Download
har ta b lg s 2 hafta 15 test sorusu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HARİTA BİLGİSİ 2. HAFTA 15 TEST SORUSU PowerPoint Presentation
Download Presentation
HARİTA BİLGİSİ 2. HAFTA 15 TEST SORUSU

HARİTA BİLGİSİ 2. HAFTA 15 TEST SORUSU

370 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

HARİTA BİLGİSİ 2. HAFTA 15 TEST SORUSU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HARİTA BİLGİSİ 2. HAFTA 15 TEST SORUSU

 2. Aşağıdaki Batlamyus ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? a) BatlamyusAnalemma adlı eserinde, bir kürenin düzlem üzerine projeksiyonunu matematik olarak açıklar.b) Günümüzde kullanılan stereografik projeksiyonun temeli Batlamyus’unPlanisfer adlı eserinde ele aldığı projeksiyona dayalıdır.c) BatlamyusPlanisfer adlı eserinde bakış noktası kutupta olmak üzere bir kürenin ekvatoral düzleme projeksiyonunu ele alır.d) Batlamyus, iyi bir dünya haritasının ancak küresel trigonometri ile yapılacağını öne sürmektedir.e) Batlamyus ürettiği projeksiyon çeşitlerini GeographikeHyphegesis adlı eserinde toplamıştır.

 3. Aşağıdaki Batlamyus ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? a) BatlamyusAnalemma adlı eserinde, bir kürenin düzlem üzerine projeksiyonunu matematik olarak açıklar.b) Günümüzde kullanılan stereografik projeksiyonun temeli Batlamyus’unPlanisfer adlı eserinde ele aldığı projeksiyona dayalıdır.c) BatlamyusPlanisfer adlı eserinde bakış noktası kutupta olmak üzere bir kürenin ekvatoral düzleme projeksiyonunu ele alır.d) Batlamyus, iyi bir dünya haritasının ancak küresel trigonometri ile yapılacağını öne sürmektedir.e) Batlamyus ürettiği projeksiyon çeşitlerini GeographikeHyphegesis adlı eserinde toplamıştır.

 4. Matematik esaslara göre çizilen ve Cebelitarık’tan Doğu okyanusuna kadar boylam çizgilerinin sıralandığı ayrıca Toroslardan Himalayalar doğrultusunda bir dağ sırası gösterilerek çizilmiş ve buna Diyaphrama ismi verilmiş olan, günümüze kadar gelemeyip kaybolan bu haritanın kartografı kimdir? a) Strabob) Eratosthenesc) Dikaiarkosd) Aristoe) Piri Reis

 5. Matematik esaslara göre çizilen ve Cebelitarık’tan Doğu okyanusuna kadar boylam çizgilerinin sıralandığı ayrıca Toroslardan Himalayalar doğrultusunda bir dağ sırası gösterilerek çizilmiş ve buna Diyaphrama ismi verilmiş olan, günümüze kadar gelemeyip kaybolan bu haritanın kartografı kimdir? a) Strabob) Eratosthenesc) Dikaiarkosd) Aristoe) Piri Reis

 6. Gnemon nedir? a) İlk güneş saatib) Bir tür yıldız ölçerc) Bir çeşit haritad) Strabo’nun bir eserinin adıe) İlk dünya haritası

 7. Gnemon nedir? a) İlk güneş saatib) Bir tür yıldız ölçerc) Bir çeşit haritad) Strabo’nun bir eserinin adıe) İlk dünya haritası

 8. Hangi medeniyetin astronomları geometrik bir şekilde enlemi bulmaya çalışmışlardır? a) İlk Yunan medeniyetlerib) Mezopotamya’da Babillerc) Asya’da Çinlilerd) Mısırlılare) İyonlar

 9. Hangi medeniyetin astronomları geometrik bir şekilde enlemi bulmaya çalışmışlardır? a) İlk Yunan medeniyetlerib) Mezopotamya’da Babillerc) Asya’da Çinlilerd) Mısırlılare) İyonlar

 10. Dünyanın küre şeklinde olduğunu ilk düşünen bilim insanı kimdir? a) Pisagorb) Hakataiosc) Strabod) Eratosthenese) Anaksimeandros

 11. Dünyanın küre şeklinde olduğunu ilk düşünen bilim insanı kimdir? a) Pisagorb) Hakataiosc) Strabod) Eratosthenese) Anaksimeandros

