Download
kap 01 innledning n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kap 01 Innledning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kap 01 Innledning

Kap 01 Innledning

186 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kap 01 Innledning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kap 01 Innledning

 2. Algoritmer og datastrukturer Fag : DAT201 Algoritmer og datastrukturer Studiepoeng : 10 Forelesning : 4 t/uke Øving : 4 t/u Eksamen : Skriftlig 4 timer uten hjelpemidler Prog.språk : Java / C++ / Flash (ActionScript) Pseudokode

 3. Algoritmer og datastrukturer • Teori om ulike data-strukturer • Operasjoner i pseudokode-form • Programmering i Java / C++ / Flash (ActionScript) Algoritmer : Prosessering av ulike datastrukturer vha pseudokode Datastrukturer : Ulike måter å strukturere data på

 4. Algoritmer og datastrukturer Algoritmer : Prosessering av ulike datastrukturer vha pseudokode. Step-by-step instruksjon til datamaskinen. Kaffekoking 1. Hent kaffekjelen 2. Ta av lokket på kaffekjelen 3. Hent kaffeposen 4. Fyll 2 spiseskjeer med kaffe på kaffekjelen 5. Gå bort til vannspringen 6. Fyll 1 liter vann på kaffekjelen 7. Sett kaffekjelen på plate nr 1 på komfyren 8. Skru komfyrbryter til plate nr 1 på 1000 9. Kok opp kaffen

 5. Komplekse problemstillingerViktige elementer OOP Event Algoritmer / Datastrukturer

 6. Tre AnvendelserIdrett

 7. Graf AnvendelserGPS

 8. Tre AnvendelserSeismologi / Bildebehandling / Medisin

 9. Tre AnvendelserBilde-detaljer / komprimering

 10. Tre AnvendelserBildekomprimeering JPEG JPEG2000 m/Wavelet

 11. Tre AnvendelserBildekomprimering

 12. Graf / Tre Fourier-transformation of a square wave f(x) square wave (T=2) N=1 N=2 N=10

 13. Stakk Tre Graf AnvendelserKalkulator

 14. AnvendelserSymbolsk derivasjon - Benyttes til å beskrive prosessendringer Typer av diff.lign. ODE Ordinære Endringer mht en enkelt variabel PDE Partielle Endringer mht flere variabler Newtons 2.lov Radioaktivitet Kvantefysikk SHM Varmetransport Bølger Elektrisk krets

 15. AnvendelserSymbolsk derivasjon y = 0.2x2 y’ = 0.4x y = xcosx y’ = cosx - xsinx Derivasjon omhandler endringsstudier av en funksjon. Slike endringer studeres vha stigningstallet til tangenter til funksjonsgrafen. For en gitt funksjon er det av interesse å bestemme den deriverte funksjonen.

 16. Graf AnvendelserNettverk

 17. AnvendelserMaksimal flyt

 18. AnvendelserSelectionSort

 19. Anvendelser Beregning av aritmetiske uttrykk . Stakk a / b ^ c + d * e - a * c Besøk til ulike byer. Graf Hvilken rute er raskest, kortest, billigst, … ? Medisinsk diagnose. Tre Optimalisering av nettverk. Graf / Tre Prosjektgjennomføring. Graf Bildebehandling. Tre

 20. Innhold 01 Innledning 02 Tabeller / Tabell-operasjoner 03 Array-klasser (Java-implementering) 04 Lister m/praktisk anvendelse 05 Abstrakte datatyper (Java-implementering) 06 Ordnede/Sorterte lister (Java-implementering) 07 Stakk 08 Kø 09 Tre 10 Graf 11 Mengde 12 Hashing 13 Sortering 14 Algoritme-mønstre og problemløsing App A Java programmering App B Klassehierarki App C Java dokumentasjon App D Java 2 Platform, Standard Edition v 1.3.1 API Specification App E Flash / ActionScript 3.0 App F Algoritme analyse App G Matematisk induksjon

 21. Uke-plan 34 Innledning / Java-repetisjon / Rekursjon 35 OOP / Matematisk induksjon 36 Tabeller / Tabell-operasjoner 37 Array-klasser (Java-implementering) 38 Lister 39 Abstrakte datatyper (Java-implementering) Ordnede/Sorterte lister (Java-implementering) 40 Stakk / Kø 41Tre 42 Tre 43Graf 44 Graf / Mengde 45Algoritmeanalyse 46 Repetisjon / Eksamensoppgaver

 22. Ulike datastrukturer • Tabell / Post / Klasse • Liste • Stakk • Kø • Tre • Graf • Mengde

 23. Tabell - Post - Klasse Attributter Funksjoner Array Struct Class

 24. Array Les inn nedbørmengde for årets 12 måneder: nedbor nedbor[2] FOR mnd := 1 TO 12 DO les nedbor[mnd] ENDFOR FOR mnd := januar TO desember DO les nedbor[mnd] ENDFOR

 25. class Behandle nedbørmengde for årets 12 måneder: class Nebor { private: data[12] public: Nedbor(…) setNedbor(…) getNedbor(mnd) sum( ) gjennomsnitt( ) getMax( ) getMin( ) … }

 26. Liste

 27. Stakk (LIFO) In Out Top

 28. Kø (FIFO) In Out Top

 29. Tre

 30. Graf

 31. Mengde

 32. Notasjoner Tilordning : a := b a := b a = b Test likhet : a == b a = b a == b Test : IF …THEN if (…) { … … } ELSE IF else if(…) { … … { ELSE else { … … ENDIF } Sløyfe : FOR … DO WHILE ...DO while… { … ... ENDFOR ENDWHILE }

 33. ProgrammeringRepetisjon 001 Utskrift av ”Hello” 002 Konstanter og Variabler 003 Innlesing fra tastatur 004 Seleksjon if - else 005 Seleksjon switch - case - default 006 Sløyfer for 007 Sløyfer while 008 Sløyfer do - while 009 Tabell (Array) 010 Funksjon 011 Rekursjon 012 Innlesing fra fil 013 Klasse - Objekt 014 Arv - Polymorfi 015 Interface – Abstrakte klasser 016 Indre klasser

 34. END