Download
hat ron innen s hat ron t l integr ci s migr ci a k rp t medenc ben n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„Határon innen és határon túl – integráció és migráció a Kárpát-medencében” PowerPoint Presentation
Download Presentation
„Határon innen és határon túl – integráció és migráció a Kárpát-medencében”

„Határon innen és határon túl – integráció és migráció a Kárpát-medencében”

113 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

„Határon innen és határon túl – integráció és migráció a Kárpát-medencében”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. „Határon innen és határon túl – integráció és migráció a Kárpát-medencében” A Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a munkaerő-migráció Korózs Lajos államtitkár Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2009. február 25.

  2. A munkaerő mobilitását meghatározó tényezők A mobilitás kérdése központi helyen szerepel az európai integráció történetében. Magyarország 2009. január 1-től egyoldalúan megnyitotta munkaerőpiacát az EU/EGT tagállamok állampolgárai előtt. A migráció típusai: • - időszakos migráció • - végleges áttelepülés • - távolsági ingázás • - határ-menti ingázás

  3. A magyar munkaerő nemzetközi migrációs hajlandósága • - a magyar munkavállalók mobilitási hajlandósága alacsony • - magyar munkavállalók külföldön történő foglalkoztatása (jelenleg 8 EU tagállammal van egyezmény 15 ezer fő tekintetében) - kihasználtság csak 30 %!

  4. A belső mobilitás helyzete Magyarországon • - Alacsony az országon belüli munkaerő-mozgás. Akadályozó tényezők: • Szabad lakások hiánya • Ingatlanárak területileg jelentős eltérései • Relatíve alacsony bérkülönbségek • - A mobil népesség aránya Magyarországon 10 % körülire tehető (a fiatalok és az iskolázottak a legmobilabbak)

  5. Munkaerő mobilitást elősegítő támogatások Magyarországon • 2006-ig négyféle támogatási forma létezett, melyek összesen 4-5 ezer munkavállaló foglalkoztatását segítették elő. • 2007-től működő mobilitási támogatások: - helyközi utazás támogatása - csoportos személyszállítás támogatása

  6. A migráció hatása a szociális ellátórendszerre I. I) EGT-állampolgárok és családtagjaik: 1. szociális biztonsági rendszerek koordinációja (1408/71/EGK tanácsi rendelet) Cél: a Közösségen belül a személyek szabad áramlásának ne legyenek akadályai, az egyes tagállamokban megszerzett szolgálati, biztosítási idők ne vesszenek el, kiküszöbölhető legyen a különböző tagállamok által nyújtott ellátások halmozódása Milyen típusú ellátásokra vonatkozik: • betegségi és anyasági ellátások • rokkantsági ellátások • öregségi nyugdíj és hozzátartozói nyugellátások • üzemi baleset és foglalkozási megbetegedés esetére járó ellátások • halál esetére járó ellátások • munkanélküli ellátások • családtámogatások 2. 2004/38/EK irányelv az unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról: A szociális segély típusú ellátások vonatkozásában is megilleti az egyenlő bánásmód az EGT-állampolgárokat és családtagjaikat, feltéve, hogy nem jelentenek indokolatlan terhet a szociális ellátórendszerre

  7. A migráció hatása a szociális ellátórendszerre II. II. Harmadik országbeli állampolgárok A szociális ellátásokat szabályozó törvények hatálya a • menekültként elismert • letelepedett • bevándorolt • hontalan személyekre terjed ki, nem terjed ki viszont a tartózkodási engedéllyel rendelkezőkre. III. Adatok (2008) Családi pótlékban részesülő nem magyar állampolgárok: ~5200 fő/hó Főbb segély típusú ellátásokban (rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, ápolási díj) részesülő nem magyar állampolgárok: <500 fő/hó

  8. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! További információk: www.szmm.gov.hu