Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÉ REPUBLICE PowerPoint Presentation
Download Presentation
SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÉ REPUBLICE

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÉ REPUBLICE

144 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÉ REPUBLICE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Jiří Horecký, MBA prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

 2. SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÉ REPUBLICE • Domovy pro seniory: 494 domovů, 38.000 lůžek • Domovy se zvláštním režimem: 228 domovů, 7.000 lůžek • Pečovatelská služba: 754 registrovaných služeb, cca 130.000 uživatelů • Odlehčovací služby • Denní centra, centra denních služeb • Odborné poradenství • Tísňová péče

 3. DOMOVY PRO SENIORY • 1 lůžko 11.054 • 2 lůžka 9.527 • 3 a více lůžek 2.385 (10%) • 54.000 žádostí

 4. DOMOVY PRO SENIORY Domovy pro seniory - obložnost podle stupně závislosti (předpoklad podle průměrného počtu vyplacených dávek)

 5. SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE • 15 000 – 25 000 lůžek ve skrytých sociálních hospitalizacích: 4 – 6 miliard Kč • LDN – 14.331 lůžek • Cca 3.000 lůžek dle § 52 • Celkem tedy více než 90 000 disponibilních lůžek • Rozdílné financování 5

 6. KOLIK JE POTŘEBA DALŠÍCH MÍST Počet osob v DpS, které mohou být doma 25 000 Počet žádostí 54 000 Relevantní počet žádostí 10 000 Počet uživatelů PS 113 056 Z toho bez PnP 63 445 Nutné navýšení kapacit PS 6

 7. MÁME V ČR DOST LŮŽEK 7

 8. JAKÁ PÉČE JE LEVNĚJŠÍ • Dle hodiny péče (PPOP x pečovatelka, 913 x 925) • Strava, ubytování • Dle zatížení pečující rodiny • Dle makro pohledu na státní výdaje • Příjmová stránka • Výdajová stránka 8

 9. CHARTA OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI PRO DŮSTOJNÝ ŽIVOT SENIORŮ V ČESKÉ REPUBLICE

 10. CHARTA OBČANSKÉ SPOLEČNOSTIPRO DŮSTOJNÝ ŽIVOT SENIORŮ V ČESKÉ REPUBLICE • APSS ČR organizovala dne 1. 10. 2012 kulatý stůl za účasti: • Úřadu vlády ČR – zmocněnkyně pro lidská práva • MPSV ČR • Kanceláře veřejného ochránce práv • Asociace krajů ČR • Diakonie ČCE • Rady seniorů ČR

 11. CHARTA OBČANSKÉ SPOLEČNOSTIPRO DŮSTOJNÝ ŽIVOT SENIORŮ V ČESKÉ REPUBLICE • Slavnostní podpis Charty občanské společnosti Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR, Radou seniorů ČR, Asociací krajů ČR a Diakonií ČCE dne 1. 10. 2012.

 12. ŠŤASTNÉ STÁŘÍ OČIMA DĚTÍ • výtvarná soutěž pro děti do 15 let • již 3. ročník • 4 kategorie • výtvarné dílo - děti do 5 let • výtvarné dílo - děti od 6 do 10 let • výtvarné dílo - děti od 11 do 15 let • fotografie – děti do 15 let

 13. ŠŤASTNÉ STÁŘÍ OČIMA DĚTÍPARTNEŘI • Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR • Ministerstvo práce a sociálních věcí • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy • Svaz města obcí ČR Záštitu převzal 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka. Cenu předává ministr práce a sociálních věcí ČR. Předseda odborné komise je ak. mal. Kristán Kodet.

 14. ŠŤASTNÉ STÁŘÍ OČIMA DĚTÍSLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 9. 10. 2012 barokní sál Opatství Emauzy v Praze

 15. ŠŤASTNÉ STÁŘÍ OČIMA DĚTÍSLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

 16. Děkuji za pozornost. Ing. Jiří Horecký, MBA prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR