Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice PowerPoint Presentation
Download Presentation
Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice

205 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice MUDr. Miroslav Pastucha, 12.9.2013

 2. CÍL – nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k dlouhodobým nebo opakovaným hospitalizacím. • INSPIRACE – USA, Itálie, Švýcarsko OTEVŘENÍ 1.10.2012

 3. Vznik v USA v 60.letech 20 st. • Intenzivní ambulantní péče Dobrá dostupnost – snadná dosažitelnost péče oběma směry. Fyzická i časová (24/7) Komunita - provázanost s lokalitou, dobrá znalost prostředí a dalších služeb, lokální samospráva. Komplexnost – multidisciplinární tým, centrum, streetworking, mobilita, krizová lůžka. ASERTIVNÍ KOMUNITNÍ PÉČE

 4. Krizová intervence • Psychiatrická rehabilitace Individuální přístup – náplň práce není předem definovaná, je šitá klientům na míru. Flexibilita – nic není předem vyloučeno Aktivní /asertivní/ přístup – kontakt aktivně vyhledáváme a udržujeme. ASERTIVNÍ KOMUNITNÍ PÉČE TERAPIE REALITOU

 5. 1 psychiatr • 6 a ½ terénní psychiatrické sestry • 0,1 sociální pracovnice • 0,05 arteterapeutka • pracovna sester • pracovna lékaře • společenská místnost • 2-lůžkový pokoj • mobil, automobil • SCHÁZÍ: • psycholog • sociální pracovník • terapeut /AT?/ ZAŘÍZENÍ

 6. Krizová intervence 20% CÍLOVÁ SKUPINA Komunitní služby Asertivní komunitní péče

 7. KTC

 8. Byli jsme v kontaktu s cca 100 nemocnými • Asi 50-ti z nich věnujeme intenzivní ambulantní péči /min. 1x týdně/ • DOHLÍŽÍME NA UŽÍVÁNÍ MEDIKACE, řešíme krizové situace, doprovázíme na úřady, podporujeme záliby, arteterapie, konzultace ohledně vaření včetně cvičné kuchyňky, DOPROVOD NA NÁKUPY, vyhledání a doprovod do zdravotnického zařízení, komunikujeme s rodinami nemocných, POMOC s praním a úklidem, pomoc s nakládáním s financemi, hodnotíme zdravotní stav a účinky léků, PSYCHOTERAPIE, výlety a kulturní akce, podpora v zaměstnání. ZKUŠENOSTI NAVAZUJEME VZTAH

 9. cca 900 kontaktů / měsíc • cca 10 kontaktů / pacient / měsíc • 30 pacientů je vedeno i v KTC psychiatrické ambulanci • dalších 15 pacientů je vedeno v ambulancích PNB • zbytek pacientů je registrován u více než 30 ambulantních psychiatrů v Praze • cca 20 pacientů bydlí v CHB BONA ČÍSLA

 10. Nácvik každodenních životních dovedností, zapojení rodiny, pracovní příležitosti, sociálně-právní oblast, podpora zdravého životního stylu, podpora v užívání léků, pomoc v oblasti bydlení, finance, poradenství • Personál: poměr 10:100, 1 psychiatr, 2 sestry, 2 AT odborníci, 2 odborníci na bydlení a zaměstnání. Přímo poskytují služby • max. 6 nových klientů měsíčně, 95% déle než rok • 4 osobní kontakty týdně /2h/, 90% kontakt > 2 osoby za 2 týdny • 24/7, 80% kontaktů v komunitě ACT ≠ CDZ ACT model

 11. Spolupráce s Fokusem • Možnost eliminovat některé nedostatky: • zmenšit spádovou oblast • obohatit multidisciplinární tým • naučit se spolupracovat se sousedy Děkuji za pozornost!