 12. M.Ö 2. yüzyılda yaşamış olan, Babillerin daha önce uyguladığı arazinin 360 dereceye bölünmesini Yunanlılara öğreten ve özellikle astronomide önemli keşifler yapmış olan Yunanlı astronom ve coğrafyacı kimdir? a) Eratosthenesb) Dikaiarkosc) Hipparkhosd) Straboe) Aristo

 13. M.Ö 2. yüzyılda yaşamış olan, Babillerin daha önce uyguladığı arazinin 360 dereceye bölünmesini Yunanlılara öğreten ve özellikle astronomide önemli keşifler yapmış olan Yunanlı astronom ve coğrafyacı kimdir? a) Eratosthenesb) Dikaiarkosc) Hipparkhosd) Straboe) Aristo

 14. Aşağıdaki eser ve eserin yazanı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? a) Geographika Strabob) Analemma  Batlamyusc) Planisphaerium (Planisfer)  Batlamyusd)GeographikeHuphegesis  Eratosthenese) Hiçbiri

 15. Aşağıdaki eser ve eserin yazanı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? a) Geographika Strabob) Analemma  Batlamyusc) Planisphaerium (Planisfer)  Batlamyusd)GeographikeHuphegesis  Eratosthenese) Hiçbiri

 16. İlk dikkatli arazi ölçümleri nerede, ne amaçla yapılmıştır? a) Mezopotamya’da dünyanın çevresini hesaplamak içinb) İyonya’da harita çizimi yapmak içinc) Mısır’da arazi mülkiyetine göre vergi toplamak içind) Mezopotamya’da arazi genişliğini ölçmek içine) İyonya’da paralel ve meridyen uzunluklarını ölçmek için

 17. İlk dikkatli arazi ölçümleri nerede, ne amaçla yapılmıştır? a) Mezopotamya’da dünyanın çevresini hesaplamak içinb) İyonya’da harita çizimi yapmak içinc) Mısır’da arazi mülkiyetine göre vergi toplamak içind) Mezopotamya’da arazi genişliğini ölçmek içine) İyonya’da paralel ve meridyen uzunluklarını ölçmek için

 18. İlk defa 1 derecelik meridyen yayını ölçme girişiminde bulunan coğrafyacı bilim adamı kimdir? a) Strabob) Eratosthenesc) Aristod)Dikaiarkose) Batlamyus

 19. İlk defa 1 derecelik meridyen yayını ölçme girişiminde bulunan coğrafyacı bilim adamı kimdir? a) Strabob) Eratosthenesc) Aristod)Dikaiarkose) Batlamyus

 20. Yer kürenin ebadına ait değerlerin tespiti ile ilgili ilk ölçümü Eratosthenes yapmıştır. Eratosthenes bu ölçümü yaparken hangi iki yer arasındaki mesafeyi baz almıştır? a) İskenderiye ve Assuanb) İskenderiye ve İyonyac) Mısır ve İskenderiyed) İyonya ve Assuane) Assuan ve Mısır

 21. Yer kürenin ebadına ait değerlerin tespiti ile ilgili ilk ölçümü Eratosthenes yapmıştır. Eratosthenes bu ölçümü yaparken hangi iki yer arasındaki mesafeyi baz almıştır? a) İskenderiye ve Assuanb) İskenderiye ve İyonyac) Mısır ve İskenderiyed) İyonya ve Assuane) Assuan ve Mısır

 22. Aşağıda belirtilen Batlamyus’un coğrafi görüşlerinden hangisi yanlıştır? a) Batlamyus yer kürenin tamamıyla ilgileniyordub) Batlamyus iyi bir dünya haritasının küresel trigonometri ile çizileceğine inanıyorduc) Batlamyus iklime olan tesirleri bakımından, dünyanın ay ve güneş ile olan ilişkileriyle de ilgileniyordu.d) Batlamyus’un coğrafi görüşü sadece yaşanabilir dünya ile ilgiliydie) Batlamyus ay ve güneşin dünya üzerinde bazı etkiler yaptığına inanıyordu

 23. Aşağıda belirtilen Batlamyus’un coğrafi görüşlerinden hangisi yanlıştır? a) Batlamyus yer kürenin tamamıyla ilgileniyordub) Batlamyus iyi bir dünya haritasının küresel trigonometri ile çizileceğine inanıyorduc) Batlamyus iklime olan tesirleri bakımından, dünyanın ay ve güneş ile olan ilişkileriyle de ilgileniyordu.d) Batlamyus’un coğrafi görüşü sadece yaşanabilir dünya ile ilgiliydie) Batlamyus ay ve güneşin dünya üzerinde bazı etkiler yaptığına inanıyordu

 24. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a)Matematik coğrafyanın kurucusu Anaksimeandros’turb)Coğrafyanın hemen hemen ilk gelişme devresi, Milet’teTalesEkolü’ne mensup filozof ve coğrafyacılar tarafından ortaya konmuştur. c)Dünyanın küre şeklinde olduğunu ilk defa kanıtlayan Aristo’dur.d) Tales ve Aneksimeandros’un dünyanın şekli hakkındaki düşünceleri aynıdır. İkisi de dünyanın okyanusta yüzen disk şeklindeki bir kara parçası olduğunu ileri sürmüşlerdir.e) Çinli kartoğrafPieShue Çin’in bilinen en eski haritasını yapmıştır.

 25. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a)Matematik coğrafyanın kurucusu Anaksimeandros’turb)Coğrafyanın hemen hemen ilk gelişme devresi, Milet’teTalesEkolü’ne mensup filozof ve coğrafyacılar tarafından ortaya konmuştur. c)Dünyanın küre şeklinde olduğunu ilk defa kanıtlayan Aristo’dur.d) Tales ve Aneksimeandros’un dünyanın şekli hakkındaki düşünceleri aynıdır. İkisi de dünyanın okyanusta yüzen disk şeklindeki bir kara parçası olduğunu ileri sürmüşlerdir.e) Çinli kartoğrafPieShue Çin’in bilinen en eski haritasını yapmıştır.

 26. Uzayın sonsuzluğunu, güneş ve yer ekseninin eğikliğini, gök yüzünün Kutup Yıldızı etrafında döndüğünü keşfeden Yunanlı coğrafyacı kimdir? a) Aneksimeandrosb) Aristoc) Hakataiosd) Batlamyuse) Strabo

 27. Uzayın sonsuzluğunu, güneş ve yer ekseninin eğikliğini, gök yüzünün Kutup Yıldızı etrafında döndüğünü keşfeden Yunanlı coğrafyacı kimdir? a) Aneksimeandrosb) Aristoc) Hakataiosd) Batlamyuse) Strabo

 28. Mezopotamya’da Kerkük yakınlarında ki Nuzi’de bulunan harita dünyanın en eski haritası olarak kabul edilmektedir. Bu haritada yer alan ve içleri yazılı olan küçük daireler neyi göstermektedir? a) Şehirlerib) Dağlarıc) Yönlerid) Yerleşim alanlarınıe) Geçiş yapılabilir yolları

 29. Mezopotamya’da Kerkük yakınlarında ki Nuzi’de bulunan harita dünyanın en eski haritası olarak kabul edilmektedir. Bu haritada yer alan ve içleri yazılı olan küçük daireler neyi göstermektedir? a) Şehirlerib) Dağlarıc) Yönlerid) Yerleşim alanlarınıe) Geçiş yapılabilir yolları

 30. Çin imparatoru WuTi’nin arşivinde bulunan ve haritacılığın 6 prensibini belirten metnin içerisinde aşağıdaki prensiplerden hangisi bulunmaz? a) Dik ve eğik açılar.b) İstikamet tayini.c) Kavisler ve düz hatlar.d) Bölgenin kutup ve ekvatora olan yakınlığı.e) Nisbi mevkiinin tayini için bir dikdörtgenler ağı.

 31. Çin imparatoru WuTi’nin arşivinde bulunan ve haritacılığın 6 prensibini belirten metnin içerisinde aşağıdaki prensiplerden hangisi bulunmaz? a) Dik ve eğik açılar.b) İstikamet tayini.c) Kavisler ve düz hatlar.d) Bölgenin kutup ve ekvatora olan yakınlığı.e) Nisbi mevkiinin tayini için bir dikdörtgenler ağı.

 32. İstanbul üniversitesi Açık ve uzaktan eğitim Fakültesi Emine PAKİŞ