Download
textov editor n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Textový editor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Textový editor

Textový editor

96 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Textový editor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Textový editor další nástroje text. procesoru, export a import dat a formát PDF

 2. Pomocné funkce • Hledání v textu - rychlé nalezení požadovaného textu- zadek-> úpravy -> najít • Nahrazování-menu ->úpravy -> nahradit -umožˇuje vyhledat v dokumentu všechna slova a ty pak nahradit jiným zadaným slovem

 3. Kontrola pravopisu - menu -> revize -> kontrola pravopisu -automaticá kontrola pravopisu v průběhu psaní -> slovo, které není v databázi, je podtrženo červenou vlnovkou

 4. Slovník synonym- tvz. Tezaurus- menu -> revize -> tezaurus

 5. Obsah- lepší orientace v rozsáhlém textovém dokumentu - řazen postupně dle čísel stránek a kapitol- podmínky pro vytvoření obshu - stejné nadpisy a podnadpisy (styly MS Word), číslování stránek (menu -> vložení -> číslo stránky )- menu -> odkazy -> obsah

 6. Rejstřík- lepší orientace, vyhledávání klíčových pojmů - řazen abecedně, pojmy vybírá uživatel - odkazy -> označit položku (označíme více důležitých pojmů, upřesníme je na klíčových stranách, např.: kde najdeme definici pojmu) -> vytvořit rejstřík -> při změnách Aktualizovat rejstřík

 7. Import a export dat - výměna dat v rámci kancelářského balíku (Xcel, Word, PowerPoint)- pomocí klávesových zkratek ctrl+c, ctrl+v • PDF formát- Portable Document Format - Přenosný formát dokumentů- vyvinut firmou Adobe- uzamyká data, fonty a formáty nastavení

 8. - lze otevřít v jakémkoliv PC ve stejné podobě Výhody: -vždy stejně vypadající dokument-uzamčený, neměnný formát-lze jej vytvořit přímo z programů MS balíku-menší velikost souborů než DOC.

 9. Nevýhody: -uzamčený něměnný formát-potřeba placenéh Acrobat Reader -nelze z něj využít jednotlivé prvky (např.: obrázky ) jako z dokumentu doc., pptx.,...

 10. Základní typy datových souborů s textovými dokumenty • TXT- pro uchování prostého elektronického textu • ODT-textové soubory (dokumenty) ve formátu ODF (OpenDocument), OASIS-určený pro ukládání a výměnu dokumentů vytvořených kancelářskými aplikacemi

 11. RTF- Rich Text Format- pokus o univerzální formát, který by s sebou oproti formátu TXT nesl i informace o formátování • DOC- přípona formátu aplikace MS Word- nese všechny informace o formátování dokumentu a jeho relativní rozšířenosti

 12. DOCX- formát souborů aplikace Word 2007 - není možné upravovat a ukládat v předchozích verzích aplikace Word

 13. Děkuji za pozornost Barbora Vašulínová4.B 2013/2014