1 / 22

Turborotonde met fietsers ongelijkvloers: de voorkeursvariant!

Turborotonde met fietsers ongelijkvloers: de voorkeursvariant!. John Boender, CROW. Inhoud presentatie. Oude situatie Van rotonde naar turborotonde Fietsers ongelijkvloers Ontwerp Realisatie Ervaringen na openstelling Samenvatting. Oude situatie. Oude situatie. N 264: 2x1

nieve
Télécharger la présentation

Turborotonde met fietsers ongelijkvloers: de voorkeursvariant!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Turborotonde met fietsers ongelijkvloers: de voorkeursvariant! John Boender, CROW 15 mei 2008 Fietsers en drukke rotondes

 2. Inhoud presentatie • Oude situatie • Van rotonde naar turborotonde • Fietsers ongelijkvloers • Ontwerp • Realisatie • Ervaringen na openstelling • Samenvatting 15 mei 2008 Fietsers en drukke rotondes

 3. Oude situatie 15 mei 2008 Fietsers en drukke rotondes

 4. Oude situatie • N 264: 2x1 • Enkelstrooks rotonde • Fietsers uit de voorrang Velmolenweg N 264 15 mei 2008 Fietsers en drukke rotondes

 5. Van rotonde naar turborotonde A73 A50 N264 • Toename intensiteiten: • - 2x2 rijstroken nabij A50, rest 2x1 • alle kruispunten bij Uden op N 264 onvoldoende capaciteit 15 mei 2008 Fietsers en drukke rotondes

 6. Van rotonde naar turborotonde 2000 2015 1196 959 993 2153 1432 2207 504 474 15 mei 2008 Fietsers en drukke rotondes

 7. Van rotonde naar turborotonde • groei autoverkeer op N 264 • oversteekbaarheid zeer slecht: >30 sec wachttijd • Diverse rotondevarianten bekeken Keuze voor turborotonde 15 mei 2008 Fietsers en drukke rotondes

 8. Fietsers ongelijkvloers • woningbouw te zuiden van N 264: 1600 woningen 15 mei 2008 Fietsers en drukke rotondes

 9. Fietsers ongelijkvloers • woningbouw ten zuiden van N 264: 1600 woningen • oversteekbaarheid fietsverkeer verslechterd Turborotonde met fietsers ongelijkvloers Twee fietstunnels, ieder met fietsers in één richting en voetpad 15 mei 2008 Fietsers en drukke rotondes

 10. Ontwerp 15 mei 2008 Fietsers en drukke rotondes

 11. Ontwerp 15 mei 2008 Fietsers en drukke rotondes

 12. Realisatie 15 mei 2008 Fietsers en drukke rotondes

 13. Ervaringen na openstelling Kosten turborotonde: ca. € 4.500.000,- Kosten fietstunnels: ca. € 2.400.000,- 15 mei 2008 Fietsers en drukke rotondes

 14. Ervaringen na openstelling • Velmolenweg was één van de eerste turborotondes in Noord-Brabant • Pionieren met bewegwijzering (vallende pijlen) en markering • Na turborotonde in zijberm plek waar voertuigen stoppen en gaan keren (vooral in begin) 15 mei 2008 Fietsers en drukke rotondes

 15. Ervaringen na openstelling Fietsers: • Helling fietstunnel: max. 4,5 % (comfort) • Alignement N264 hierdoor aangepast 15 mei 2008 Fietsers en drukke rotondes

 16. Ervaringen na openstelling Voetgangers: • Kinderwagens: print trottoirtegels te ongelijk 15 mei 2008 Fietsers en drukke rotondes

 17. Ervaringen na openstelling Hangjongeren: • Middeneiland: Portugese keitjes: geen scatebaan 15 mei 2008 Fietsers en drukke rotondes

 18. Ervaringen na openstelling Sociale veiligheid: • Veel daglicht en verlichting brandt dag en nacht • Veel lichte materialen gebruikt • Cellulose-coating tegen graffiti • Geen tegels aan de wand: beschadiging • Kleur vloer tunnel minder donker 15 mei 2008 Fietsers en drukke rotondes

 19. Ervaringen na openstelling • Bij andere lokaties heeft men gekozen voor een diagonale fietstunnel onder turbo door of een fietsbrug. 15 mei 2008 Fietsers en drukke rotondes

 20. Ervaringen na openstelling Wanneer ongelijkvloers? • Hier gekozen voor grens van 800 fietsers per etmaal, maar het blijft maatwerk! • Hier veel schoolgaande jeugd: concentratie van groepen fietsers, extra reden voor ongelijkvloers Overwegingen: randvoorwaarden omgeving, redelijkheid, aantal benodigde kunstgrepen, sociaal veilig, kosten/baten 15 mei 2008 Fietsers en drukke rotondes

 21. Samenvatting De keuze voor een turborotonde met fietsers ongelijkvloers is hier een goede oplossing gebleken. 15 mei 2008 Fietsers en drukke rotondes

 22. Vragen ? 15 mei 2008 Fietsers en drukke rotondes

More Related