1 / 9

R e c e p t

R e c e p t. p rema priči Bruna Ferrera. U obitelji je bio stari crni mačak koji je nakon večere izražavao svoje posebne potrebe. Nije uzimao hranu, nije izlazio niti išta drugo poduzimao dok nije dobio ono do čega mu je bilo najviše stalo.

ocean
Télécharger la présentation

R e c e p t

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. R e c e p t prema priči Bruna Ferrera

  2. U obitelji je bio stari crni mačak koji je nakon večere izražavao svoje posebne potrebe. Nije uzimao hranu, nije izlazio niti išta drugo poduzimao dok nije dobio ono do čega mu je bilo najviše stalo.

  3. Kad bi svi posjedali, skočio bi nekomu u krilo. Ako toga nije bilo, dosađivao bi se i nervozno čekao da svi posjedaju.

  4. Kad bi dospio u nečije krilo, umiljavao bi se sve dok ga ne bi pogladili po leđima. Tada bi mu proradili svi osjećaji; previjao bi se tražeći udoban smještaj, pružao šape, počinjao glasno presti i puhati.

  5. Sve ih je promatrao umiljatim, širom otvorenim očima, pokazujući potpuno mačje povjerenje. Djeca su govorila: „Atila želi presti.“

  6. Otac je to ovako objasnio: „Nije on jedini u našoj obitelji koji osjeća tu potrebu. Osjećamo je i ja i moja žena. Ta potreba nije posebno vezana ni za jednu dob.

  7. No osobito je vidljiva kod djece, koja jedva čekaju da ih netko zagrli, uzme u naručje, povede za ruku, da ih se pokrije kad idu na počinak. Nema u tome ničega lošeg, jednostavno takvi smo stvoreni.

  8. Ima puno stvari koje bih želio svoj djeci svijeta, no kad bih morao izabrati samo jednu, bio bi to da se svakom djetetu,

  9. u bilo kojem dijelu svijeta, omogući da barem jednom dnevno prede kao naš mačak. Mačkama i djeci treba omogućiti da predu. http://www.nadbiskupija-split.com/katehetski

More Related