1 / 4

P r o v e r b e d e s p r e t a c e r e

P r o v e r b e d e s p r e t a c e r e. PROVERBE. Cine râde prea mult pierde respectul celorlalţi . Ajuta-ti parintii caci si ei te ajuta ! . Asculta invatatura tatalui tau si nu uita sfaturile mamei tale!.

yachi
Télécharger la présentation

P r o v e r b e d e s p r e t a c e r e

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Proverbedespretacere

  2. PROVERBE Cinerâdepreamultpierderespectulcelorlalţi. Ajuta-tiparintiicaci siei te ajuta!  Ascultainvataturatataluitau sinu uitasfaturilemameitale! Asculta, fiul meu, invatatura tatalui tau si nu lepada indrumarile maicii tale, caci ele sunt ca o cununa pecapul tau si ca o salba imprejurul gatului tau. 

  3. PROVERBE Calul care alearga nu are nevoie de pinteni. Cand te-a inselat cineva o data, e de vina el; cand te-a inselat a doua oara, esti de vina singur.  Ce poti face singur, nu astepta de la altii. Cei care cer iubire fara de a o da inapoi sunt hoti de suflete. Cine se scoala de dimineata departe ajunge. Cine iubeste este iubit, cine raneste este ranit. 

  4. Zicatori Ziua buna se cunoaste de dimineata.  Cinstea si bunatatea intrec orice frumusete.  Totul e bine cand se termina cu bine.  Ulciorul nu merge de multe ori la apa, ori se sparge, ori se crapa. 

More Related