitila od neovlaštene uporabe.