html5-img
1 / 22

EPJ Messedag den 9. april 2013

EPJ Messedag den 9. april 2013. Koncerndirektør Ole Thomsen. Strategispor for Region Midtjylland. levere ydelser af høj faglig kvalitet udvikle innovative og gode arbejdspladser udvikle effektive organisationer skabe samarbejde internt i regionen

nikkos
Télécharger la présentation

EPJ Messedag den 9. april 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. EPJ Messedag den 9. april 2013 Koncerndirektør Ole Thomsen

 2. Strategispor for Region Midtjylland • levere ydelser af høj faglig kvalitet • udvikle innovative og gode arbejdspladser • udvikle effektive organisationer • skabe samarbejde internt i regionen • sætte dagsordenen i Danmark og internationalt • samarbejde med erhvervsliv, uddannelses-institutioner og andre myndigheder Kilde: Ledelses- og Styringsgrundlag

 3. Bidrag til it-udviklingen udefra… • National strategi for sundheds it siden 2001 • Forpligtende samarbejde om kommunikation i MedCom • Forpligtende samarbejde mellem regionerne i ”Regionernes Sundheds-It” (RSI) • Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi(aug. 2011) • Økonomiaftaler mellem Regeringenog Danske Regioner (årligt) • Persondatalov, Sundhedslov,andre love Sidst, men ikke mindst, Borgernes forventninger!

 4. RSIs aktuelle strategiarbejde • Nøgleordene er sammenhæng på tværs og hele patientforløb • Yderligere understregning af behovet for og viljen til fælles løsninger • Skærpede krav til staten som leverandør af løsninger • Telemedicin i fokus • Understrege samspillet mellemeffektivitet og kvalitet • RSI’s forslag til strategi foreligger foråret 2013

 5. Vi har fælles målsætninger KL og regionerne Regionernes – målsætninger: • Kommunerne - De 4 målsætningsområder er: • Kommunerne skal medvirke til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og • genindlæggelser • Kommunerne skal have tilbud af høj kvalitet til kronisk syge • Kommunerne skal implementere en fælles kvalitetsmodel for det tværfaglige • samarbejde om komplekse genoptræningsopgaver • Kommunerne skal arbejde med bedre sammenhænge indenfor voksenpsykiatrien. • Væsentligt at målene udvikles, konkretiseres og implementeres i et • samspil mellem kommunerne, almen praksis og hospitalerne / • regionen.

 6. RSI strategien 2014-19 De seks strategiske spor -

 7. Målsætning 1 – borgernes rolle.

 8. Mulige projekter i målsætning 1.

 9. Målsætning 2 – sundhedspersoners kerneopgaver

 10. Mulige projekter i målsætning 2.

 11. Målsætning 3 – it infrastruktur og stabil drift

 12. Mulige projekter i målsætning 3.

 13. Målsætning 4 – sundhedsvæsenets ressourcer

 14. Mulige projekter i målsætning 4.

 15. Målsætning 5 – sammenhængende patientforløb

 16. Mulige projekter i målsætning 5.

 17. Målsætning 6 – specielt vedrørende kommunerne og regionen

 18. Mulige projekter i målsætning 6

 19. RSI samlede pejlemærke forslag 2014-16

 20. Vægtningen af pejlemærkerne i et strategisk fit.

 21. RSI pejlemærker 2014-16Anbefalede pejlemærker – endelig beslutning juni 2013. Anbefalet Topprioritet Vigtige udviklingsspor Fælles Regionale Digitaliserings- strategi

 22. Den videre proces… 12. April 2013 RSI Styregruppen fastlægger de nye pejlemærker 8. Maj 2013 Regionsdirektørerne godkender de nye pejlemærker 17. Maj 2013 Danske Regioners bestyrelse godkender de nye Pejlemærker 18. Maj 2013 Regionerne starter forberedelsen af de nye pejlemærker for perioden 2014-16.

More Related